aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Uluslar Arası İşletmecilik Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Uluslar Arası İşletmecilik dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Uluslar Arası İşletmecilik Ara Sınav çıkmış sorular

Uluslar Arası İşletmecilik 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişim süreçleri arasında yer almaz?
1400 -1500
1500 -1850
1850 -1914
1914 -1945
1945 - Günümüz
İhracatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir ortak ile yapılması zorunludur.
Ülke dışı faaliyetlerin en kolay ve sık tercih edilendir.
Uluslararası ticaretin en eski biçimidir.
Ülke dışı faaliyetler içinde riski en düşük olanıdır.
İşletmenin yönetim yapısında büyük değişikliklere ihtiyaç göstermemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin temel örgüt yapılarından biri değildir?
Başlangıç bölüm yapısı
Edilgin örgüt yapısı
Uluslararası bölüm yapısı
Global yapı düzenlemeleri
Karma örgüt yapısı
I. Uyum eğitimi II. Dil eğitimi III. Kültürel eğitim Yukarıdakilerden hangileri ülke dışında görevlendirilecek yöneticilere öncelikle verilecek eğitimlerdendir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi yerel ortak bulmanın zorluklarından biri değildir?
Yerel ortağın geçmişteki çalışma sisteminin yetersizliği
Gümrük kotalarının bulunması
Yerel ortaklara olan güvenin azlığı
Uluslararası işletme ile yerel işletmenin çıkarları arasındaki çelişki
Serbestçe hareket etme yeteneği kazanma
Dünya çapında üstün tecrübe, bilgi, teknoloji ve diğer ilgili kaynaklara sahip olma çabası uluslararası işletmeler açısından hangisi ile açıklanır?
Teknoloji
Kültür
Rekabet
İş çevresi
Uluslararası işletmeciliğin politik etkisi
Bir Alman işletmesinin Türkiye’deki fabrikasında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yönetici görevlendirmesine ne ad verilir?
Polisentrizm
Geosentrizm
Etnosentrizm
Koordinasyon
Regiosentrizm
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ülke dışında gerçekleştirdikleri ortaklık türlerinden biri değildir?
Lisans Anlaşmaları
Franchising
Joint Venture
İhracat
Anahtar Teslim Projeler
Ayrıcalıklar Dönemi hangi yılları kapsar?
1400 -1500
1500 -1850
1850 -1914
1914 -195
1945 -Günümüz
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Uluslar Arası İşletmecilik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Çalışanlarla örgüt arasındaki ilişkilerle ilgilenen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Planlama
İnsan kaynakları
Finansman
Üretim
Pazarlama
Global ürün bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kâr merkezleri olarak faaliyet gösterirler.
Ülke içi bölümlere ürün grupları için dünya çapında sorumluluk verilen bir yapısal düzenlemedir.
Ürün bölümünden sorumlu yönetici ürün hattında global tabanlı yetkiye sahiptir.
Faaliyetler coğrafi alan tabanlıdır.
Bölümdeki ürünler ürün geliştirme sürecinde gelişir.
Faaliyetlerin ürün tabanlı olmayıp coğrafi alan tabanlı yürütüldüğü örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Global bölge bölümü
Global ürün bölümü
Başlangıç ürün bölümü
Global fonksiyonel bölüm
Karma örgüt yapısı
Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?
Kıymetli metallerin, baharatların, ipek kumaşların ticareti yaygındır.
İngiliz, Fransız ve Hollandalı ticari işletmeler öncü olmuştur.
Tarım ve hayvancılık faaliyetleri önem kazanmıştır.
Bankacılık önem kazanmaya başlamıştır.
İngiliz, Fransız ve Hollandalı İşletmelere ticari ve politik alanda ayrıcalıklar tanınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi global ürün bölümünün sakıncalarından biri değildir?
Faaliyetlerin ve çalışanların her bölümde çoğaltılması
Bölüm yöneticilerinin ürünleri için, önceki coğrafi başarıları sürdürmek istemelerinin uzun dönemli hedefleri etkilemesi
İyi potansiyele sahip diğer alanların ihmal edilmesi
Birçok bölüm yöneticisini uluslararası pazarda çalışmaya ikna etmenin zor olması
Yöresel ihtiyaçlara cevap vermeyi kolaylaştırması
Yatırım yapan firmaya ev sahibi ülkedeki varlıkları, mülkiyeti ve yan kuruluşları üzerinde kontrol olanağı sağlayan bir ticari hak yatırımı biçimine ne ad verilir?
Dolaylı ihracat
Doğrudan yabancı yatırım
Doğrudan ihracat
Ortaklık
Lisans anlaşması
Uluslararası bir işletmenin insan kaynakları yönetimi ulusal bir işletmeye göre hangi açıdan farklılık gösterir?
Ücret yönetimi süreciyle
İşe alma süreçleriyle
Performans değerleme süreciyle
Eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle
Coğrafi konum ve farklı kültürler yönüyle
Uluslararası bir işletmenin eğitim ve geliştirme faaliyetinde öncelikle atması gereken adım aşağıdakilerden hangisidir?
Eğitimin sonuçlarının ölçülmesi
Eğitim yönteminin seçilmesi
Eğitim programının ayrıntılarının belirlenmesi
Eğitimin verilmesi
Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
Franchising anlaşmaları çoğunlukla hangi sektörde yapılır?
Medya
Ağır sanayi
Hizmet
Emlak
İnşaat
Keiretsu nedir?
Yerel işletmedir.
Ulusal işletmedir.
Birleşmiş şirketler grubudur.
Bölgesel işletmedir.
İthalat işletmesidir.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmeciliği önemli kılan faktörler arasında yer almaz?
Teknoloji
Rekabet
Standardizasyon
Hükümetin değişmesi
Globalleşme
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Uluslar Arası İşletmecilik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: