aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ara Sınav çıkmış sorular

Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Hastalıkların incelenmesinde epidemiyolojinin diğer bilim dallarından farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Birey düzeyinde incelemesi
Enfeksiyon düzeyinde incelemesi
Populasyon düzeyinde incelemesi
Klinik düzeyde incelemesi
Laboratuvar düzeyinde incelemesi
Aşağıdaki hastalık belirleyicilerinden hangisi konak belirleyici faktörlerden biri değildir?
Tür
Irk
Stres
Yaş
Cinsiyet
Hastalık etkenini uzun süre bulaştırmadan vücudunda tutan konak aşağıdakilerden hangisidir?
Ara konak
Rastlantısal konak
Güçlendirici konak
Gizleyen konak
Geçici konak
Aşağıdakilerden hangisi hastalık seyrinegöre infeksiyon tiplerinden biri değildir?
Akut infeksiyon
Kronik infeksiyon
Subakut infeksiyon
Ortak infeksiyon
Perakut infeksiyon
Sahada hastalığın ve hastalık nedenlerinin gözlenmesine dayanan epidemiyoloji bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Analitik epidemiyoloji
Tanımlayıcı epidemiyoloji
Deneysel epidemiyoloji
Teorik epidemiyoloji
Pratik epidemiyoloji
Mastitis etiyolojisinde en yüksek rol oynayan bakteri türleri aşağıdakilerden hangisidir?
Streptokok
Enterokok
Mikrokok
Stafilokok
Koliform
Aşağıdakilerden hangisi enterokok infeksiyonlarının patogenezinde etkili virulens faktörlerden biri değildir?
Agregasyon maddesi
Jelatinaz
Sitolizin
Hyaluronidaz
Koagülaz
Streptokokların tiplendirmesinde kullanılan Lancefield serogruplandırmasının dayandığı esas aşağıdakilerden hangisidir?
Presipitasyon
ELISA
Aglütinasyon
Hemaglütinasyon
Komplement fikzasyon
Anaerobik olan stafilokok türü aşağıdakilerden hangisidir?
S.intermedius
S.saccharolyticus
S.hyicus
S.epidermidis
S.aureus
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi beta hemolitik streptokok türlerinden biridir?
S.uberis
S.bovis
S.canis
S.dysgalactiae
S.agalactiae
Antraks (Şarbon) hastalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İhbarı mecburi hastalıklar arasındadır.
İnfeksiyon sporadik, bazı bölgelerde endemik seyirlidir.
Zoonoz etkenlerdendir.
Bulaşma sadece deri yoluyla gerçekleşir.
Antraks sporları ile kirlenmiş meralar yıllarca hastalık bulaştırabilirler.
Bacillus anthracis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Besiyerinde R tipi koloniler oluştururlar.
Bireysel morfolojileri kok şeklindedir.
Besiyerinde hemoliz oluştururlar.
Gram negatif bakterilerdir.
Anaerobik bakterilerdir.
Aşağıdakilerden hangisi koyun, sığır ve keçilerde Listeria monocytogenes'in oluşturduğu klinik hastalık formlarından biri değildir?
Ensefalitis
Pnömoni
Septisemi
Endoftalmitis
Yavru atımı
Rhodococcus equi'nin hayvanlarda oluşturduğu hastalıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Domuzda boyun bölgesinde lenfadenitis
Atlarda deri abseleri
Sığırlarda pnömoni
Taylarda pnömoni ve akciğer absesi
Kedilerde deri altı ve mediastinal abseler
Korinebakterilerin mikroskoptaki görünümleri aşağıdakilerden hangisidir?
E, F, T biçimli
Kok şekilli
V, X, Y, biçimli
G, O, S biçimli
Gram negatif
Ruam hastalığının alerjik tanısının yapıldığı test aşağıdakilerden hangisidir?
Mallein testi
Tuberkülin testi
Gama interferon testi
Komplement Fikzasyon testi
Serum Tüp Aglütinasyon testi
Mikroskopik incelemede martı kanadı şeklinde görülen tür aşağıdakilerden hangisidir?
Neisseria meningitidis
Campylobacter jejuni
Leptospira pomona
Sarcina maxima
Staphylococcus aureus
Atların bulaşıcı metritis (CEM) hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
Taylorella equigenitalis
Franciella tuleransis
Burkholdria pseudomallei
Ricketsia ricketsii
Coxiella burnetii
Üremek için %10 CO2 'li ortama ihtiyaç duyan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?
Bacillus anthracis
Bacteroides nodosus
Brucella abortus
Staphylococcus aureus
Mycobacterium tuberculosis
Sadece Brucella abortus'un identifikasyonu için kullanılan ve Rusya' da izole edilen bakteriyofaj aşağıdakilerden hangisidir?
Gama fajı
Berkeley fajı
Weybridge fajı
Mu faji
Tibilisi fajı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: