aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Viroloji Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Viroloji dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Viroloji Ara Sınav çıkmış sorular

Viroloji 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Viruslar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Virusların çoğalması bakterilerden tamamen farklı yöntemlerle gerçekleşir.
Viruslar bakterilerin aksine tek tip nükleik asit taşır.
Protein kılıfı nükleik asiti çevreler.
Enfektif bir virus partikülü “nükleokapsid”e sahiptir.
Viruslar kendi enerji ihtiyacını karşılar, ancak yapı taşlarını sentezleyemez.
Viral zarfla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Virus zarfı büyük oranda proteinlerden oluşur.
Zarfın yapısında bulunan ışınsı çıkıntılara peplomer adı verilir.
Virus, zarfını çoğaldığı hücrenin membranlarından alır.
Virus zarfında kolesterol bulunur.
Zar, virus yapısında en dışta yer alır.
Aşağıdakilerden hangisinde virus bünyesinde yer alan yapılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
Nükleokapsid-kapsomer-kapsid- virion
Virion - nükleokapsid- kapsid-kapsomer
Virion - kapsid-nükleokapsid- kapsomer
Kapsomer- nükleokapsid-kapsid- virion
Kapsomer-kapsid-nükleokapsid-virion
Virusların büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Virusların büyüklüğü 300 nm’den düşüktür.
Tüm viruslar bakterilerden küçüktür ancak ışık mikroskobunda görülebilir.
Virusların büyüklüğü µm (mikrometre) ile ifade edilir.
Bakterilerin geçemediği filtrelerden viruslar da geçemez.
Tüm hayvan viruslarının büyüklüğü 27 nm den daha fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi milattan önceki dönemlerde var olduğu bilinen virus hastalıklarından biridir?
Sığır vebası
Şap hastalığı
Köpek gençlik hastalığı
Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)
Kuduz
Virusların sınıflandırılmasında, virus dizinlerini ifade etmek için aşağıdaki eklerden hangisi kullanılır?
Virus
Virales
Virion
Viridae
Virinae
Bir virusun yüzeyine bağlanarak çoğalabildiği hücreye ne ad verilir?
Konak hücre
Sentez hücresi
İzolat
Suş
Endozom
Bir virusun hücre kültüründe çoğalma özellikleri dikkate alınarak oluşturulan gruplarına ne ad verilir?
Serovaryant
Biyotip
Serotip
Alttip
Genotip
Aşağıdakilerden hangisi taksonomik olarak daha yukarıda yer alan bir sınıflandırma basamağıdır?
Parainfluenza-3 virusu
Paramyxovirinae
Respirovirus
Paramyxoviridae
Mononegavirales
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Viroloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdaki enfeksiyöz ajanlardan hangisinde nükleik asit bulunmaz?
Prion
Virus
Uydu virus
Viroid
Virusoid
Embriyolu yumurtalarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Virus ekimi amacıyla tavuk dışındaki kanatlı hayvanların embriyolu yumurtaları da kullanılabilir.
Embriyolo yumurtalar özellikle kanatlı viruslarının izolayonunda kullanılır.
Embriyolu yumurtada kan damarlarına ekim yapılabilir.
Embriyolu tavuk yumurtalarının virus üretilmesinde kullanımı deney hayvanlarına kıyasla daha pahalıdır.
Embriyolu yumurtalar aşı üretiminde kullanılmaktadır.
Hücrelerin vücut dışı ortamlarda beslenmelerini sağlamak için kullanılan sıvı ortamlara ne ad verilir?
İzotonik çözelti
Subkültür
Flask
Hücre üretme vasatı
Süspanse kültür
Deney hayvanlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Konvansiyonel hayvanların bünyesinde hiçbir mikrop bulunmaz.
Germ free hayvanlar hiperimmunserum eldesinde kullanılır.
Konvansiyonel deney hayvanlarının yem ve suları sterilize edilerek verilir.
Spesifik patojen free hayvanlarla yapılan deneylerde konvansiyonel hayvanlara göre daha güvenilir sonuçlar alınır.
Spesifik patojen free hayvanların özel bakım koşullarında tutulmasına gereksinim yoktur.
Organ parçalarının canlılıklarını korumak üzere vücut dışında muhafaza edilmeleri ve üretilmelerine ne ad verilir?
Hücre kültürü
Primer hücre kültürü
Subkültür
Organ kültürü
Devamlı kültür
Aşağıdakilerden hangisi “subkültür” terimi ile aynı anlamda kullanılır?
Roller kültür
Pasaj
Diploid kültür
Hücre kültürü
Dönen kültür
Solunum sistemi enfeksiyonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Birçok virus türü direkt olarak alveollere kadar ulaşabilir.
Bazı viruslar solunum sisteminden kana karışarak viremi oluşturabilir.
Üst solunum sistemi enfeksiyonu oluşturan viruslar öncelikle akciğere yerleşir.
Silier aktivite virusları yakalayarak dışarı atamaz.
Mukus salgısı solunum mukozasında da önemli bir savunma rolü üstlenir.
Virusların rendering ürünleriyle bulaşması aşağıdaki bulaşma yollarından hangisine girer?
Direkt temasla bulaşma
Kontamine gıdalarla bulaşma
İndirekt temasla bulaşma
Vertikal bulaşma
Aerosollerle bulaşma
Aşağıdaki dokulardan hangisi virusların vücuda girmek için kullandığı doğal yollardan biri değildir?
Burun mukozası
Sırt derisi epiteli
Karaciğer hücreleri
Göz mukoza hücreleri
Genital mukoza
Aşağıdakilerden hangisi virusun plazentayı geçemediğ ancak doğum sırasında anneden yavruya bulaştırıldığı durumları ifade eder?
Prenatal enfeksiyon
Konjenital enfeksiyon
Perinatal enfeksiyon
Transplazental enfksiyon
Neonatal enfeksiyon
“Biyolojik vektör” terimi aşağıdaki bulaşma yollarından hangisi ile ilişkilidir?
Vertikal bulaşma
Transplazenter bulaşma
Artropodlarla bulaşma
İatrojenik bulaşma
Kontamine gıdalarla bulaşma
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Viroloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: