aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Patoloji Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Patoloji dersi 2014 - 2015 yılı Dönem Sonu Sınavı sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Patoloji Dönem Sonu Sınavı çıkmış sorular

Temel Veteriner Patoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Laboratuvarda dökülen asitlerin zararlı etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
Anilin
Sodyum bikarbonat
Kloroform
Selloidin
Fenol
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tespit işlemlerinden biridir?
Kurutma
Aldehitler ile muamele
Okside edicilerde tutma
Protein yıkımlayanlar ve pıhtılaştıranlarla muamele
Karbodiimidler gibi diğer çapraz bağ oluşturanlarla muamele
Kollagen ve kas lifleri gibi anizotropi gösteren yapıların incelenmesinde kullanılan mikroskop aşağıdakilerden hangisidir?
Faz kontrast mikroskop
Floresans mikroskop
Konfokal mikroskop
Polarizasyon mikroskop
Elektron mikroskop
İmmunohistokimyasal yöntemlerde bahse- dilen çapraz reaksiyonu açıklayan tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Belli bir antijene karşı elde edilen antikorun farklı antijenlerle reaksiyona girmesidir.
Belli bir antijene karşı elde edilen antijenin farklı antijenlerle reaksiyona girmesidir.
Belli bir antikora karşı elde edilen antikorun farklı antijenlerle reaksiyona girmesidir.
Belli bir antijene karşı elde edilen antikorun farklı kromojenlerle reaksiyona girmesidir.
Belli bir antikora karşı elde edilen antikorun farklı kromojenlerle reaksiyona girmesidir.
Eklem ve kaslarda guanin birikimiyle karakterize guanin gutu hastalığı aşağıdaki hayvanlardan hangisinde görülür?
Tavuk
Sığır
Domuz
Maymun
Sürüngen
Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik atrofi veya invalüsyon tanımına girmez?
Böbreklerin doğuştan küçük olması
Bursa Fabrisius’un yaşla birlikte küçülmesi
Meme bezlerinin laktasyon sonrası küçülmesi
Uterusun doğumdan sonra küçülmesi
Timusun yaşla birlikte küçülmesi
Aşağıdakilerden hangisi, tek bir damar tarafından beslenen ve anastomozu az olan organlarda görülen, infarktüsün kolayca şekillenebildiği organlardan biri değildir?
Beyin
Kalp
Karaciğer
Böbrek
Dalak
Aşağıdakilerden hangisi iskeminin şiddeti ve sonuçları üzerine doğrudan etki eden faktörlerden biri değildir?
Dokunun anastomoz yapan damarlara sahip olup olmaması
Vücudun savunma sisteminin gücü
Kollateral dolaşımın derecesi
Tıkanmanın şiddeti
Dokunun oksijene olan ihtiyacı
Kan damarları ve yangı hücreleri üzerine etki ederek, yangı yanıtını değiştirebilen kimyasal mediatörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Mediatör yangı sırasında sentezi yapılan maddelere verilen bir isimdir.
Karaciğer, nötrofil, makrofaj, bazofil, platelet; mast, endotel, fibroblast ve epitel hücrelerinin çoğu mediatörlerin kaynağıdır.
Histamin yangı anında sentezlenen ve damar geçirgenliğini azaltan bir mediatördür.
Sitokinler sadece plazma proteinlerinden köken alır ve pıhtılaşma öncülü olarak etki ederler.
Komplement, aralıklı olarak dalaktan aktif olarak sentezlenen bir mediatördür.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Patoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Makroskobik ve mikroskobik olarak yangısal lezyonların dağılımı için kullanılan sıfatlardan biri olan, fokal sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Fokal lezyonlar, çoğunlukla lezyonlu doku ile sarılmışlardır.
Bir doku içinde oluşmuş birden fazla anormalliği ifade eder.
Sadece dokudaki yangıyı tanımlamak için kullanılır.
Fokal lezyon daima birkaç milimetre boyutundadır.
Fokal lezyon birkaç milimetre olabildiği gibi birkaç santimetreden büyük bir lezyon da olabilir.
Canlı organizmanın zedelenmelere karşı gösterdiği bir reaksiyon olan yangı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Yangı sadece enfeksiyon oluşturma yeteneğine sahip bakteriler tarafından oluşturulur.
Yangı sınırları belli olmayan, yaygın bir reaksiyondur.
Şekillendiği zaman kontrolsüz olarak gelişen bir reaksiyondur.
Yangı, insan ve hayvan vücudundaki damarlı dokuda, çok iyi düzenlenmiş bir dizi sıvısal ve hücresel reaksiyon olarak gelişir.
Yangı oluşmasında virüslerin bir rolü yoktur.
Zedelenmeler sonucu oluşabilen granulasyon dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bu doku bağ dokusu ve damardan zengindir.
Granulasyon dokusu çok pürüzlü, çukur- çökük yüzeyli, epitel ve kas hücrelerinden zengin bir dokudur.
Granulasyon dokusu mikroskobik olarak fibroblastlardan ve yeni şekillenmekte olan küçük kan damarlarından oluşur.
Taneli, düğümümsü görünüş fibrovaskuler gelişmeden kaynaklanmaktadır.
Granulasyon dokusu bir iyileşme yanıtıdır, granulama ve granulomatöz terimleri ile aynı anlamı taşımaz.
Zedelenmiş bir dokunun iyileşmesi ve onarımı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
İyileşme sadece hayvanlar aleminde görülen bir süreçtir.
Memelilerde zedelenmiş dokular daha az özelleşmiş epitel doku ile doldurulur.
İyileşme, gelişimin alt basamaklarında olan canlı türlerinde daha çok doku rejenerasyonu halinde gerçekleşir.
İmmun sistemi gelişmiş memeli fötuslarında epitel çoğalması ile rejenerasyon görülmez.
Zedelenmiş dokularda çoğunlukla epitel dokunun çoğalması ile sonuçlanan nedbeler gelişir.
Yara oluştuktan sonra hemen başlayan iyileşme süreci ve evreleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
İyileşme boyunca görülen hemostazis bir damar genişleme olayıdır ve nötrofil toplanmasıyla başlar.
Damar büzülmesinin başlangıç aşamasında lenfositler, özellikle epitel hücrelerinin altında açığa çıkan fibroblastlar üzerinde toplanır ve bu hücrelere bağlanırlar.
Yara iyileşmesinin yangısal evresi, damar zedelenmesinin 6 saat sonrasında başlayan akut bir yangı reaksiyonudur.
Yangısal yara iyileşmesi evresi, doku yıkımının da görüldüğü bir kronik yangı sürecidir.
Bir pıhtılaşma problemi olmadığı müddetçe damar kasılması ile başlayan hemostazis, damar çoğalmasını da sağlayan damar büzücü maddelerin salınmasına kadar sürer.
DNA’nın tamiri sırasında bir parçasının koparılıp çıkarılması işlemine ne ad verilir?
Ekzisyonal onarım
Replikasyon
Somatik mutasyon
Genetik mutasyon
Anomali
Otozomal dominant kelimesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Genetik hastalığın her kuşakta görülmediğini
Aynı yerleşimdeki gen çiftinden her ikisinin de değişikliğe uğradığını
Kalıtımsal hastalığın her kuşakta görüldüğünü
X-bağlantılı genetik hastalığı
Bazlardaki arızalardan kaynaklanan genetik hastalıkları
Genom mutasyonunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Nokta mutasyonlarına denir.
Tek nükleotidin değişimine denir.
Otozomal resesif gen ile ilişkili kalıtımsal hastalıklara denir.
Tüm kromozomun kaybı veya kazanımına denir.
Otozomal dominant veya X-bağlantılı kalıtımsal hastalıklara denir.
İyi huylu tümörler(epitelyal veya mezenşimal) köken aldıkları doku adının sonuna aşağıdaki eklerden hangisi getirilerek adlandırılır?
-blastoma
-sarkoma
-soliter
-karsinoma
-oma
Biyolojik davranışları dikkate alınarak tümörler, aşağıdakilerden hangisine göre adlandırılır?
Metastaz ve invazyon
Fibrom ve Mikzom
Epitelial ve mezenşimal
İyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign)
Yassı hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom
Benign (iyi huylu) epitelyal tümörler aşağıdakilerden hangileridir?
Fibrom / Mikzom
Hemangiom / Lenfangiom
Leiomyom / Leiomyosarkom
Kondrom / Osteom
Papillom / Polip / Adenom
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Patoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: