aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Patoloji Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Patoloji dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Patoloji Ara Sınav çıkmış sorular

Temel Veteriner Patoloji 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Karşılaşan kişilerin çoğunda alerjik reaksiyona neden olan kimyasallara ne ad verilir?
İrritanlar
Biyozararlılar
Karsinojenler
Aşındırıcılar
Duyarlılaştırıcılar
Çalışma sahası nedeniyle karşılaştırmalı patoloji olarak da kabul edilebilen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Veteriner patoloji
Sistemik patoloji
Genel patoloji
Anatomik patoloji
Fitopatoloji
Hastalıklı dokuları mikroskobik yöntemlerle inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Cerrahi patoloji
Adli patoloji
Histopatoloji
Sitopatoloji
Klinik patoloji
Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi merkezi sinir sisteminde hedef organ etkileri oluşturmaz?
Etanol
Metanol
Fenol
Ksilol
Trikloroetan
Aşağıdakilerden hangisi patoloji laboratuarında kullanılan koruyucu ekipmanlardan biri değildir?
Eldiven
Maske
Galoş
Önlük
Koruma gözlüğü
Sivrisinek, kene ve böcek gibi hayvanlarda tür tayini yapmak için kullanılan mikroskop aşağıdakilerden hangisidir?
Işık mikroskop
Stereomikroskop
Faz kontrast mikroskop
Floresans mikroskop
Konfokal mikroskop
Otolizin en geç şekillendiği doku aşağıdakilerden hangisidir?
Karaciğer
Böbrek
Kalp
Kemik
Beyin
Canlı dokuların histolojik incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yalnıştır?
Kısa süre içinde incelenmelidir.
doğrudan faz kontrast mikroskopta gözlenir.
Önceden tespit edilmesi gerekir.
Vital boyalar kullanılarak ışık mikroskopta gözlenir.
Supravital boyalar kullanılarak da inceleme yapılır.
Dokunun tespit işleminde aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
Hacmi
Kesit yüzünün kanlı olup olmadığı
Kalınlığı
Kireç ve kemik yapılarının varlığı
Ağırlığı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Patoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi canlı hayvanlardan biyopsi almada kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Delme
Parçalama
İnce iğne
Endoskopik
Operasyonda
Patolojik tanı için çoğunlukla aşağıdaki boyama yöntemlerinden hangisi yeterlidir?
Hematoksilen Eozin
Oil Red O
Van Gieson
Von Kossa
Masson Trikrom
Konnektif (bağ) doku ve kas doku için en çok kullanılan boya yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Masson Trikrom
Oil Red O
Kongo Kırmızısı
Ziehl Neelsen
Von Kossa
Aşağıdakilerden hangisi lama alınan histolojik kesitlerin lamel ile kapatılarak yapıştırılmasının amaçlarından biri değildir?
Zaman içerisinde boyanın özelliğinin bozulmasını engellemek
Lam-lamel arasındaki hava kabarcıkları ile gözlemi kolaylaştırmak
Mikroskop altında doku ve hücrelerin daha rahat ve net bir şekilde incelenmesini sağlamak
Doku ve hücreleri toz ve partiküllerden korumak
Hücresel özelliklerin bozulmasını ve yapılarının zedelenmesini engellemek
Özellikle deneysel amaçlı çalışmalarda normal ışık mikroskobuna eklenen ekipman ve yazılımlarla iki boyutlu görüntülerden elde edilen verilerle üç boyutlu yapı hakkında veri elde edilmesine olanak sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Morfometri
Histoloji
Morfoloji
Sitoloji
Stereoloji
Mikroorganizmaların boyanmasında kul- lanılan boyama teknikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Holzer - Luxol Fast Blue
Kongo Kırmızısı - Gridley
Lillie Nil Mavisi - Von Kossa
Gram Weigert - Ziehl Neelsen
Oil Red O - Best Carmine
İmmunohistokimyasal boyamalarda kullanılan kromojen ve onun şekillendirdiği renk aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
DAB – turuncu
AP-Orange – kahverengi
New Fucksin – menekşe moru
AEC - tuğla kırmızısı
CN – tuğla kırmızısı
Aşağıdakilerden hangisi immunohistokimyasal boyamalarda nonspesifik reaksiyonları engeller?
“Antigen retrieval” uygulanması
Proteinase K ve “Antigen retrieval” uygulanması
Tripsin, Proteinase K ve “Antigen retrieval” uygulanması
Serum inhibisyonu (sığır serum albümini, normal keçi serumu) ve/veya enzim inhibisyonu (%3’lük H202 ve metanol) uygulanması
PBS, Proteinase K ve “Antigen retrieval” uygulanması
PCR’ın denatürasyon prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
Düşük ısıda çift sarmallı DNA’nın tek zincir haline döndürülmesi
Primerlerin yüksek ısıda tek zincirli DNA ile bağlanması
Yüksek ısıda çift sarmallı DNA’nın tek zincir haline döndürülmesi
Primerlerin düşük ısıda tek zincirli DNA ile bağlanması
Düşük ısıda DNA zincirinin uzatılması
Aşağıdakilerden hangisi immuno- histokimyasal boyamalarda dokuların dökülmesini önler ?
Lamların soğuk olması
Lamların chromealune, silane, poly-L-Lysine gibi maddelerle kaplı olması
Lamların eter, formol ve ksilol gibi maddelerle muamele edilmesi
Dokuların formolde tespit edilmesi
Dokuların dondurulmuş olması
Aşağıdakilerden hangisi immunohisto- kimyasal yöntemlerin temel yapısını oluşturur?
Antijen-Kromojen
Antijen-Antikor
Antijen-Kromojen-FITC
Antikor-Kromojen-DAB
Antijen-Antikor-Kromojen
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Patoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: