aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Tıp Terimleri Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Tıp Terimleri dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Tıp Terimleri Ara Sınav çıkmış sorular

Tıp Terimleri 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Hypercholesterimia ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kolesterol fazlalığıdır.
Kalbin hızlı çarpmasıdır.
Tansiyonun düşük olmasıdır.
Hemoglobinin düşük olmasıdır.
Aşırı hareketliliktir.
Hastalık, belirti, bulgu, cerrahi alet, test veya sendromlar ya da genel terimlerin özel kişi adlarıyla anılmasına ne ad verilir?
Akronim
Eponim
Antonim
Kök
Anonim
I. Sonek terimlerin sonuna eklenir. II. Sonekler sözcüklerin tipini belirlemede önemli rol oynar. III. Terimlerde bir adet sonek bulunur. IV. Sonekler sözcüklerin kullanım alanlarını belirler. Yukarıdaki sonekler ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız IV
I ve II
II ve IV
I, II, III ve IV
Hct, aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?
Hemoglobin
Hematüri
Hematokrit
Hemoliz
Hemoglobinopati
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
EKG: elektrokardiyografi
VKİ: vücut kitle indeksi
DM: diabetes mellitus
BOS: boşaltım sıvısı
TİT: tam idrar tetkiki
Aşağıdakilerden hangisi kanın eritrosit hacminin kan hacmine oranıdır?
Hematokrit
Hemoglobin
Sedimentasyon
Lökosit
Trombosit
Aşağıdakilerden hangisi, kanın herhangi bir organa yeterince gitmemesini ifade eder?
Siyanoz
Aritmi
İskemi
Bradikardi
Asistol
Aşağıdaki hormonlardan hangisi arka hipofizden salınır?
FSH
LH
ACTH
TSH
ADH
Normal bir erişkinde sistolik kan basıncı ortalama kaç mmHg’dır?
120
130
135
140
145
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tıp Terimleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
I. Glikozun pankreasa taşınarak glikojen olarak depo edilmesi II. Glikozun hücre dışına taşınması III. Glikozun hücreler tarafından kullanılması ve oksidasyonu Karbonhidratlardan yağ oluşumunun sağlanması Yukarıdakilerden hangileri insülinin görevlerindendir?
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve IV
III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda hava veya gaz birikmesidir?
Bronchiectasis
Pneumothorax
Bronchitis
Empyema
Hemothorax
İnsanın koklama duyusu organı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Koku reseptörleri sinir hücreleridir.
Koku duyusunun yorulması kötü kokuların beyne zarar vermesine neden olur.
Koku alma organı çabuk yorulur.
Koku reseptörlerinin aksonları koku soğancığına girer.
Burun boşluğunun üst kısmındaki sarı bölge koku alma alanıdır.
Yaşlanmaya bağlı göz merceğinin esnekliğinin azalması ile ortaya çıkan görme kusuruna ne ad verilir?
Miyop
Hipermetrop
Astigmatizm
Presbiopi
Renk körlüğü
Pupilla (gözbebeği) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İrisin ortasında bulunan yuvarlak deliktir.
Ganglion hücreleridir.
Sarı noktadır.
Gözdeki sinirsel tabakadır.
Retina ile sclera arasında yer alan vasküler tabakadır.
Kulak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kulak iki kısımdan oluşur.
Orta kulakta 2 tane kemikçik vardır.
Östaki borusu dış kulakta yer alır.
Orta kulakta yer alan labrynthus iki kısımdan oluşur.
Kulak hem işitme hem de denge organıdır.
Aşağıdakilerden hangisi iki hemisferden oluşur?
Omurilik
Pons
Periferik sinir
Serebellum
Mezensefalon
Kısa süreli bilinç kaybına ne ad verilir?
Konvulsiyon
Stupor
Senkop
Epilepsi
İllusion
Vücudun bir ya da birkaç bölümünde görülen ve fonksiyonları birbirinin karşıtı olan kasların sırayla ve ardı ardına kasılmaları sonucu meydana gelen istem dışı titremelere ne ad verilir?
Konvulsiyon
Tremor
Hemipleji
Epilepsi
İllusion
Orta beyin, pons ve medulla oblongatanın birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur
Omurilik
Beyin
Beyin sapı
Serebellum
Periferik sinir
Omurilik gri maddesinin iltihabıyla seyreden, daha çok çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerde kaslarda atrofi ve felce neden olan virütik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
Ensefalitis
Serebral palsi
Neuritis
Poliomyelitis
Multiple sclerosis
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tıp Terimleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: