aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türk Dış Politikası I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türk Dış Politikası I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türk Dış Politikası I Ara Sınav çıkmış sorular

Türk Dış Politikası I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması’ndan sonra Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı’ya karşı gerçekleştirdikleri dış politik olaylardan biri değildir?
İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmesi
İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesi
Almanya’nın ekonomik ve askeri ilişkileri öne çıkarması
Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi
Rusya’nın Kars, Ardahan ve Batum’a karşılık savaş tazminatından vazgeçmesi
Almanya’nın 1890’lardan itibaren yayılmacı bir dış politika izlemesini (Weltpolitik) savunan ve bu çerçevede Osmanlı Devleti ile askeri ve ekonomik ilişkiler kurmaya çalışan Alman yönetici kimdir?
Otto von Bismarck
Helmuth von Moltke
II. Wilhelm
III. Wilhelm
Colmar von der Goltz
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde izlenen dış politikanın temel ilkelerinden biridir?
Dış borç alınmaması
Avrupalı devletlerin isteklerinin kabul edilmemesi
Araplara karşı mesafeli davranılması
Doğu’ya karşı İslamî din kardeşliğinin esas alınması
Haydarpaşa-Bağdat Demiryolu Hattı’nı yerli sermaye ile yapılması
Birinci Balkan Savaşı’nı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Londra Antlaşması
İstanbul Antlaşması
Atina Antlaşması
Paris Antlaşması
Berlin Antlaşması
Balkan Savaşlarından önce ilk ittifak antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisi arasında imzalanmıştır?
Bulgaristan ve Yunanistan
Romanya ve Bulgaristan
Sırbistan ve Bulgaristan
Yunanistan ve Sırbistan
Karadağ ve Sırbistan
ABD’nin bazı istisnalar dışında, İkinci Dünya Savaşı’na kadar dış politikasında izlediği doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Eisenhower doktrini
Monroe doktrini
Wilson doktrini
Lincoln doktrini
Madison doktrini
Türk Kurtuluş Savaşı’nda Heyet-i Temsiliye’nin izlediği dış politikayı en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
İrredentizm
İçe kapanma
Sadece Doğulu devletlerle diyalog kurulması
Bağımsızlık temelinde realizm
İngiltere’nin saf dışı bırakılması
TBMM açıldıktan sonra oluşturulan Ankara Hükümeti’nin dış politikada diplomatik ilişki kurduğu ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Afganistan
Fransa
Almanya
İran
Sovyetler Birliği
ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’nda ilk olarak ele alınmasını istediği konu aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin parçalanması
Rusya’da yeni rejimin çökertilmesi
İzmir’in Yunanistan tarafından işgalinin sağlanması
İstanbul’un işgalinin sağlanması
Uluslararası bir örgütün (Milletler Cemiyeti) kurulması
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Dış Politikası I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
TBMM Hükümeti’nin ilk dışişleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Yusuf Kemal Tengirşek
Rauf Orbay
İsmet İnönü
Bekir Sami Bey
Ali Şükrü Bey
Dünya barışının korunması için 1928’de kurulan ve Türkiye’nin taraf olduğu oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
Milletler Cemiyeti
Briand-Kellog Paktı
Onlar Konseyi
Beşler Konseyi
Atlantik Bildirisi
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile yaşadığı ilk bunalım aşağıdakilerden hangisidir?
Demiryollarının millileştirilmesi
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
Musul Sorunu
Yabancı okulların denetlenmesi
Ankara’nın başkent yapılması
Sadabat Paktı’nın imzalandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
8 Temmuz 1937
20 Temmuz 1936
10 Nisan 1935
9 Şubat 1934
18 Temmuz 1932
Sovyetler Birliği’nin sınırlarını güvence altına almak için pek çok devletle imzaladığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Litvinov Protokolü
Molotov Protokolü
Kruşçev Protokolü
Stalin Protokolü
Doğu Protokolü
Türkiye’nin 1920’lerde başta Milletler Cemiyeti olmak üzere uluslararası örgütlere karşı çekimser bir politika izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Sovyetler Birliği ile birlikte hareket edilmesi
Musul Sorunu’nun Türkiye aleyhine çözülmesi
Avrupa ülkelerinin Doğu dünyasına karşı saldırgan bir tutum takınması
Doğu Sorunu’nun alevlenmesi
Avrupa’da faşizmin yükselişe geçmesi
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Üçlü İttifak’ın (Ankara Paktı) hükümlerinden biridir?
Bulgaristan’ın savaşa girmesi halinde üç ülkenin yardım etmesi
Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne karşı korunması
Akdeniz’de Türkiye’nin girdiği bir savaş olursa diğer iki ülkenin yardım etmesi
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesine onay verilmesi
Türkiye’nin silahlandırılması
Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Birleşmiş Milletler Konferansı’na kurucu üye olarak katılmak
Sovyetler Birliği’nin tehdidinden sakınmak
Silah yardımı almak
Avrupa’nın bir parçası olabilmek
Avrupa’dan mali yardım almak
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin saldırmazlık paktı imzaladığı Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yunanistan
Bulgaristan
Romanya
Sırbistan
Arnavutluk
TBMM’nin aldığı bir kararla Türkiye’nin Almanya ile ilişkilerini kestiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
10 Mayıs 1944
6 Haziran 1944
2 Ağustos 1944
19 Şubat 1945
5 Mayıs 1945
Türkiye’nin 1943’te “prensip olarak” savaşa girmeyi kabul ettiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci Kahire Konferansı
Tahran Konferansı
Moskova Konferansı
İkinci Kahire Konferansı
Adana Konferansı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Dış Politikası I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: