aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji dersi 2014 - 2015 yılı Dönem Sonu Sınavı sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Dönem Sonu Sınavı çıkmış sorular

Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
I. Xylol II. Chloroform III. Glutaraldehid IV. Methylbenzoat V. Formaldehid Yukarıdaki kimyasal maddelerden hangileri tespitte dokuları saydamlaştırmak amacıyla kullanılabilir?
Yalnız III
Yalnız V
I ve III
III ve V
I, II ve IV
DNA zincirinin replikasyonu söz konusu olduğunda, bu zincirin gevşetilen iki iplikçiğinden biri üzerinde bulunan T, A, S, S, G, T, A nükleotidleri karşısındaki iplikçiğe aşağıdaki nükleotidlerden hangisi yerleşir?
A, T, G, G, S, G, A
A, T, G, S, S, A, T
A, T, S, G, S, A, T
A, T, S, S, G, A, T
A, T, G, G, S, A, T
Bağ dokusunun en bol bulunan hücreleri aşağıdakilerden hangisidir?
Makrofajlar
Mast hücreleri
Fibroblastlar
Pigment hücreleri
Retikulum hücreleri
I. Kıkırdak matriksinde elastik iplikler ve II. tip kollagen iplikler vardır. II. Kulak kepçesinde bulunur. III. İntervertebral disklerde bulunur. IV. Makroskobik olarak sarı renkte görülür. V. Basınçlara karşı dirençlidir. Elastik kıkırdak ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Yalnız IV
Yalnız V
I ve IV
III ve V
I, II ve IV
Kalsiyumun kemikte depo edilmesini sağlayan ve kemik matrixinin yapımını uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?
Östrojen
Parathormon
Somatotropik hormon
Kalsitonin
Kortizon
Kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
Hemofili
Anemi
Bazofili
Eozinofili
Nötrofili
Embriyonun ilk haftalarında vitellüs kesesi duvarında başlayan kan yapımı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
hepatik faz
splenik faz
myeloid faz
mezoblastik faz
postnatal faz
Bazofil granülositlerin sayısı hangi hastalıklarda artar?
Alerjik reaksiyonlarda
Parazit enfeksiyonunda
Hemofilide
Çiçek hastalığında
Anemide
En kısa düz kas telleri aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
Uterus
Arteriyol
Kalp kası
Barsak
Mide
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İskelet kasında miyofibrillerin birbirine sıkıca bağlanarak, aynı türdeki bandların aynı hizada kalabilmelerini hangi filaman sağlar?
Aktin
Miyozin
Desmin
Titin
Vimentin
Kalp kası hangi özelliği ile düz kaslara benzer?
Enine bandlaşma göstermesi
Uyarım üretim merkezleri bulundurması
İstemli çalışması
Tek ve ortada çekirdek bulundurması
Konhaym alanları bulundurması
Aşağıdaki hücrelerden hangisi merkezi sinir sisteminde kan beyin bariyerinin oluşumuna katılır?
Ependim hücreleri
Astrositler
Mikrogliyalar
Manto hücreleri
Oligodentrositler
Merkezi sinir sisteminin fagositik hücreleri hangisidir?
Schwan hücreleri
Uydu hücreleri
Fibröz astrositler
Protoplazmik astrositler
Mikrogliyalar
Burun boşluğu ve işitme organında bulunan nöyron tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Multipolar nöyronlar
Bipolar nöyronlar
Pseudounipolar nöyronlar
Unipolar nöyronlar
Pseudopolar nöyronlar
Aşağıdaki canlılardan hangisinin ovaryumu diğerlerine göre farklılık gösterir?
Büyük ruminant
Köpek
Kısrak
Domuz
İnsan
Puberteye kadar ovaryumda hangi tür folliküllere rastlanır?
Sekonder follikül
Primordiyal folliküller
Tersiyer follikül
Graaf follikülü
Primer follikül
Kanatlı hayvanlarda dişi üreme sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sadece sağ ovaryum kalıcıdır ve fonksiyonel olarak aktiftir.
Ovidukt ve uterus olmasına rağmen, yavrunun gelişimi vücut dışında gerçekleşir.
Kanatlıda ovidukt infundibulum, magnum, isthmus, uterus ve vagina’dan oluşur.
Ovulasyonu takiben korpus luteum gelişmez.
Kanatlıda üreme sistemi memeli hayvanlarda olduğu gibi internal fertilizasyona uygundur.
İnsan ve memeli hayvanlarda görülen yumurta ve bölünme tipi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Oligolesithal - total aequal
Polilesithal - parsiyal superfisiyal
Mezolesithal - parsiyal superfisiyal
Polilesithal - total equal
Mezolesithal - total discoidal
Aşağıdakilerden hangisi ektoderm tabakasından gelişim göstermez?
Periferik sinir sistemi
Duyu epitelleri
Destek dokuları
Epidermis, kıllar ve tırnaklar
Merkezi sinir sistemi
Memeli hayvanlarda sağlıklı bir döllenme aşağıdakilerden hangisinde meydana gelir?
Ovidukt
Endometriyum
Vagina
Serviks uteri
Vulva
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: