aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Ulusal Yargı Ağı Projesi I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Ulusal Yargı Ağı Projesi I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Ulusal Yargı Ağı Projesi I Ara Sınav çıkmış sorular

Ulusal Yargı Ağı Projesi I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın amaçlarından biri değildir?
Etkin, güvenilir, verimli yargılama mekanizması oluşturmak
UYAP’ta yer alan tüm bilgileri, Adalet Bakanlığı’nda kurulan veri merkezinde toplamak
İş süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak
Doğru ve tutarlı bilgiye zamanında ulaşmayı sağlamak
Denetim ve teftişlerin daha kolay yapılmasına altyapı oluşturmak
Dava açılış ekranında, hazırlanan iletiye aşağıdakilerden hangisinden faydalanılarak güvenli elektronik imza eklenir?
Güvenlik özellikleri menüsü
Yardım menüsü
Doküman editörü seçeneği
Ayrıntılar seçeneği
Dava açılış menüsü
Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın dış otomasyonunda yer almaz?
Kamu İhale Kurumu
Türkiye Noterler Birliği
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
TÜBİTAK
Gümrük Müsteşarlığı
Aşağıdakilerden hangisi dava açılış ekranında yapılabilecek işlemlerden biri değildir?
Dosya tevzi durumunu takip etme
İcra dosyası açma
İdari dava harçlandırma
Dava açılış dosyasına evrak ekleme
Temyiz başvurusunda bulunma
Aşağıdaki dosya formatlarından hangisi doküman yönetim sistemince otomatik olarak açılamaz?
udf uzantılı dosyalar
.zip uzantılı dosyalar
.tif uzantılı dosyalar
.tiff uzantılı dosyalar
Oppenoffice’in kullandığı dosya formatları
Dosya Yönetim Sisteminde aşağıdaki ekranlardan hangisinden birim bazında işlem yapılan evraklar sorgulanır?
Büro evrak sorgusu
Performans sorgusu
İş akışı yetki devri
Bekleyen Görevler
Dosyalar Sorgusu
İş listesi panelinde bulunan aşağıdaki sütunlardan hangisi evrakı ilk oluşturan birim bilgisini içerir?
Başlatan kişi adı
Gönderen birim adı
Geldiği zaman
Başlatan birim adı
İşin adı
UYAP doküman editörü aşağıdaki elektronik imza alt yapılarından hangisini desteklemez?
Turksat
TÜBİTAK
e-Güven
e-Tuğra
Turkcell
Aşağıdakilerden hangisi yardım masasının görevlerinden biri değildir?
Kullanıcının gerçekleştiremediği işlemleri kullanıcı yerine gerçekleştirmek
Kullanıcılara sürekli yardım sağlamak
Telefonla gelen çağrıları cevaplamak
UYAP sistemi ile ilgili uyarı ve önerileri Uygulama Geliştirme Şubesine aktarmak
Teknik sorunları çözmek
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ulusal Yargı Ağı Projesi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminin dış güvenlik tedbirlerinden biri değildir?
IDS ve IPS sistemleri
Sayısal imza sistemi
Firewall sistemi
Anti virüs sistemleri
Loglama sistemi
Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminde kullanıcı, portal hesabına girip yardım masası sekmesi tıklandığında açılan ekranda yer alan sekmelerden biri değildir?
Olay İzleme
Serbest Kürsü
Çözüm Bul
Kullanım
Yeni Olay Talebi
Aşağıdakilerden hangisi UYAP İç Güvenlik Sisteminin kullanılmasının bağlandığı şartlardan biri değildir?
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kayıtlarında personel olarak bulunmak
Bir sisteme giriş parolasına sahibi olmak
Uygulama yazılım parolasına sahip olmak
Sistemde kullanılmak üzere verilmiş kullanıcı adına sahip olmak
İnteraktif bankacılık hesabına sahip olmak
Aşağıdakilerden hangisi UYAP SMS Bilgi Sisteminin sağlayacağı faydalardan biridir?
Yargılamadaki tüm sürecin şeffaf hale gelmesi önlenecektir.
Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi engellenecektir.
Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır.
Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa gönderilen SMS’ler ile yargının yavaşlamasına neden olacaktır.
Yargı birimleri için iş gücü kaybı artacaktır.
UYAP avukat portalı üzerinden dava açılırken aşağıdakilerden hangisi “Hâkim Havalesi” yerine geçer?
Davanın açılacağı ilin seçilmesi
Taraf bilgilerinin girilmesi
Harç hesaplanması
E-dava ekranında davanın sisteme kaydedilip, davaya bir tevzii numarası verilmesi
Taraf bilgilerinin MERNİS’ten alınması
UYAP avukat portalında aşağıdaki işlemlerden hangisiyle e-dava açılışı tamamlanmış kabul edilir?
Bankaya bağlanma
Mahkeme seçimi
Harç ödeme onayı
Dava türü seçimi
Taraf bilgileri girilmesi
UYAP SMS Bilgi Sistemi’nden basit paket dâhilinde faydalanan birine aşağıdaki durumlardan hangisinde bilgi mesajı gelmez?
Dosyada keşif tarihi verildiğinde
Dosyada karar verildiğinde
Dosyada vekil olan avukat duruşmaya katılmadığında
Dosyada verilen karar değiştiğinde
Dosyada davalı idarece savunma verildiğinde
Aşağıdakilerden hangisi gelen/giden evrak işlemleri modülünde dosya evrak kayıt işlemleri ekranında yer alan sekmelerden biri değildir?
Evrak bilgileri
Taraf listesi
Dosya bilgileri
İlgili kişi listesi
İlgili evrak listesi
Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak ve değerli eşya kaydı bloğunda doldurulması zorunlu alanlardan biri değildir?
Eşyanın evsafı
Nerede saklandığı
Eşyanın miktarı
Takdir edilen kıymet
Ne suretle alındığı
Gelen/giden evrak işlemleri modülünde çift taraflı bir evrak taranmak istendiğinde, tarama bilgisi ekranında aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?
Twain ara yüz göster listesinden, evet seçeneği işaretlenir.
Doküman ayracı olarak boş sayfa kullan seçeneği işaretlenir.
Çözünürlük değeri 200 olarak ayarlanır.
Çift taraflı tarama desteği liste kutusundan, evet seçeneği işaretlenir.
Tarayıcı seçimi ekranından seçim yapılır.
Gelen/giden evrak işlemleri modülünde dosya evrak kayıt işlemleri ekranı vasıtasıyla kaydedilmek istenen evrak için tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa (değerli evrak, eski kitap vb.) aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?
Taranmamış evrak opsiyon kutusu işaretlendikten sonra, “evrakın yeri” metin alanı doldurulur.
Ek listesi bloğundan çoklu ekle düğmesi seçilir.
Zimmet işlemleri ekranında yer alan süreç takip edilir.
Dosya evrak düzeltme ekranından düzeltme yapılır.
Evrak bilgileri sekmesinde yer alan ‘‘geldiği yer/kişi’’ sekmesi boş bırakılır.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ulusal Yargı Ağı Projesi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: