aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Turizm Sosyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Turizm Sosyolojisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Turizm Sosyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

Turizm Sosyolojisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bir boş zaman etkinliği olarak ortaya çıkmış olan turizm olgusunun ortaya çıkışı ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması ile aşağıdakilerden hangisi arasında yakın bir ilişki vardır?
Sanayileşme
Reform hareketleri
İstanbul’un fethi
Amerika’nın keşfi
Soğuk Savaş’ın bitmesi
Aşağıdaki toplumlardan hangisi için tatil ve turizm henüz gündeme gelmemiş olan bir davranış biçimidir?
Refah düzeyi yüksek toplumlar
Yeni sanayileşen ülke toplumları
Gelişmemiş toplumlar
Varsıl toplumlar
Sanayileşmesini tamamlamış toplumlar
Aşağıdakilerden hangisi turizmin arz yönünü oluşturan boyutlardan biridir?
Müşteri memnuniyeti
Konaklama
Müşteri davranışları
Turizmin organizasyonu
Turizm ürününün pazarlanması
Turizm sosyolojinin 1930’lu yıllarda turizmin kitleselleşmesi ile birlikte ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Almanya
Fransa
Amerika
Japonya
Kanada
“Güdüler hiyerarşisi yaklaşımı”na göre aşağıdakilerden hangisi insanın ikincil ihtiyaçlarından biridir?
Fiziki güvenlik
İçme
Yeme
Sosyal adaptasyon
Barınma
Aşağıdakilerden hangisi ilk defa Sümerler tarafından keşfedilenlerden biri değildir?
Yazı
Tekerlek
Seyahat
Para
Matbaa
Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’da Anadolu’da kurulan yerleşim yerlerinden biri değildir?
Çatalhöyük
Truva
Çayönü
Hacılar
Göbekli Tepe
Bugünkü turizm faaliyetlerinde kullanılanlara benzeyen konaklama tesisleri olan hoteller ilk kez hangi dönemde kurulmaya başlanmıştır?
Antik Çağ
Orta Çağ
Aydınlanma Dönemi
İlk Çağ
Helenistik Dönem
Orta Çağ’ın ilk yarısı ile karşılaştırıldığında ikinci yarısında turizm faaliyetlerinin önemli oranda artması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Roma İmparatorluğu’nun parçalanması
Hristiyanlığın yerini Pagan inancının alması
Hac turizminin gündeme gelmesi
İslamiyetin etkinliğini hızla yitirmesi
Feodalizmin ortaya çıkışı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Turizm Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ’daki önemli turizm destinasyonlarından biridir?
Kinidos
Mekke
Medine
Kudüs
Mardin
‘Tüketim Toplumu’ adlı eserinde, artık sadece ihtiyaçlarımızı piyasadan karşılamak adına tüketmediğimizi, aynı zamanda bir kimlik inşa etmek ve toplumdaki yerimizi ya da statümüzü belirlemek için tükettiğimizi ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
T. Veblen
K. Marx
E. P. Thampson
J. Baudrillard
G. Simmel
Daha önceki tarihsel dönemlere kıyasla spor turizminde en fazla gelişmenin ve çeşitliliğin görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?
15. yüzyıl
17. yüzyıl
18. yüzyıl
20. yüzyıl
21. yüzyıl
Piyasada belli bir ürüne yönelik talebin bulunduğu ancak bu talebin üreticiler tarafından karşılanmadığı durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Açık pazar
Kanlı pazar
Gedik pazar
Dış pazar
Kara pazar
Aşağıdakilerden hangisi spor turizminin gelişimine katkı sağlayan unsurlardan biri değildir?
Gelir eşitsizliğinin artması
Çalışma sürelerinin azalması
Kara ve hava ulaşımının yaygınlaşması
Konaklama seçeneklerinin artması
İletişim teknolojilerinin gelişimi
Aşağıdakilerden hangisi turizm piyasasında öne çıkan yeni taleplere yönelik planlama ve yönetim etkinliklerinde rol alan politik aktörlerden biridir?
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
Ankara Ticaret Odası
İstanbul Teknik Üniversitesi
Arama Kurtarma Derneği
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Aşağıdakilerden hangisi spor turizminin istenmeyen sonuçlarından biridir?
Turistlerin sportif etkinliklere katılarak yenilenmeleri
Sporcuların turizm alt yapısı sayesinde sportif faaliyetlere ulaşımının kolaylaşması
Olimpiyat gibi etkinliklerin ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması
Bireylerin fiziksel gelişimi için fırsat sunması
Doğal kaynakların denetimsizce kullanılmasına yol açması
Aşağıdakilerden hangisi turizmin küresel boyutlarını ifade etmek için kullanılabilecek adlandırmalardan biridir?
Ruping sistemi
Yazılım sistemi
Eko sistem
Mega sistem
Dünya sistemi
Aşağıdakilerden hangisi turist ile yerel halk arasındaki ilişkinin niteliklerinden biridir?
Turist ile yerel halk arasındaki ilişki eşitler arası bir ilişkidir.
Turist ile yerel halk arasında ticari olarak anlamlı bir ilişki biçimi esastır.
Turist ile yerel halk arasındaki ilişkinin derinlikli bir sosyal ilişkiye dönüşme potansiyeli yüksektir.
Turizm endüstrisinin gelişmesi yerel kültür üzerinde herhangi bir etki doğurmaz.
Turist ile yerel halk arasındaki ilişkide yerel halk patron ve tahakküm kuran konumundadır.
Turizmin modern olamayan ya da geleneksel toplumlar üzerindeki en yıkıcı etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Yoksullaşma
Geleneksel yapı ve ilişkilerin çözülmesi
El zanaatlarının yok olması
Tarımsal üretimin azalması
Kadına yönelik şiddetin azalması
Turizmin gelişmesinin en belirgin ekonomik etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Nüfusun yaşlanması
Doğurganlığın artması
Alkolizmin artması
Okuma yazma oranının azalması
Gelirin artması
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Turizm Sosyolojisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: