aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ara Sınav çıkmış sorular

Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İşaretlenmiş antikorlar ile hücre ve doku antijenlerinin gösterilmesini sağlayan antijen antikor spesifikliğine dayanan tekniğe ne ad verilir?
İmmunositokimya
Histootoradyografi
Histokimya
Otoradyografi
Mikrospekrofotometrik yöntem
Özellikle Lipidler ile çalışılacağı zaman tercih edilen tespit solusyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Tamponlu Nötral Formalin Solusyonu
Bouin Solusyonu
Formol Kalsiyum Solusyonu
% 10 Formol Solusyonu
Glutaraldehid Solusyonu
Histolojide Artefact nedir?
Histoloji tekniğinde kullanılan bir cihazdır.
Işık mikroskobun parçalarından biridir.
Hücreler arası maddedir.
Dokularda gerçekte var olmayan ancak boyanmış preperatlarda görülen istenmeyen oluşumlardır.
Histoloji Tekniğinde tespitin diğer adıdır.
Doku örneklerinin yüzeyini tarayarak üç boyutlu görüntü elde etmeyi sağlayan histoloji tekniğine ne ad verilir?
TEM tekniği
SEM tekniği
Dondurma kırma tekniği
Kriyoprotektan tekniği
Tridense tekniği
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin profazındaki zigoten dönemini ifade eder?
Homolog kromozomlardan tetradların oluştuğu dönemdir.
Homolog kromozomların kısalarak kalınlaşmaya başladığı dönemdir.
Homolog kromozomların birbirlerine yaklaşarak tek bir kromozom gibi göründükleri dönemdir.
Homolog kromozomların henüz ayrı durarak ince uzun iplikler oluşturdukları dönemdir.
Homolog kromozomların birbirlerinden uzaklaşmaya başladığı dönemdir.
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin profazında görülen olaylardan biri değildir?
Çekirdek zarı parçalanır.
Çekirdekçik erir.
Kardeş kromozomlar hücrenin kutuplarına çekilirler.
Mekik iplikleri oluşur.
Kromozomlar oluşur.
Mitokondriyonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yağları depo edebilirler.
ATP üretirler.
Bölünerek çoğalabilirler.
Birleşerek büyüyebilirler.
Bağımsız hareket edebilirler.
Hücre çekirdeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hücrede metabolik aktivite arttıkça çekirdeği de büyür.
Sitoplazması bol olan hücrelerde çekirdek küçülür.
Yüksek metabolizma gösteren hücrelerde çekirdek sayısı artar.
İki çekirdekli hücreye dikaryotik hücre denir.
Çekirdeğin şekli hücrenin şekliyle uyumludur.
Aşağıdakilerden hangisi bağ dokusu hücresi değildir?
Endotel hücresi
Mezenkim hücresi
Retikulum hücresi
Yağ hücresi
Plazma hücresi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Kollagen lifleri, erişkin bağ dokusunda sentezleyen hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
Kondroblastlar
Osteoblastlar
Trombositler
Lenfoblastlar
Fibroblastlar
Pigment hücrelerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Kollagen lifleri sentezlemek
Antikor üretmek
Vücutta ısı üretimini sağlamak
Deriyi ve gözü güneşin zararlı ışınlarından korumak
Fagositoz yapmak
Bağ dokusu hücrelerinden olan makrofajlar aşağıdaki hücrelerin hangisinden köken alırlar?
Lenfositler
Plazmasitler
Monositler
Mastositler
Fibrositler
Kalbin odacıklarından atriyumlara ait bölüme ne ad verilir?
Atrial
İnvertebral disk
Ventriküler
Fibröz katman
Hücresel katman
Perikondriyumun kondroblastlar ve kan damarlarından zengin olan iç katmanına ne ad verilir?
Elastiki katman
Kondrojenik katman
Perisellüler matriks
Fibröz katman
İnterterritoriyal matriks
I. Bağ dokunun özelleşmiş bir şeklidir. II. Uzun kemiklerin büyüme ve gelişmesi için taslak oluşumunu sağlar. III. Kan damarı ve sinirlerden zengindir. IV. Eklem boşluklarındaki sinovial sıvıdan beslenir. Kıkırdak doku ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve IV
I, II ve IV
Bir doku ya da organa ait hücrelerin sayıca aynı olmalarına rağmen hacim olarak artmasına ne ad verilir?
Resorbsiyon
Hipertrofi
Perisellüler matriks
Proteoglikan
Glikozaminoglikan
Hızlı kireçlenen ölü ya da ölmekte olan kıkırdak hücrelerinden oluşan ince tabakaya ne ad verilir?
Ossifikasyon bölgesi
Hipertrofik bölge
Çoğalma bölgesi
Kalsifikasyon bölgesi
Dinlenme bölgesi
Olgun kemik hücrelerine ne ad verilir?
Kanalikuli ossei
Osteoklast
Osteoblast
Osteosit
Osteoprogenitor
Önce hiyalin kıkırdaktan ufak birer modellerinin meydana gelmesi, daha sonra bu modellerin yerlerini kemiklerin almasıyla gelişen ossifikasyona ne ad verilir?
Heteroplastik ossifikasyon
Ektopik ossifikasyon
İntramembranöz ossifikasyon
Heterotipik ossifikasyon
Endokondral ossifikasyon
Osteoblastlar tarafından salgılanan ve henüz kireçleşmemiş olan kemik dokusunun temel maddesine ne ad verilir?
Ossifikasyon merkezi
Jelatinöz doku
Proosseal doku
Osteojenik doku
Osteoid
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: