aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II Ara Sınav Çıkmış Sorular (2016 - 2017)

Açıköğretim Fakültesi Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II dersi 2016 - 2017 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II Ara Sınav çıkmış sorular

Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi II 2016 - 2017 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
“İnsanın önce kendi bireysel yaşamında bir anlam bulabilirse, daha sonra dış dünyaya yönelecek, kendi hayatında yakaladığı anlamla bütün içerisindeki hayatın anlamını keşfetmeye çalışacaktır.” Yukarıdaki görüş, aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Erikson
Frankl
Freud
Rogers
Sullivan
Kişiye her şeyin yabancı gelmesi, var olmanın anlamsızlaşması, gereksiz gelmesi hali aşağıdakilerden hangisidir?
Tükenmişlik
Umutsuzluk
Karamsarlık
Depresyon
Varoluşsal boşluk
İnsanın ruhunda, özünde var olan ve evrensel ruhun sunduğu ilkeler, sevgi, adalet, sabır, hoşgörü ve insan doğasında var olan değerleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Manevi değerler
Ahlaki değerler
Toplumsal değerler
Kişisel değerler
Sosyal değerler
A, Alzheimer hastası olan yaşlı annesine uzun zamandır bakım vermektedir. A, huzursuzluk, uykusuzluk, benlik saygısında azalma, sosyal izolasyon, depresyon, iğneleyici davranışlar, alkol ve ilaç kullanımında artış ve problem çözmede çaresizlik durumlarını yoğun bir şekilde yaşamaktadır. A'nın yaşadığı güçlük tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik Güçlük
Duygusal Güçlük
Fiziksel Güçlük
Bilişsel Güçlük
Sosyal Güçlük
Toplumsal kalıp yargılarına göre herhangi bir insanla ilgili beklentilerin neler olacağı doğrudan cinsiyete bağlıdır. Buna göre erkeklerin güçlü olmaları, ailelerini geçindirmeleri, çevre üzerinde belirli bir etkinlik ve kontrol sağlamları, kadınların ise sabırlı, anlayışlı olmaları, evi çekip çevirmeleri, insan ilişkilerini düzenlemeleri beklenmektedir. Yukarıdaki ifadede tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal rol
Kadınsı roller
Geleneksel cinsiyet rolleri
Cinsiyet rolü
Erkeksi roller
Yaşlı bakımıyla ilgilenen yakını ve bakıcısının, yaşlının fiziksel, sosyal ve psikolojik bakımıyla ilgili görev ve sorumluluklarının üstesinden gelebileceğine olan inancını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bakıcının mizahi kullanma becerisi
Bakıcı öz yeterliliği
Bakıcının empatik becerisi
Bakıcı doyumu
Bakıcının psikolojik sağlamlığı
Yaşlı annesiyle birlikte yaşama fikri, iki kardeşten biri olan A için bundan sonraki yaşamını paylaşma, evlatlık görevini yerine getirme ve birlikte yaşama fırsatı olarak algılanırken, B için ise yaşamın kısıtlanması, istediği gibi yaşama özgürlüğünün son bulması, evin içinde yaşlı sorunlarıyla ve hastalıklarıyla uğraşmak olarak algılanmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre, yaşlı bakımında iki kardeşin algılarının farklılığının nedenini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A iyimser, B kötümser kişilik özelliğine sahiptir.
A dışa dönük, B içe dönük kişilik özelliğine sahiptir.
A mizah yeteneğine sahipken, B mizah yeteneğine sahip değildir.
A düşünme yanlılığına sahipken, B düşünme yanlılığına sahip değildir.
A bakıcı ustalığına sahipken, B bakıcı ustalığına sahip değildir.
Kurumda çalışan iki bakıcıdan biri yaşlılara sadece görev olarak fiziksel bakım vermekte, onların psikolojik ihtiyaçlarını görmezden gelmekte iken, diğer bakıcı ise yaşlılara değer vererek, onların değerli olduklarını hissettirerek görevini yapmaktadır. Yukarıdaki ifadeye göre, iki bakıcı arasındaki farkı en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bakıcının mizahi yeteneği
Bakıcının dışa dönüklüğü
Bakıcının bilişsel yanlılığı
Bakıcının doyumu
Bakıcının psikolojik sağlamlığı
Yaşlıyla ilgilenen bakıcıların demografik özellikleri dikkate alındığında bakıcılık rolünün etkilenmesine yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yaşlı bakıcılarının enerji düzeyleri daha düşüktür.
Erkek bakıcılar yaşlı bakımı konusunda daha tecrübesizdir.
Eğitim düzeyi düşük olan bakıcıların yaşam doyumu yüksektir.
Eğitim düzeyi yüksek bakıcılar daha kaliteli bakım verirler.
Geleneksel kültürlerde genellikle kadınlar bakıcılık görevini üstlenirler.
Aşağıdakilerden hangisi aile yakınlarının yaşlıya bakım verirken yaşlının kendini kötü hissetmesine neden olan davranışlardan biridir?
Yaşlıyla birlikte çiçek yetiştirmek
Yaşlının tecrübelerinden yararlanmak
Yaşlıdan yöresel yemeklerin tariflerini öğrenmek
Yaşlıdan geçmişi ile ilgili bilgilerin torunlarına anlatmasını istemek
Yaşlıya sorumluluk vermekten kaçınmak
Yaşlı bakımıyla ilgilenen aile üyelerinden biri anne-babasıyla ilgili problemlerin üstesinden gelebileceğini düşünürken, diğeri ise nasıl baş edeceğini bilemediği için fizyolojik ve psikolojik sıkıntı yaşamaktadır. İki aile üyesinin yaşadıkları farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yaşlı yakınlarının stres algılarının farklı olması
Yaşlı yakınlarının farklı hastalık geçmişine sahip olması
Yaşlının problemli davranışları
Yaşlı bakımevinin kötü koşullara sahip olması
Bakıcıların sosyal destek algısının farklılığı
Ferhan, uzun süredir anne ve babasıyla birlikte yaşamakta, babasının problemli davranışlarından dolayı arkadaşları ile uzun telefon görüşmeleri yapmaktadır. Ferhan’ın yaşadığı stresle başa çıkmak için kullandığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Problem odaklı başa çıkma stratejisi
Sosyal destek arama yaklaşımı
Duygu odaklı başa çıkma stratejisi
Yeniden yapılandırma yaklaşımı
Dini odaklı başa çıkma yaklaşımı
Yaşlı bakımıyla ilgilenen bakıcıların kendilerini stresten korumaları için gerçekçi amaçlar belirlemesi stratejisiyle çelişen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Bakıcının yaşlıyla birlikte yapılacak aile ziyaretlerini planlaması
Bakıcının yaşlıyla birlikte yapılacak günlük etkinlikleri planlaması
Bakıcının yaşlıyla yapılacak haftalık egzersizlerin zamanını planlaması
Bakıcının yaşlının tam sağlığına kavuşması için aylık plan yapması
Bakıcının sosyalleşmesi için haftalık sosyal etkinliklerini planlaması
Lazarus ve ekip arkadaşlarının geliştirdiği Stres ve Başa Çıkma Modeline göre, yaşlı bakım sürecinde bakıcının olumsuz sonuçlarla karşılaşmaması için değişiklik yapması daha kolay olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Yaşlının özellikleri
Yaşlı ile bakıcının ilişki kalitesi
Bakıcının özellikleri
Bakıcının stresi değerlendirmesi
Bakıcının kaynakları
Yaşlı bakım merkezinde çalışan iki bakıcıdan Gaye iş sonrası stres yaşarken Figen ise işyerindeki sorunlarda ben ne yapabilirim diye sorup, yanıt aramaya girişmektedir. Figen'in davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Kaçınma odaklı başa çıkma
Birincil değerlendirme
İkincil değerlendirme
Kaynak ve güçler
Duygu odaklı başa çıkma
Aşağıdakilerden hangisi öğrenen örgüt olmanın önündeki engellerden biridir?
Özgün fikirleri hayata geçirme
Çok çalışmayı ödüllendirme
Çalışanların eğitim gereksinimlerini değerlendirme
Katı bir hiyerarşik yapıdan kaçınma
Yaratıcılığa değer verme
Yeterlik gereksinimini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Kişinin işinde başarılı olduğunu hissetmesi
Çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışması
İş ortamından memnun olması
Çalışmaya istekli olması
İşinin tekdüzeliğinden yakınması
Aşağıdakilerden hangisi işyerinde iyi oluşun düzenlenmesiyle ilgili faktörlerden biridir?
Çalışanların maaşını artırmak
Hizmet alanların her koşulda önceliğini savunmak
Hizmetiçi eğitimi sıklaştırmak
Çalışanları sık sık kontrol etmek
Kadın dostu çevre oluşturmak
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik iyi oluş yaklaşımı boyutlarından biri değildir?
Diğerleriyle olumlu ilişkiler
Çevresel hâkimiyet
Kendini kabul
Özerklik
Problemlerin azlığı
Hastalığa bağlı işyeri devamsızlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kişilerin özel yaşamlarıyla ilgilidir ve kurumla ilgili olmayabilir.
Çok sık görülen bir durum değildir.
Enfeksiyon ve iş kazaları dışındaki nedenlerle oluşur.
Stresle bağlantılı bir durum olarak değerlendirilebilir.
Çalışanlar sıkı kontrol edilirse önlenebilir.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: