aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme Ara Sınav çıkmış sorular

Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdaki yem maddelerinden hangisi bira endüstrisi yan ürünüdür?
Gluten
Melas
Malt çili
Gliserol
Razmol
Aşağıdaki yem maddelerinin hangisinde protein düzeyi ve protein kalitesi daha yüksektir?
Kemik unu
Balık unu
Arpa
Mısır
Buğday kepeği
Aşağıdakilerden hangisi yağda eriyen vitaminlerden biri değildir?
E
A
K
B1
D
Aşağıdakilerden hangisi sehpada kurutmanın yerde kurutmaya göre avantajlarından biri değildir?
Bu yöntemde yağmur bitkinin tamamını ıslatmaz.
Bu yöntemle kuruma daha hızlıdır.
18-24 saatlik soldurma süresi uygulanır.
Fermantasyona bağlı kayıp miktarı daha azdır.
Havaların düzelmesini beklemeye gerek yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi yem katkı maddesi olarak enzim kullanımının yararlarından biri değildir?
Metabolik enerji değerini artırması
Esansiyel aminoasit düzeyini artırması
Hayvanların yemden yararlanma oranını artırması
Kanatlıların nişasta tabiyatında olmayan polisakkaritlerin sindirimine yardımcı olması
Yemlerin sindirim derecelerini artırması
Aşağıdakilerden hangisi yem madde üretimini artırmak için yapılan biyoteknolojik uygulamalardan biri değildir?
Ağır metaller ile kirlenmiş toprağın temizlenmesi
Zararlı maddeler ile kirlenmiş toprağın temizlenmesi
Herbisitlere dayanıklı bitki geliştirilmesi
Toprağa sığır gübresi ilave ederek azot miktarının zenginleştirilmesi
Böceklere dayanıklı bitki geliştirilmesi
Aşağıdakilerden hangisi toksin bağlayıcı olarak en fazla kullanılır?
Melas
Lesitin
Yağ
Probiyotikler
Alüminosilikatlar
Dolgu maddesince zengin yemler hangi besin maddesince zengindir?
Protein
Nişasta
Selüloz
Şeker
Mineral maddeler
Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağ asitlerinden biridir?
Stearik Asit
Oleik Asit
Linoleik Asit
Linolenik Asit
Araşidonik Asit
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Buğday ve ayçiçeği tohumu kullanılan bir kanatlı rasyonunda öncelikle ihtiyaç olan yem katkı maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Enzim
Bitkisel yağ
Mangan, demir ve çinko preparatları
Protein niteliğinde olmayan azotlu bileşikler
Beta karoten preparatı
Aşağıdaki yem maddelerinin hangisinde fosfor düzeyi daha fazladır?
Ayçiçeği küspesi
Buğday kepeği
Pamuk tohumu küspesi
Soya küspesi
Kuru şeker pancarı posası
Aşağıdakilerden hangisi silajın faydalarından biri değildir?
Güneşte kurutulan yeme göre daha az D vitamini içerir.
Besin madde kaybı minimum seviyededir.
Kötü hava koşullarında daha iyi kalitede yem elde edilir.
Yangın tehlikesi yoktur.
Tarla ikinci bir ürün ekimine hazırlanabilir.
Soya, ayçiçeği ve mısır yağının zengin olduğu aynı zamanda oda sıcaklığında sıvı halde bulunan asit aşağıdakilerden hangisidir?
Miristik asit
Linoleik asit
Araşidonik asit
Oleik asit
Stearik asit
Aşağıdakilerden hangisi kuru ot üretiminde besin maddesi kaybının azaltılmasında etkili değildir?
Yeşil bitkilerin erken biçimi
Bitki saplarının yumuşak olması
Bitki yabancı madde ve zararlı maddeden arınmış olması
Bitkinin yüksek su içeriği
Uygun hava koşullarının seçimi
Buğday kepeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Buğday tanesine göre daha fazla lizin kapsar.
Civciv rasyonunda kullanılmaz.
B grubu vitaminleri açısından fakirdir.
Buğday tanesine göre daha fazla fosfor kapsar.
Atlarda kabızlığı önler.
Aşağıdakilerden hangisi kök yemlerden biridir.
Tatlı patates
Yer elması
Tapiyoka
Havuç
Patates
I Vücuttaki eloktrolit dengeyi korumak II Sinir uyarımlarını iletmek III Kemiklerin yapısına katılmak IV Hücreleri korumak ve geliştirmek Yukarıdakilerden hangisi minerallerin görevidir?
Yalnız I
Yaknız IV
I ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi D vitamini eksikliğinde oluşan bozukluklardan biri değildir?
Genç hayvanlarda raşitizm oluşur.
Yaşlı hayvanlarda osteomalasi (kemik erimesi) oluşur.
Çatlak ve kırık yumurta oranı artar.
Kanatlılarda gaga ve ayaklarda yumuşama görülür.
Civcivlerde içe kıvrılmış parmak felci oluşur.
Yüksek düzeyde ham proteine sahip yem maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Buğday kepeği
Melas
Buğday
Şeker pancarı posası
Soya küspesi
Aşağıdakilerden hangisi tane yemlerde fitin şeklinde bulunur?
Fosfor
Kalsiyum
Vitamin D
Provitamin A
Lizin
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: