aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Zooteknik Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Temel Zooteknik dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Zooteknik Ara Sınav çıkmış sorular

Temel Zooteknik 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO 2012) verilerine göre dünyada toplam süt üretiminin yüzde kaçı mandalardan elde edilmektedir?
83,5
56,4
32,9
12,9
4,3
Türkiye ekonomisinde hayvancılığın yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Verimleri düşük olan yerli hayvanlar çoğunluktadır.
Ülke kaynakları harekete geçirilmemiş büyük potansiyellere sahiptir.
Yem bitkilerinin üretiminin yetersizliği ve yem açığı sektörün önemli sorunlarındandır.
Türkiye’nin konumu hayvan yetiştiriciliğine elverişli değildir.
Tarım sektörünün ekonomideki payı diğer sektörlerin gelişmesine paralel olarak düşmektedir.
Türkiye’de tüm istihdamın yüzde kaçı tarım sektöründe çalışmaktadır?
16
20
26
36
46
Düzenli olarak yağış alan ve sulama olanakları bulunan ülkelerde ilk olarak aşağıdaki hayvanlardan hangisi yetiştirilir?
Manda
Sığır
Keçi
Domuz
Koyun
Aşağıdakilerden hangisi çift tırnaklılar takımına giren evcil hayvan türlerinden biridir?
Sığır
Köpek
At
Eşek
Tavşan
Bilimsel çalışmalarda elde edilen bilgiler ışığında köpekten sonra evciltildiği düşünülen ilk hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
Keçi
Koyun
Domuz
At
Arı
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların evciltilebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Saldırgan tavırlar sergilemesi
Çabuk üreyebilir olması
Hızlı büyüme ve gelişme yeteneğinin olması
Küçük alanlarda yetiştirmeye uygun olması
Bakım ve üretiminin kolay olması
Bilime uygun hayvan yetiştirme ve ıslahı bilgisi aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonometri
Biyometri
Biyoteknoloji
Zootekni
Zooloji
Aşağıdakilerden hangisi, kökleri İsviçre’ye dayanan ve Türkiye’ de yetiştiriciliği giderek yaygınlaşan en önemli sütçü keçi ırklarından biridir?
Ankara keçisi
Kilis keçisi
Boer keçisi
Kıl keçisi
Saanen keçisi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Zooteknik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Saf ırk tavukların uzun süre kendi içinde akrabalı yetiştirilmesi ile elde edilen yeni grup aşağıdakilerden hangisidir?
Varyete
Irk
Soy
Tür
Hat
Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı il aşağıdakilerden hangisidir?
Kastamonu
Kars
Erzurum
Kırşehir
Balıkesir
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ye özgü köpek ırklarından biri değildir?
Kars
Kurt
Kangal
Akbaş
Karabaş
Kasaplık hayvanların deri ve iç organları alındıktan sonra geriye kalan kemikli ete ne ad verilir?
Bonfile
Yumurta
Karkas
Kontrfile
Pirzola
Tavukların ara vermeden ard arda yumurtaverdiği süreye tavukçulukta ne ad verilir?
Yumurtlama öncesi dönem
Yumurta verim dönemi
Yarka dönemi
Klaç uzunluğu
Büyütme dönemi
Aşağıdakilerden hangisi tavuk ve hindilerde et kalitesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Hayvanın yaşı
Genotip ve yağın dağılımı
Hayvanın rengi
Etin içerdiği su ve şeker miktarı
Cinsiyet
Memeli hayvanların yeni doğan yavrularını besleyebilmek için meme bezlerinden süt salgılamalarına ne ad verilir?
Seleksiyon
İnkübasyon
Laktasyon
Hibridasyon
Adaptasyon
Hayvanların herhangi bir çevre koşulundaki olumsuzluklardan en düşük düzeyde etkilenerek yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve yavru verebilmelerine ne ad verilir?
Ostres
Distres
Çevre
Adaptasyon
Stres
Aşağıdakilerden hangisi, klimatik stres etkenlerinden biri değildir?
Sıcak
Nem oranı
Rüzgar hızı
Soğuk
Yem kalitesi
Sıcak stresi ile başa çıkmak için kullanılan en etkin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Fan sistemleri
Tünel havalandırma sistemleri
Petek serinletme sistemi
Besleme programının değiştirilmesi
Gölgelik
Sürekli çeki amacıyla kullanılan ve ağır yük taşıyan bir atın kaslarının aşırı şişmesi aşağıdaki durumlardan hangisine örnektir?
Aklimatizasyon
Distres
Generasyon
Homioterm
Adaptasyon
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Zooteknik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: