aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Fizyoloji Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Fizyoloji dersi 2014 - 2015 yılı Dönem Sonu Sınavı sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Fizyoloji Dönem Sonu Sınavı çıkmış sorular

Temel Veteriner Fizyoloji 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hücrelerin çoğunun %75-80’i sudan oluşmuştur (yağ hücreleri hariç).
Karbonhidratlar, hücre beslenmesinde büyük rol oynar.
Lipidler, suda erimezler ancak yağ çözücülerde (alkol, eter, kloroform gibi organik eriticiler) erir.
Lipidler, sudan sonra hücrelerde en fazla bulunan maddelerdir.
Hücre proteinleri yapısal proteinler ve globuler proteinler olarak ikiye ayrılır.
Kan depo organları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Yaşlanmış alyuvarlar dalakta Kupffer hücreleri tarafından parçalanırlar.
Doğumdan sonra sadece kemik iliğinde kan hücreleri yapımı devam eder.
Karaciğer, fötusta alyuvar yapımında görevli organdır.
Tüm hayvanlarda olan hemal lenf düğümlerinde de alyuvar yapımı vardır.
Doğumdan sonra lenfosit ve monosit yapımı devam etmez.
Kalpte oluşan uyarımların iletimi aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Sinoatriyal düğüm – Purkinje lifleri – Atriyoventriküler düğüm – His demeti
Atriyoventriküler düğüm – Sinoatriyal düğüm – His demeti – Purkinje lifleri
Atriyoventriküler düğüm – Purkinje lifleri – Sinoatriyal düğüm – His demeti
Sinoatriyal düğüm – Atriyoventriküler düğüm– Purkinje lifleri – His demeti
Sinoatriyal düğüm – Atriyoventriküler düğüm – His demeti – Purkinje lifleri
Solunum, kalp ve diğer organ kaslarının hastalıklarında görülen, güç solunum şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Apnea
Eupnea
Polypnea
Hyperpnea
Dyspnea
Bir refleks yayında merkezin oluşturduğu yanıtları, iş yapan organa gönderen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Efferent sinirler
Reseptör
Afferent sinirler
Omurilik
Dorsal kök
Vücutta su dengesi ve kan basıncına duyarlı reseptörler aşağıdakilerden hangisidir?
Mekanoreseptörler
O zmoreseptörler
Fotoreseptörler
Kemoreseptörler
Nosiseptörler
Aşağıdaki iyon çiftlerinden hangisi bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelinin oluşmasında görevlidir?
Kalsiyum – Klor
Sodyum – Klor
Klor – Potasyum
Sodyum – Potasyum
Potasyum – Magnezyum
Aşağıdaki glia hücrelerinden hangisi merkezi sinir sistemi içinde aksonları saran myelin kılıfı oluşturmakla görevlidir?
Mikroglia
Astrosit glia
Schwann hücreleri
Oligodentrosit
Nissel cisimcikleri
Kan kalsiyum düzeyini ayarlamada antagonist etkileşim gösteren hormon çifti aşağıdakilerden hangisidir?
D hormon, Tiroksin
Parathormon, Kalsitonin
Tiroksin, Glukagon
Aldosteron, Kortizol
Glukagon, İnsülin
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Fizyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi ön hipofizden salınan hormonlardan biri değildir?
Prolaktin
Folikül Uyarıcı Hormon
Adrenokortikotrop Hormon
Somatotropin
Vazopressin
Gonadotropinler aşağıdaki hormonlardan hangilerinin ortak adıdır?
Östrojen ve progesteron
Östrojen ve prolaktin
FSH ve LH
GnRH ve östrojen
GnRH ve LH
Kızgınlık döngüsünde Korpus luteumun iyice büyüyüp en etkin olduğu dönem hangisidir?
Diöstrus
Metöstrus
Proöstrus
Östrus
Anöstrus
I. Karbonhidratlar II. Yağlar III. Proteinler Yukarıda verilen besin maddeleri açlıkta hangi sıra ile yıkılarak kullanılır?
I, II, III
I, III, II
II, I, III
II, III, I
III, I, II
Hemoraji ve kalp yetmezliği durumlarında aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
Açlık
İştah
Tokluk
Susuzluk
Spesifik Açlık
Kalsiyum emilimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Vitamin D3’e ihtiyacı vardır.
Parathormon’a ihtiyacı vardır.
Potasyum iyonuna ihtiyacı vardır.
Aktif transport mekanizması ile emilir.
Pasif transport mekanizması ile emilir.
Ruminant mideleri ile ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
39-42 °C’lik ısı
Fermentasyonun yapılması
Uçucu yağ asitlerinin şekillenmesi
Ruminant midesinde bakteri ve protozoonların varlığı
Aerob ortamın korunması
Aşağıdaki moleküllerden hangisinin eksikliği ölüm sonrası rigor mortis oluşumuna neden olur?
ATP
Laktik asit
Protein
Glukoz
Karbonik asit
Aşağıdakilerden hangisi sinir – kas birleşme yeri olan uç plaktan salınır?
Noradrenalin
Asetilkolin
GABA
Adrenalin
Glutamat
Kasın kasılması veya gevşemeden sonra orijinal durumuna geri dönebilmesi kasın hangi temel özelliğine aittir?
İletebilme
Uzayabilirlilik
Esneyebilirlik
Kasılabilirlilik
Uyarılabilirlilik
Kasta kalın filamenti oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Aktin
Miyozin
Tropomiyozin
Troponin
Kalmodulin
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Fizyoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: