aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Türk Basın Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Türk Basın Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Türk Basın Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Türk Basın Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
1900 yılında Cenevre’de çıkarılan ve II. Abdülhamid’i şiddetle eleştiren süreli yayın aşağıdakilerden hangisidir?
İntikam
Hürriyet
İkdam
Tanin
Tasvir
Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde yayınlanan ve ulusal birliğin sağlanmasında dilin önemi üzerinde durduğu makalesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Dilimiz Türkçe
Lisan-ı Türkî
Yeni Lisan
Türkçe’nin Sırları
Beyaz Lisan
Ahmet Midhat Efendi’nin Rodos’a sürülmesine neden olan yazısı aşağıdakilerden hangisidir?
Letaif-i Rivayat
Müşahedat
Felatun Bey ile Rakım Efendi
Avrupa’da Bir Cevelan
Duvardan Bir Sada
Tanzimat döneminde; basın yolu ile kamuoyuna yenilikleri tanıtmak ve taşra ile merkez yönetimi arasındaki iletişim kopukluğunu gidermek isteyen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
II. Selim
Abdülaziz
Abdülmecid
Abdülhamid
II. Mahmud
Guttenberg’in bulduğu baskı tekniğine daha sonraki yıllarda verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Rotatif
Tifduruk
Tipografi
Litografi
Grafi
İspanyol zulmünden kaçıp Osmanlı ülkesine sığınan ve yanlarında ilk matbaa makinesini getiren azınlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
Yahudiler
Rumlar
Ermeniler
Bulgarlar
Çerkezler
II. Abdülhamid Dönemi’nde; İngiliz Devleti aleyhine yazdığı lakayd bir yazı nedeniyle kapatılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Sabah
Tarik
Ahter
Hizmet
Vakit
1908 yılında İzmir Boykotaj Cemiyeti tarafından çıkarılan ilk sosyalist dergi aşağıdakilerden hangisidir?
Gave
İştirak
Amele
İşçi
Köylü
Osmanlı ülkesinin kurtuluşunun Batılılaşma ile mümkün olacağına inanan Dr. Abdullah Cevdet’in çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
İkdam
İleri
Cihan
İçtihad
Meşveret
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Basın Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İbrahim Müteferrika’nın islam inancını konu aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Tarih-i İslam
Risale-i İslamiye
Kitab-ı İslamiye
Akaid-i İslamiye
Din-i İslam
1831 yılında yayımlanmaya başlayan ilk resmî gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Havadis-i Mısıriyye
Ceride-i Havadis
Le Moniteur Ottoman
Takvim-i Vekâyi
Tasvir-i Efkâr
Sultan II. Abdülhamid döneminde yabancı yayınları takip etmek amacıyla kurulan müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?
Matbuat Müdürlü
Matbuat-ı Umumiye Kalemi
Matbuat-ı Umumiye Müdürlüğü
Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü
Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü
Yazılmış bir kitabın kopyasını çıkartarak çoğaltan, hattat ve müstensihlerin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Müellif
Devatçı
Yazıcı
Katip
Kopyacı
8 Nisan 1909 tarihinde Galata Köprüsü üzerinde vurularak öldürülen Hasan Fehmi aşağıdaki gazetelerden hangisinin yazarıdır?
Serbestî
Tasvir
Hürriyet
Seda-yı Millet
Silah
Eski dönemlerde haberleşme için kullanılan atlı ulak sistemindeki görevlilere ne ad verilir?
Haberci
Muhbir
Binici
Peyk
Seyis
Roma İmparatorluğu döneminde çıkarılan günlük gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Monitör
Bao
Acta Diurna
Bulletin
Journal
1864 yılında yürürlüğe giren Matbuat Nizamnamesi’nin hazırlanmasında basın kanunu örnek alınan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
ABD
Fransa
İtalya
Rusya
Almanya
Osmanlı döneminde resimli olarak çıkarılan dergilere ne ad verilir?
Resimli Mecmua
Musavver Mecmua
Tasviri Mecmua
Klişeli Mecmua
Fotoğraflı Mecmua
İzmir’de çıkardığı gazetelerde, Türklerin çıkarlarını savunan Fransız asıllı gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?
William Churchill
Lamartine
Alexandre Blacque
Edmondo De Amicis
Thomas Francis
Turfanda mı Turfa mı? adlı Türk edebiyatının ilk tezli romanında, Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren sorunları işleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Ahmet Midhat
Ziya Paşa
Namık Kemal
Mizancı Murad
Celaleddin paşa
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Türk Basın Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: