aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Veteriner Anatomi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Veteriner Anatomi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Veteriner Anatomi Ara Sınav çıkmış sorular

Temel Veteriner Anatomi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Thorax’ın arka açıklığını (apertura thoracis caudalis) kapatan kassel zarsel bölmeye ne ad verilir?
Pleura
Omentum
Cavum pelvis
Diaphragma
Plicae
Dört ayak üzerinde duran bir hayvanı sırt ve karın yönünde olmak üzere ikiye ayıracak şekilde yatay olarak geçtiği farz edilen planum’a ne ad verilir?
Planum mid sagittale
Planum medianum
Planum dorsale
Planum sagittale
Planum transversum
Aşağıdakilerden hangisi diaphragma üzerinde bulunan ve göğüs ve karın boşluğunu ilişkilendiren deliklerden biridir?
Anulus inguinalis
Umblicus
Mediastinum caudale
Linea terminalis
Hiatus esophageus
“Kuyruğa yakın olan” anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Cranialis
Aboralis
Caudalis
Profundus
Abaxialis
Regio abdominis cranialis’in üçgen şeklindeki orta bölgesine ne ad verilir?
Regio lumbalis
Regio pubis
Regio inguinalis
Regio hypochondriaca
Regio xiphoidea
Kesici diş kemiğinde (os incisivum) diş alveolleri bulunmayan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
At
Köpek
Kedi
Koyun
Domuz
Birinci boyun omuruna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Axis
Maxilla
Atlas
Sacrum
Vomer
Aşağıdaki kemiklerden hangisi cranium cerebrale’de yer almaz?
Araduvar kemiği (os interparietale)
Gözyaşı kemiği (os lacrimale)
Şakak kemiği (os temporale)
Kalbur kemiği (os ethmoidale)
Kamamsı kemik (os sphenoidale)
Aşağıdaki hayvanlardan hangisi tabanıyla yere basar?
Ayı
Koyun
At
Sığır
Köpek
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Anatomi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi attaki sırt omuru sayısıdır?
5
7
13
15
18
Ön bacağın gövdeye bağlantı şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Schindylesis
Synarthrosis
Symphysis
Synsarcosis
Synchondrosis
Aşağıdakilerden hangisi karın kaslarından biri değildir?
Musculus obliquus externus abdominis
Musculus obliquus internus abdominis
Musculus transversus abdominis
Musculus rectus abdominis
Musculi recti bulbi
Tek tırnaklı hayvanların uzun süre yorulmadan ayakta kalmalarını sağlayan ve musculus biceps brachii isimli kastan çıkan yapı hangisidir?
Tendo calcaneus communis
Lacertus fibrosus
Palear
Ligamentum nuchae
Ligamentum longitudinale dorsale
Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diaphragma’nın üzerinde bulunan geçitlerden biridir?
Hiatus saphenus
Hiatus aorticus
Hiatus tendineus
Foramen opticum
Foramen mentale
Ön bacakta yer alan musculus triceps brachii isimli kas kasıldığı zaman aşağıdakilerden hangisini yapar?
Dirsek eklemini açar.
Dirsek eklemini büker.
Ön bacağı öne çeker.
Ön bacağı geriye çeker.
Ön bacağı aşağıya indirir.
Ergin bir sığırın ağzında bulunan diş sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
30
32
34
40
42
Tükürük salgılayan bezlerden kulak altında yer alan bez aşağıdakilerden hangisidir?
Glandula parotis
Glandula linguales
Glandula buccales
Glandula lacrimalis
Glandula mandibularis
Ağız boşluğunun tavanında aşağıdaki oluşumlardan hangisi bulunur?
Palatum durum
Dentes
Lingua
Bucca
Labium
Yutağın aşağıdaki yapılardan hangisi ile doğrudan bağlantısı yoktur?
Yemek borusu
Burun boşluğu
Mide
Ağız
Orta kulak
Mideden sonra gelen ve çapı daha küçük olan ince bağırsaklar aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
Gaster
Hepar
Intestinum crassum
Intestinum tenue
Lien
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Veteriner Anatomi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: