aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Tarihi Coğrafya Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Tarihi Coğrafya dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Tarihi Coğrafya Ara Sınav çıkmış sorular

Tarihi Coğrafya 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Tarihi coğrafya ismindeki “tarihi” ibaresiyle vurgulanmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Tarihi coğrafyanın tarih bilimine ait olduğu
Araştırılan mekânın geçmişte kaldığı
Coğrafyanın tarihinin incelendiği
Tarihi coğrafya çalışmalarının tarihçiler tarafından yapılması gerektiği
Tarihi coğrafyanın bilim tarihinin alt dalı olduğu
Coğrafya biliminin nerede, nasıl, ne zaman doğduğunu ve doğuşundan bugüne kadar nasıl gelişme izlediğini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Tarihi coğrafya
Coğrafya tarihi
Bilim tarihi
Tarih
Bilim felsefesi
Dünyanın yuvarlak olduğuna inanan ve dünyanın çevresini 250.000 stadium (39.816 km) olarak hesaplayan bilim adamı kimdir?
Platon
Anaksimender
Eratosthenes
Thales
Herodotos
Haritayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Coğrafyanın sıkça kullandığı bir tekniktir.
Mekânı temsil etme yöntemidir.
Seçilmiş olan fiziki ve beşeri özellikler hakkında coğrafi bilgiyi temsil eder.
Mekân üzerindeki unsurları görselleştirme aracı olarak kullanılır.
Her zaman yeryüzünün tamamını içerir.
İnsanın yeryüzündeki yaşamının geniş ölçüde yaşadığı fiziki çevre tarafından ve zaman içinde biçimlendiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Possibilizm
Çevresel devrim
Çevresel algı
Çevreci determinizm
Kültürel yayılma
Coğrafyayı altı gruba ayıran ve tarihi coğrafyayı kültürel coğrafya başlığı altında inceleyen Alman coğrafyacı kimdir?
E. Whirt
N. Özgüç
O. Gümüşçü
J. F. Fisher
E. Tümertekin
Tabiatta kendiliğinden bulunan ve insanlar tarafından değiştirilmemiş fakat insan yaşamını doğrudan etkileyen varlıkları inceleyen coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyo-ekonomik coğrafya
Fiziki coğrafya
Beşeri coğrafya
Kültürel coğrafya
Bölgesel coğrafya
Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından biri değildir?
Jeomorfoloji
Biyocoğrafya
Klimatoloji
Hidrografya
Jeoloji
Aşağıdakilerden hangisi kronolojik coğrafya tasnifi arasında yer almaz?
Matematiki coğrafya
Paleocoğrafya
Tarihi coğrafya
Planlama coğrafyası
Çağdaş coğrafya
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tarihi Coğrafya Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
“Elements of Humen Geograhy” adlı eserin yazarı kimdir?
J.S. Fisher
E. Whirt
C. Whynne-Hammond
F.Dominguez Casto
H.Clark
Tarihi coğrafyanın akademik anlamda önemli bir coğrafya alanı olarak kabul görmesi hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?
16.
17.
18.
19.
20.
Coğrafyacılar bilimsel bir toplantı amacıyla ilk defa hangi yıl toplanmışlardır?
1865
1871
1899
1901
1908
Darby tarafından hazırlanan ve İngiltere’deki tarihi coğrafyacıları büyük ölçüde etkileyen çalışma için kullanılan temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Year Book
Yunan kaynakları
Roma Kaynakları
Culturel Book
Domesday Book
Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyası bilim adamlarının coğrafya alanında verdikleri eserlerden biri değildir?
Risâletü’n-Nushiyye
Kitab-ı Tahkik ma li’l Hind
Fütubü’l-Buldan
Tarih-i Ebu’l-Fida
Mukaddime
Aşağıdakilerden hangisi Ali Cevad’ın ‘Fezleke-i Fenn-i Coğrafya’ adlı eserinin bölümlerinden biri değildir?
Coğrafya-yı riyazi
Coğrafya-yı tabii
Coğrafya-yı askeri
Coğrafya-yı umumi
Coğrafya-yı tarihi
Doğal tarih anlayışının temsilcilerinden biri olan Sauer’e göre tarihi coğrafyanın dördüncü boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Mekân
Tarih
Zaman
Çevre
Yer
Coğrafi Bilgi Sistemleri tarihi coğrafya çalışmalarında dünyada hangi yıllarda kullanılmaya başlanmıştır?
1950’ler
1960’lar
1970’ler
1980’ler
1990’lar
Ülkemizde kurumlara ait arşiv kayıtlarının araştırmaya açılması için geçmesi gereken yasal süre kaç yıldır?
40
45
50
55
60
Aşağıdakilerden hangisi Naylor’un tarihi coğrafyayı “mikro tarih” anlayışına yakınlığıyla değerlendirmesine neden olan alansal değişim üyelerinden biri değildir?
İnsan
Obje
Doğa
Kültür
Siyasi kurumlar
Tarihi coğrafyada geçmişin yeniden kurulması için Almanların başlatmış olduğu ve günümüzde de kabul gören deneysel geleneğin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Geçmiş yeniden oluşturulurken mekânın; zaman içinde yatay ve dikey olarak araştırılması
Geçmiş yeniden oluşturulurken mekânın dördüncü boyutunun ortaya çıkması
Geçmiş yeniden oluşturulurken mekânın belli periyotlar arasında sadece yatay olarak araştırılması
Geçmiş yeniden oluşturulurken mekânın bazı çizimlerle çekici hale getirilmesi
Geçmiş yeniden oluşturulurken mekânın belli periyotlar arasında sadece dikey olarak araştırılması
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Tarihi Coğrafya Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: