aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türkiye Selçuklu Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türkiye Selçuklu Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türkiye Selçuklu Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Türkiye Selçuklu Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Ahlatşahı II. Sökmen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ahlatşahlar beyliğinin en parlak dönemini yaşatmıştır.
Kendisinden sonra tahta oğlu Aksungur Hezâr Dînârî geçmiştir.
Döneminin en önemli olayı Gürcü saldırılarıdır.
Selahaddin Eyyûbî’ye karşı bölgesindeki diğer beylerle ittifak oluşturmaya çalışmıştır.
Van gölü çevresi halkı idaresi zamanında rahat bir hayat geçirmiştir.
Bizans İmparatorluğu ile Türkiye Selçukluları arasındaki ilk anlaşma aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yapılmıştır?
Dandânâkân Savaşı
Malazgirt Savaşı
Pasinler Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Pelekanon Savaşı
Hısn-ı Keyfâ Köprüsü aşağıdaki Artuklu beylerinden hangisinin zamanında inşa edilmiştir?
Nureddin Muhammed
Rükneddin Mevdud
Necmeddin İlgâzi
II.Kutbüddin İlgâzi
Fahreddin Kara Arslan
Yınaloğulları Beyliği’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Diyar-ı Bekr bölgesinde kurulan Türkmen beyliklerinin ilklerindendir.
Beyliğin gerçek kurucusu Yınal et- Türkmanî’dir.
Hâkimiyet alanları Âmid merkez olmak üzere civar birkaç kaleden müteşekkildir.
Kızılarslanoğulları Beyliği tarafından 1183 yılında yıkılmışlardır.
Suriye Meliki Tutuş’un ölümü sonrasında oluşan otorite boşluğundan yararlanmışlardır.
II. Süleymanşah’ın Gürcistan seferine katılan (1202) ve Selçuklu ordusunun Micingirt yakınlarında yenilmesi üzerine Gürcülere esir düşen Mengücükler hükümdarı kimdir?
Mengücük Gazi
Emir Gazi
Melik İshak
Şehinşah
Behramşah
Süleymanşah’ın, Antakya seferine çıkarken yerine nâib olarak bıraktığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Porsuk
Bozan
Ebulgazi
Ebulkasım
Gümüştegin
Şahinşah’ın tahta geçişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra Bizans tarafından yakalanarak hapse atılmıştır.
1115 yılında Haçlıların desteği ile tahta geçmiştir.
Sultan Muhammed Tapar ona karşı Tuğrul Şah’ı desteklemiştir.
Kılıç Arslan’ın en küçük oğlu olması taht mücadelesinde iddiasını zayıflatmıştır.
Kılıç Arslan’ın eşi Hatun’un arabuluculuğu ile serbest bırakılarak 1110 yılında tahta oturmuştur.
Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos devrini Alexsiad adlı eserde anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Thukydides
Nikitas Honiatis
Herodotos
Anna Komnena
Pachimeres
Süleymanşah aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle uluslararası alanda kendisini kabul ettirmiştir?
Maltepe
Cateau-Cambresis
Drakon Çayı
Edirne-Segedin
Yenişehir
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türkiye Selçuklu Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Merzifon Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kılıç Arslan’ın Türk beylerine acil yardım çağrısına ilk katılanlardan birisi Melik Gazi’dir.
Karadeniz sahillerine ulaşan birkaç bin atlı dışında haçlı ordusunun önemli bir kısmı imha edilmiştir.
Selahaddin Eyyûbi’nin gönderdiği destek birlikler sayesinde savaş kazanılmıştır.
Haçlıların yolları üzerinde bulunan şehirler boşaltılıp, ekinler ve su kaynakları tahrip edilmiştir.
Selçuklu sultanı kısa bir sürede Artuklu Belek Gazi, Halep Selçuklu meliki Rıdvan ve diğer katılanlarla 20.000 kişilik bir kuvvet toplayabilmiştir.
I. Mesud’un hükümdarlığının gölgesinde başladığı kişi kimdir?
II. Leon
Danişmendli Emir Gazi
V. Aleksios
Teodoros Laskaris
Mengücük Gazi
Aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisi İstanbul’a 1162 yılında 80 gün sürecek uzun bir diplomatik ziyaret gerçekleştirmiştir?
II. Kılıç Arslan
I. Mesud
II. Süleymanşah
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
I. Alâaddîn Keykubâd
Fransa kralı VII. Louis ile Alman İmparatoru III. Konrad’ın haçlı yemini etmesiyle ilk defa kralların sefere katıldığı haçlı seferi aşağıdakilerden hangisidir?
I. Haçlı Seferi
II. Haçlı Seferi
III. Haçlı Seferi
IV. Haçlı Seferi
V. Haçlı Seferi
Bizans İmparatoru İoannes’in Kilikya Seferi’ne (1137) çıkmasının başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Ermeni prensi Leon’u cezalandırmak
Dulkadiroğulları beyliğine son vermek
Ortodoksları himaye altına almak
Trabzon Rum İmparatorluğu’nu vergiye bağlamak
İpek Yolu ticaretini canlandırmak
II. Kılıç Arslan’ın ülkeyi aralarında paylaştırdığı oğulları ve meliklik merkezleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Süleymanşah – Erzurum
Melikşah – Sivas ve Aksaray
Kayserşah – Malatya
Tuğrulşah - Elbistan
Sultanşah – Kayseri
I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in meliklik döneminde hocası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Ömer Hayyam
Muhyiddin Arabi
Mecdeddin İshak
Aşık Paşa
Mevlana Celaleddini Rumî
Dördüncü Haçlı Seferi’yle İstanbul’da Latin Krallığı’nın kurulması üzerine İstanbul’dan kaçan hanedan mensuplarından III. Aleksios’un damadı Teodoros Laskaris aşağıdaki yerlerden hangisi merkez olmak üzere hükümdarlığını ilân etmiştir?
Amasya
Manisa
Eskişehir
Van
İznik
Saray teşkilatına mensup, hükümdarın ve sarayın güvenliğinden sorumlu hâssa askerlerine, muhafızlarına ne ad verilir?
Emîr-i âhur
Candâr
Emîr-i alem
Rikâbdâr
Cerime
I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Sazlıdere Savaşı
Merzifon Savaşı
Pelekanon Savaşı
Alaşehir Savaşı
Çirmen Savaşı
Konya’daki İplikçi Medresesi aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisinin zamanında tamamlanmıştır?
II. Süleymanşah
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
I. Alâaddîn Keykubâd
I. Mesud
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türkiye Selçuklu Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: