aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Temel İnsan Hakları Bilgisi I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Temel İnsan Hakları Bilgisi I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Temel İnsan Hakları Bilgisi I Ara Sınav çıkmış sorular

Temel İnsan Hakları Bilgisi I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İnsan haklarının bütün insanları kapsamasını ifade eden özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Üstünlük
Öncelik
Evrensellik
Rölativlik
Özgünlük
İnsanların ekonomik imkânlar bakımından eşit olması aşağıdaki eşitlik türlerinden hangisiyle ilgilidir?
Temel eşitlik
Formel (biçimsel) eşitlik
Hukuksal eşitlik
Siyasal eşitlik
Maddî eşitlik
Anayasa tarafından düzenlenmiş insan hakları aşağıdakilerden hangisidir?
Aslî haklar
Kamu hakları
Kişi özgürlükleri
Temel haklar
Aynî haklar
İnsan haklarını koruma yükümlülüğünün sorumluluğu aşağıdakilerden hangisindedir?
Millet
Halk
Vatandaşlar
Devlet
Sivil toplum örgütleri
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya maruz kalmaksızın düşünme veya davranma durumunu ifade eden kavram
Hak
Özgürlük
Hukuk
Adalet
İnsanın olanakları
Kilise ve devlet iktidarının ayrı olması gerektiğini, siyasal iktidarın Tanrı kaynaklı olsa bile yöneticiye halk eliyle ulaştığını savunan orta çağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Aquinumlu Thomas
Occamlı William
İbn-i Haldun
İdarecilerin insanların bireysel yaşamlarına müdahalede bulunmamaları gerektiğini ve bireysel hayata müdahale etmemenin yolunun da bu alanda hiçbir yasa yapmamak olduğunu söyleyen Çinli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Prens Gautama
Heraikletos
Lao-Çe
Sofokles
Konfüçyüs
Devletli toplumu, birey iradelerinden doğmuş olan genel iradenin yönetimi altında yaşayan, eşit hak ve yükümlülüklere sahip bireylerden oluşan bir yapı olarak kurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Demokritos
Thomas Hobbes
John Locke
Jean Jacques Rousseau
Karl Marx
Bütün insanların evrensel düzenin parçaları olarak evrensel akıldan pay aldıklarını, hepsinin Tanrının çocukları olarak kardeş olduğunu belirtip dünya vatandaşlığını savunan ilk çağ düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Stoacılık
Brahmanizim
Marksizm
Konfüçyüsçülük
Sofizm
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel İnsan Hakları Bilgisi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Budizm (Budacılık) hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kast sistemine karşı çıkmıştır.
Bütün insanlığa hitap etmiştir.
En alt sınıfları bile düşüncelerinin kapsamı içine almıştır.
Hindistan sınırlarını aşamamıştır.
Kast sistemine karşı açık bir mücadele içine girmemiştir.
Fransa kralının 1789 öncesi dönemde vergi ve asker toplamak için onayını almak zorunda olduğu organ aşağıdakilerden hangisidir?
Ulusal Meclis
Paris Kent Meclisi
Genel Meclis
Kurucu Meclis
Etats Généraux
Yakalanan / gözaltına alınan kişinin hâkim karşısına çıkarılma hakkı aşağıdakilerden hangisinin konusudur?
Petition of Rights (Haklar Dilekçesi)
Bill of Rights (Haklar Bildirisi / Yasası)
Habeas Corpus Yasası
Philadelphia Bildirisi
Magna Carta
İngiltere’de kral ve baronlar arasında imzalanmış olan ve insan haklarının şekillenmesinde ilk adımı oluşturan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Virginia Haklar Bildirisi
1791 Anayasası
Peitition of Rights (Haklar Dilekçesi)
Habeas Corpus Yasası
Magna Carta
Magna Carta’nın hükümlerini krala bir kez daha hatırlatmayı amaçlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Petition of Rights (Haklar Dilekçesi)
Habeas Corpus Yasası
Bill of Rights (Haklar Bildirisi / Yasası)
Virginia Haklar Bildirisi
Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi
Mülkiyet hakkını “kutsal ve dokunulmaz bir hak” olarak tanımlamış olan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Virginia Haklar Bildirisi
Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi
Petition of Rights (Haklar Dilekçesi)
Magna Carta
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi
Yaşam hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Klasik haklardan biridir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde yer almıştır.
Devlete sadece öldürmeme şeklinde negatif yükümlülük yükleyen bir haktır.
Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde yer almıştır.
Uluslararası sözleşmelerde mutlak bir hak olarak düzenlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak insan haklarından biri değildir?
Sendika hakkı
Dernek kurma hakkı
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
Yaşam hakkı
Düşünce özgürlüğü
Aşağıdakilerden hangisi ifade özgürlüğü bakımından savaş propagandası yasağı ile ulusal, ırksal ve dinsel nefretin savunulması yasağı şeklindeki sınırlamaları açıkça anmıştır?
Avrupa Sosyal Şartı
Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
1791 Fransız Anayasası
Aşağıdakilerden hangisinde birinci kuşak insan haklarının düzenlendiği savunulamaz?
1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası
1791 Fransız Anayasası
Magna Carta
Habeas Corpus Yasası
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak insan haklarını tanımlar?
Klasik haklar
Kişi hakları
Siyasal haklar
Dayanışma hakları
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Temel İnsan Hakları Bilgisi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: