aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel Sürü Sağlığı Yönetimi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Ara Sınav çıkmış sorular

Temel Sürü Sağlığı Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Sürü sağlığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sürü sağlığı uygulamaları insan merkezli uygulamalardır.
Tüm dünya da hastalık kontrol programlarının bileşenlerinden biri ekonomidir.
Modern yetiştiricilik sürü performansını devam ettirebilmek için proaktif sağlık ve üretim yönetimini zorunlu kılmaktadır.
Sürü sağlığı çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde verimliliği etkileyen en önemli faktördür.
Sürü sağlığının amaçlarından biri de güvenilir gıda üretimidir.
Sürü sağlığı yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Geliştirilen yeni üretim teknikleri hayvansal ürün maliyetlerini artırmıştır.
Hayvansal ürün tüketimi giderek azalmaktadır.
Dünyada ve Türkiye’de hayvansal ürün tüketimi artmaktadır.
Günümüzde işletmeler tedavi için daha fazla para ödeme eğilimindedir.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hayvancılık işletmelerinin büyüklükleri giderek azalmaktadır.
Süt ineği işletmelerinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu sürüden çıkarma oranındaki artışın meydana getirebileceği olumsuzluklardan biridir?
Sürü büyüklüğünün artması
İşletmenin daha karlı hale gelmesi
Doğum ağırlığındaki artış
Dışarıdan işletmeye hayvan alımına bağlı hastalık riskinde artış
Buzağı satışında artış
Sürüden çıkarma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sürüde istenmeyen hayvanların yetiştirmeden çıkarılmasıdır.
Bazen sürü sağlığı programları gereğince alınan tedbirler kapsamında da yapılabilir.
Kimi zaman işletmede en yüksek verime sahip hayvanlar da sürüden çıkarılmak zorunda kalınabilir.
Bazı hastalıkların tedavilerinin uzun sürmesi de hayvanların sürüden çıkarılmasını gerektirir.
Her zaman en düşük verimli hayvanlar ayıklanır.
Koyun-keçi işletmeleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Mümkün olduğunca destek almadan işlerini yürütmeye çalışırlar.
Teknoloji kullanım oranı yüksektir.
Bilgi ve teknoloji kullanım oranı sığır yetiştiriciliğine göre daha düşüktür.
Sürü sağlığı ve yönetimi konularında veteriner hekimlere danışma eğilimi azdır.
Daha geleneksel bir yapıları vardır.
Koyun-keçi yetiştiriciliğinde, tohumlama sezonunda gebe kalanların tohumlanan dişilere oranına ne ad verilir?
Abort oranı
Gebelik oranı
Kızgınlık gösterme oranı
Tohumlama oranı
Sütten kesme oranı
Süt verimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Çiftlik hayvanları gebe kaldıklarında süt vermeye başlarlar.
Başarılı bir süt üretiminin temelinde üreme etkinliğindeki başarı yatar.
Süt üretiminde hedef en az yemle en yüksek süt üretimidir.
Süt üretimi için hayvanların düzenli aralıklarla yavru vermeleri gerekir.
Doğum sonrası gebeliğin gecikmesi süt verimini düşürür.
Koyun-keçi yetiştiriciliğinde tohumlama oranı için hedef aşağıdakilerden hangisidir?
İki kızgınlık süresi içinde tüm dişilerin tohumlanması
Üç kızgınlık süresinde dişilerinin %90’ının tohumlanması
İki kızgınlık süresi içinde dişilerin %50’sinin tohumlanması
Dört kızgınlık süresi içinde tüm dişilerin tohumlanması
Dört kızgınlık süresi içinde dişilerin %75’inin tohumlanması
Koyun-keçi sürülerinde erkek/dişi oranı aşağıdakilerden hangisine göre değişmez?
Erkeklerin yaşına
Dişilerin senkronize edilip edilmemesine
Mera kalitesine
Tohumlamanın yapıldığı yere (mera, ağıl)
Tohumlanın sezon dışı olup olmamasına
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Koyun-keçi yetiştiriciliğinde erkeklerin sürüden ayrılarak arama koçları ile gebe kalmayan kızgın dişilerin tespiti hangi dönemde yapılır?
Tohumlama sezonunun başında
Gebeliğin sonunda
Tohumlamadan 3 hafta önce
Tohumlama sezonunun sonunda
Tohumlamadan 5 hafta önce
Aşağıdakilerden hangisi, süt ineği yetiştiriciliğinde hayvan refahının mümkün olabilmesi için sürü yöneticilerinin bağlı kalmaları gereken konulardan biri değildir?
Nazik davranış ve nakliye
Sadece üretime odaklı olunması
Yeterli sağlık hizmeti temin edilmesi
Kalifiye, bilgi ve vicdan sahibi yetiştirici
Uygun barınak ve işletme tasarımı
Aşağıdakilerden hangisi mastitisi etkileyen faktörlerden biri değildir?
Genetik direnç
Fiziksel özellikler, meme başı lezyonları
Laktasyon sırası
Laktasyon dönemi
Doğan buzağının cinsiyeti
Süt ve süt ürünlerinin hükümetlerce açıklanan müdahale fiyatları üzerinden alınmasına ne ad verilir?
Doğrudan gelir ödemesi
Ürün kullanım desteği
Kota
Doğrudan fiyat desteği
Tarımsal malzeme ya da araç desteği
Aşağıdakilerden hangisi süt ineklerinde döl verimi problemlerinin neden olduğu olumsuzluklardan biri değildir?
Kuru dönemin uzaması
Laktasyon süresinin uzaması
Düşük süt verimi
İlaç giderlerinde artış
İlk buzağılama yaşının artması
Aşağıdakilerden hangisi sağım sistemlerinde pulzasyonun olmamasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlardan biridir?
Süt kalitesinde düşme
Sütteki bakteri sayısında artış
Meme başı ödemi
Sütteki antibiyotik kalıntısı
Süt yağında düşüş
Aşağıdaki metabolizma hastalıklarından hangisi süt sığırlarının kuru dönemde yüksek enerjili rasyonlarla beslenmesi sonucunda ortaya çıkar?
Hipokalsemi
Son atmama
Asidozis
Yağlı karaciğer sendromu
Laminitis
Aşağıdakilerden hangisi son atmamanın en önemli nedenlerinden biridir?
Abomazum deplasmanı
Mantar enfeksiyonları
Maya enfeksiyonları
Salmonellozis
Bağışıklık sisteminde zayıflık
Aşağıdakilerden hangisi beslenmeye bağlı metabolizma hastalığıdır?
Clostridya
Basillus
Hipokalsemi
Anemia
Trikotesen
Yem maddelerinin kemirgenlerce kontamine edilmesi durumunda aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi ortaya çıkar?
Laktobasillus
Miçelyum
Stafilegella
Sakkaromikes
Salmonella
Aşağıdakilerden hangisi yemlerin bozulmaları sonucunda ortaya çıkar?
Ağırlığında artma
Besin maddesi içeriğinde azalma
Renginde açılma
Protein içeriğinde artma
Mineral içeriğinde azalma
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: