aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Yakınçağ Avrupa Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Yakınçağ Avrupa Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Yakınçağ Avrupa Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Yakınçağ Avrupa Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Fransa’da milli bir anayasa yapmak için hazırlıklara başlayan meclis aşağıdakilerden hangisidir?
Halk Meclisi
Ulusal Meclis
Kurucu Meclis
Beş Yüzler Konseyi
Etats Generaux
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin nedenlerinden biri değildir?
Din adamlarının hiyerarşik örgütlenmelerinin çözülmesi
Aydınların halkı bilinçlendirmesi
Eşitlik ve hürriyet fikirlerinin yayılması
Halk sınıfından ağır vergiler alınması
Toplumun sınıflara ayrılmış olması
Fransız İhtilali öncesi Avrupa’nın siyasi durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Büyük Britanya adaları üzerinde İngiliz meşrutiyeti hâkimdi.
Dalmaçya kıyıları ve Mora’da Venedik Cumhuriyeti egemendi.
İber yarımadasında İspanya ve Portekiz krallıkları bulunuyordu.
Almanya toprakları üzerinde Saksonya ve Bavyera başta olmak üzere irili ufaklı siyasi oluşumlar mevcuttu.
Modern anlamda ulus-devletler mevcuttu.
Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl Avrupası’nda yaşanan savaşlardan biri değildir?
Yedi Yıl Savaşları
Avusturya Veraset Savaşları
İspanya Veraset Savaşları
Lehistan Veraset Savaşları
Yüzyıl Savaşları
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin çıkmasında rol oynayan fikir adamlarından biri değildir?
Voltaire
Montesquieu
Diderot
Gutenberg
Rousseau
Viyana Kongresi öncesinde Rusya ve Prusya’nın ilhak ettiği bölgeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Polonya-Saksonya
Çekoslovakya-Ukrayna
Milano-Romanya
Danimarka-Kafkasya
İsveç-Finlandiya
Alman birliğinin kurulmasına yönelik Prusya’nın önderliğinde gerçekleştirilen gümrük birliği hangi yıl kurulmuştur?
1815
1834
1839
1871
1874
Viyana Kongresi’nin toplanmasını sağlayan Prens Meternich’in başbakanı olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Almanya
Fransa
İngiltere
Avusturya
İspanya
Aşağıdakilerden hangisi tarihin bir bilim dalı olarak gelişmesine katkı sağlayan düşünürlerden biridir?
David Friederich Strauss
Joseph Ernest Renan
Bruno Bauer
Thomas Buckle
Ludwig Feuerbach
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yakınçağ Avrupa Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Osmanlı Devleti’nin Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını kabul etmek zorunda kaldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Karlofça
Küçük Kaynarca
Pasarofça
Türkmen Çayı
Yaş
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Avrupası’nda üretim patlamasına neden olan faaliyetlerden biri değildir?
Altının Avrupa’ya getirilmesi
Tarım tekniklerinde yeni metotların geliştirilmiş olması
Sendikaların ortaya çıkması
Buhar makinesinin bir önceki yüzyılda bulunmuş olması
Bilim alanında ilerlemelerin sağlanması
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl boyunca ortaya çıkan yeni devletlerden biri değildir?
Polonya
Yunanistan
İtalya
Almanya
Sırbistan
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda kömür kullanımı ve demir üretiminde İngiltere’yi yakalamayı başaran ülkeler arasında yer almaz?
Almanya
Ceneviz
Belçika
İsviçre
Fransa
1850 - 1860 yılları arasında İngiltere’den sonra Kıta Avrupası’nda Sanayi Devrimi’ni gerçekleştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Avusturya-Macaristan
Almanya
Fransa
Prusya
Belçika
Kırım Savaşı’yla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Avrupa savaşı olarak yeni teknolojiler kullanılmıştır.
Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş açmasıyla başlamıştır.
Savaş çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
1853-1856 yılları arasında yaşanmıştır.
İngiltere ve Fransa Rusya’nın yanında yer almıştır.
Rusya’yı Avrupa’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya yönlendiren olay aşağıdakilerden hangisidir?
Fransız İhtilali’nin çıkması
Kırım Savaşı’nda yenilmesi
Sanayi Devrimi’nin yaşanması
1848 İhtilali’nin çıkması
Sedan Savaşı’nın başlaması
19. yüzyılın ikinci yarısında, İngiltere tacının elması olarak adlandırılan sömürge ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Mısır
Hindistan
Sudan
Nijerya
Malta
Avrupa’nın 19. ve 20. yüzyıllarda hızla değişmesini sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
İngiltere’de sanayi devriminin başlaması
Napolyon liderliğinde Fransa’nın güçlenmesi
1853-56 Kırım Savaşı’nın yaşanması
İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlaması
1848 İhtilali’nin gerçekleşmesi
Alsas-Loren bölgesini kaybettikten sonra yaklaşık on yıl içe kapalı siyaset izleyen Fransa’yı tekrar Afrika’daki sömürgecilik faaliyetlerine yönlendiren kişi kimdir?
Rousseau
Disraeli
Bismarck
Gladstone
Danton
Trablusgarp Savaşı’yla ilgili
1911-1912 yılları arasında olmuştur.
Osmanlı Devleti ile İtalya arasında gerçekleşmiştir.
Rusya ve Avusturya Osmanlı Devletini desteklemiştir.
İtalya’nın sömürgecilik faaliyetleri savaşa neden olmuştur.
Uşi Antlaşmasıyla savaş sona ermiştir.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Yakınçağ Avrupa Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: