aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Anatomi Dönem Sonu Sınavı Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Anatomi dersi 2014 - 2015 yılı Dönem Sonu Sınavı sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Anatomi Dönem Sonu Sınavı çıkmış sorular

Temel Veteriner Anatomi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Regio pubis’in iki yanında yer alan sağlı sollu kasık bölgelerine ne ad verilir?
Regio abdominis media
Regio lumbalis
Regio abdominis cranialis
Regio inguinalis dextra et sinistra
Regio xiphoidea
Leğen boşluğunda plica genitalis’in üstünde kalan boşlukta aşağıdaki organlardan hangisi bulunur?
Dalak (lien)
Karaciğer (hepar)
Rahim (uterus)
Sidik kesesi (vesica urinaria)
Düz bağırsak (rectum)
Gevişgetirenlerde kaç adet parmak vardır?
1
2
3
4
5
Ekstremite uçlarının daire veya daireye yakın bir şekil çizme hareketine ne ad verilir?
Flexion
Extention
Circumduction
Abduction
Adduction
Aşağıdaki sinir türlerinden hangisi uyarılarıyla kaslarda kasılma, yani kontraksiyona sebep olur?
Motor sinirler
Sensibl sinirler
Sympathic sinirler
Sensorik sinirler
Parasympathic sinirler
Aşağıdaki sırt kaslarından hangisi üçgen şeklinde, geniş, ince ve yassı şekilli bir kas olup iki kürek kemiği arasında bulunur?
Musculus temporalis
Musculus brachiocephalicus
Musculus trapezius
Musculus latissimus dorsi
Musculus triceps brachii
Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi her iki ucu da açık bir kanal yapısında olan sindirim sistemine ait değildir?
Pulmones
Cavum oris
Pharynx
Canalis alimentarius
Sindirim eklenti bezleri
Yutağı, yemek borusuna bağlayan bölgeye ne ad verilir?
Aditus laryngis
Vestibulum esophagi
İsthmus faucium
Choana
Ostium pharyngeum tubae auditivae
Aşağıdakilerden hangisi alt konka ile burun boşluğu tabanı arasında yer alan solunum yoludur?
Meatus nasi dorsalis
Meatus nasi medius
Mesatus nasi ventralis
Concha nasi dorsalis
Concha nasi ventralis
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Anatomi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin havayı ileten yapılarından biri değildir?
Nares
Cavum nasi
Nasopharynx
Trachea
Pulmo
Meatus nasi dorsalis fonksiyonel olarak nasıl isimlendirilir?
Sinus yolu
Çıkmaz yol
Solunum yolu
Koku yolu
Ortak yol
Ureter’in karın boşluğu içerisinde seyreden bölümüne ne ad verilir?
Pars abdominalis
Pars femoralis
Pars pelvis
Cavum thoracis
Cavum pelvis
Aşağıdakilerden hangisi spermatozoa’ları epididymis’den urethra’ya aktaran yapıdır?
Epididymis
Ductus deferens
Ductus ureterica
Ductus epididymis
Ductus peristalticus
Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinde flexura sigmoidea penis yapısı görülür?
Equus caballus
Canis familiaris
Meleagris gallopavo
Felis catus
Capra hircus
Sulcus coronarius kalbin hangi yapılarını dıştan ayıran oluktur?
Atrium ve ventriculus
Atrium dextrum ve Atrium sinistrum
Ventriculus dexter ve Ventriculus sinister
Kalp ve pericardium
Pericardium ve myocardium
Cor (kalp) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cavum thoracis’de yer alır.
Mediastinum medium’da yer alır.
Büyük bölümü orta düzlemin sağında yer alır.
Mediastinum pleura’nın iki yaprağı arasında yer alır.
Yerine büyük damarlar ve pericardium ile bağlanmıştır.
Arteriyel kanın bulunduğu kalp odacıkları aşağıdakilerden hangileridir?
Atrium dextrum - Atrium sinistrum
Ventriculus dexter - Ventriculus sinister
Atrium dextrum - Ventriculus dexter
Atrium sinistrum - Ventriculus sinister
Sinus coronarius
Aşağıdakilerden hangisi 2 numaralı beyin siniridir?
Göz hareket siniri
Denge siniri
Akciğer-mide siniri
Dilaltı siniri
Görme siniri
Koyunda ortalama beyin ağırlığı kaç gramdır?
100
175
250
275
325
Aşağıdakilerden hangisi en kalın beyin siniridir?
Koku siniri
Göz dış hareket siniri
Makara sinir
Üçüz sinir
Yüz siniri
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Anatomi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: