aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Üretim Yönetimi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Üretim Yönetimi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Üretim Yönetimi Ara Sınav çıkmış sorular

Üretim Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Tedarikçilerden son müşterilere ürün ya da hizmetlerin taşınması için fiziksel, finansal ve bilgi akışını destekleyen yaşam devir süreci olan ve ürünün üretilmesinden son ürün olarak tedarikine kadar tüm çalışmaları kapsayan üretim yönetimi ile ilgili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Tam zamanında üretim
Yalın üretim
Tedarik zinciri yönetimi
Süreç odaklı yönetim
Bilgisayarla bütünleşik üretim
Aşağıdakilerden hangisi üretimde doğrudan etkin olan dört faktörden biri değildir?
Malzeme
Üretim yönetimi
Teknoloji
Makine
İş gücü
Problemlerin çözümünde problemi bileşenlerine ayırmak yerine, bileşenlerin aralarındaki ilişkileri göz önünde tutarak bir bütün olarak ele alıp incelemek şeklinde ifade edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bütüncül yaklaşım
Sistem yaklaşımı
Süreç yaklaşımı
Durumsallık yaklaşımı
İlişkiler ağı yaklaşımı
Bazı bilgisayar işletmelerinin hazır bilgisayarlar üretmek yerine bu konuda çalışmalar yaparak, müşterilerinin istediği özelliklerdeki bilgisayarı çok kısa sürede müşterilerine ulaştırmaları hangi tip üretim sistemine örnektir?
Proje tipi üretim
Atölye tipi üretim
Siparişe göre montaj
Kesikli üretim
Sürekli üretim
Fiziksel varlık üzerinde onun değerini artıracak bir değişiklik yapmayı veya hammadde veya yarı mamulleri kullanılabilir bir mamule dönüştürmeyi üretim sayan bir tanımlama aşağıdakilerden hangisini üretim olarak kabul etmez?
Bankacılık hizmeti
Çelik üretimİ
Kağıt üretimi
Ekmek üretimi
Araba üretimi
Organizasyonun güçlü yönlerinin fazla olduğu ancak dış tehditlere fazlaca maruz kaldığı durumlarda uygulanabilen SWOT matrisi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
WT stratejisi
SO stratejisi
WO stratejisi
SW stratejisi
ST stratejisi
Aşağıdakilerden hangisi organizas- yonlardaki strateji düzeylerinin en alt seviyesinde yer alır?
Üretim stratejisi
Uzun dönem hedefler
Holding stratejisi
İşletme stratejisi
Şirket stratejisi
Aşağıdakilerden hangisi maliyete odaklanarak rekabet eden şirketlerin özelliklerinden biri değildir?
Genellikle dar bir ürün aralığı ve ürün özellikleri sunarlar.
Tüm kayıpları dikkatli bir şekilde en aza indirmek için üretim sistemi üzerinde çalışırlar.
Iskarta oranını en aza indirmek ve verimliliği en üst noktaya getirebilmek için çalışanlarına ek eğitimler sunabilirler.
Ürünlerinde küçük farklılaşmalara izin verirler ve üretim süreçlerini mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde tasarlarlar.
Maliyetlerini kısmak için olabildiğince az üretim yapmaya ve stoklarını düzgün kontrol etmeye özen gösterirler.
Üretim stratejilerinin oluşturulmasındaki yaklaşımlardan olan, kaynak temelli yaklaşıma dayanan ve işletmelerin sahip oldukları kaynakların öz becerileri sayesinde sürdürülebilir rekabet avantajları sağlayabildikleri yaklaşıma ne ad verilir?
Yukarıdan aşağıya
Müşteri gereksinimleri
Aşağıdan yukarıya
Üretim kaynakları
Kaynak gereksinimleri
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Üretim Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Hayes ve Wheelwright tarafından geliştirilen modele göre, işletmenin üretim fonksiyonunun rekabetçi başarının temeli görüldüğü aşama aşağıdakilerden hangisidir?
İçsel tarafsızlık
Dışsal destekçi
Dışsal tarafsızlık
İçsel katkı
Dışsal katkı
Aşağıdaki yöntemlerin hangisinde Kalite Evi matrisi kullanılmaktadır?
Eş zamanlı mühendislik
Taguchi yöntemi
Değer analizi
Kalite fonksiyon yayılımı
Kalite değerlendirme aşaması
Ürün yaşam süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Düşüş döneminde en çok dikkat çeken durum, satışların artması ile birlikte kârların azalmasıdır.
Bu sürecin süresi, üründen ürüne çok değişiklik göstermektedir.
Sunuş döneminde yoğun reklam, ürünün tanıtımı için önemlidir.
Olgunlaşma döneminde büyük hacimli üretim yapılırken üretimde maliyetler düşme göstermektedir.
Ürünün pazara girmesi, kalması ve ortadan kalkmasını kapsamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi tasarımda dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden olan “ürün çeşitliliği için modülerlik kullanılması”nın özelliklerinden biri değildir?
Düşük maliyet ile ürün çeşitliliği elde etmenin en etkin yolu olması.
Çok çeşitli ürünler arasında montajda kullanılabilecek modüller kümesinin geliştirilmesini amaç edinmesi.
Kontrol edilmesi gereken parça sayısının az olmasına bağlı olarak hataların kolaylıkla belirlenmesi ve düzeltilebilmesini sağlaması.
Ürünün temel parçalara bölünerek daha sonra üretim ve pazarlama bakış açısı ile hangi çeşitlerin daha çok istenebileceğinin belirlenmeye çalışılmasına imkan vermesi.
Ürüne ait modül çeşitlerinin paketlemesi ve montajı aynı şekilde yapılsa dahi ürünün diğer parçalarının özel olarak tasarlanmasını gerektirmesi.
Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi, tasarımın 4C’sinden hangisinin kapsamına girer?
Yaratıcılık
Seçim
Karmaşıklık
Uzlaşma
İnovasyon
Parça ya da malzemelerin bir araya getirilmesi amacını taşıyan kaynak, lehim, perçin, vidalama, yapıştırma gibi işlemlerden oluşan süreç türüne ne ad verilir?
Bitirme süreçleri
Montaj süreçleri
Şekil verme ve fabrikasyon süreçleri
Dönüşüm süreçleri
Nakliye süreçleri
Talebin yüksek olduğu dönemde ek iş gücünü kiralamaya, düşük olduğu dönemde iş gücünü çıkarmaya dayalı kapasite stratejisine ne ad verilir?
İş gücü seviyesi
Stok
Geciktirme
İş gücünün eğitimi
Taşeron kullanımı
Normal şartlar altında elde edilebilecek kapasite miktarına ne ad verilir?
Teorik kapasite
Atıl kapasite
Örnek kapasite
Maksimum kapasite
Etkin kapasite
Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminin tasarlanmasında dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?
Güvenlik
Akış
Koordinasyon
Oturan profili
Alan kullanımı
Üretim kaynaklarının ürünün işlem görme sırasına göre dizildiği yerleşim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sabit konumlu yerleşim düzeni
Sürece göre yerleşim düzeni
Hücresel yerleşim düzeni
Ürüne göre yerleşim düzeni
Akışa göre yerleşim düzeni
Sürece göre yerleşim planlayan bir tesiste 4 iş merkezi varsa, bu tesiste kaç farklı şekilde yerleşim kombinasyonu olur?
6
12
24
48
96
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Üretim Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: