aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sosyal Psikoloji I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sosyal Psikoloji I Ara Sınav çıkmış sorular

Sosyal Psikoloji I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bir davranışın ya da tutumun bir toplumda ya da belli bir grupta görülme derecesi ve bunun yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyal ardalan vb. etmenle nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştıran yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Arşiv araştırması
Alan deneyi
Survey
Olay inceleme
Katılımcı gözlem
Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar deneyinin sınırlılıklarından biri değildir?
Yapay bir ortamda gerçekleştirildiğinden elde edilen sonuçları gerçek hayata genellemek zordur
Değişkenler arasında kesin bir nedensel ilişki kurmak ve denence sınamak en fazla laboratuvar deneyinde mümkündür.
Gerçek yaşamdaki tüm deneyimler laboratuvarda araştırılmaya uygun değildir
Deney olarak insan kullanılınca kaçınılmaz olarak sonuçlar insanların önyargılarından kişilik özelliklerinden ve beklentilerinden etkilenmektedir.
Laboratuvar deneylerinde deneklerin tepkisel davranmalarını önlemek amacıyla deneyin amacının gizlenmesi ve insanların kandırılmaları önemli bir etik sorundur.
İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiye ne ad verilir?
Tutum
Norm
Model
Korelasyon
Atfetme
Bütün araştırma yöntemlerinde değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisinin kurulduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Survey
Dernek
Deney
Örneklem
Anket
Bireylerin günlük yaşamda diğerlerinin davranışlarını nasıl açıkladıklarına odaklanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Atıf kuramı
Hümanistik kuram
Gestalt kuramı
Yapısalcı kuram
Etkileşimci kuram
I. Olumluluk yanlılığı II. Duygusal bilgi III. Anlam yükleme Yukarıdakilerden hangileri izlenim bütünleştirme mekanizmalarındandır?
I
II
I ve II
II ve III
I,II ve III
İyi olarak değerlendirilenlerin olumlu bir çerçeveye yerleştirilip hep olumlu özellikler yüklenmesi, tersine başlangıçta olumsuz bulunan birisine de olumsuz özellikler yakıştırılması eğilimine ne ad verilir?
Halo etkisi
Korelasyon
Yanılsama
Face -ism
Etnosentrizm
Birlikte oyun oynayan bir gruptaki bir çocuğun hep itiraz etmesi ya da mızıkçılık yapıp sesini yükseltmesi o çocuk hakkında yargıda bulunulurken kullanılan izlenim oluşturma bilgisi aşağıdakilerden hangisidir?
Roller
Fiziksel ipuçları
Ayırıcı özellikleri
Gruplama
Bağlamın etkisi
I. Daha çok dikkat çekmesi ıı. Ayrıca özelliğe sahip insanlar,bulunulan toplumsal bağlam üzerinde daha etkili bireyler olarak algılanması III. Bireydeki ayırıcı özellik bir sosyal grubun özelliği ise grubun öteki bütün özelliklerinin o kişiye affedilmesi
yalnız I
yalnız II
I ve II
II ve III
I , II ve III
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Psikoloji I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Bir insanın yaptığı bir davranışı; içinde bulunduğu koşullarla değil de onun genel eğilimi ile yani kişilik özellikleri ve tutumlarıyla açıklama eğilimine ne ad verilir?
yanlış yanlılık bilgisi
kendine hizmet eden yükleme hatası
olumsuzluk etkisi
temel yükleme hatası
sosyal algı hatası
Bireyin sahip olduğu özelliklere bakarak onu bir toplumsal gruba dahil etmeye ne ad verilir?
Bilinirlik kısa yol
Simülasyon kısa yol
Temsili kısa yol
Atfetme
Bireysel farklılık
Kimi kavram ya da uyaranlara ilişkin organize edilmiş, biçimlendirilmiş biliş setlerine ne ad verilir?
Farkındalık
Tutum
İnanç
Şema
Norm
İnsanlar düşünen “bilişsel cimriler” olarak nitelendirilmektedir ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Öncelik etkisi
Katarsis
Farkındalık
Zıtlık etkisi
Olumsuzluk etkisi
Aşağıdakilerden hangisi insanların bilgiyi yorumlamak için kullanacakları şemanın seçiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Zihisel kısa yol
Çevre
Roller
İpucu verme
Farklılık
Türü temsil eden ve zihnimizde olan bir modele ne ad verilir?
Şema
Protatip
Sınıflama
Atfetme
Gruplama
I. Önce küçük sosnra büyük rica tekniği II. Giderek artan rica tekniği III. Sıradışı istek tekniği Yukarıdakilerden hangileri boyun eğdirme tekniklerindendir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I ,II ve III
Aşağıdakilerden hangisi insanları etkileme yollarından biri değildir?
Ödül
Acizliğin gücü
Uzmanlık
Kıskançlık
Yasal otorite
Otoritenin etik ve yasal olmayan faaliyetlerini otorite suçları olarak niteleyen bilim insanları aşağıdakilerden hangisidir?
J. M. Burns ve B.M Bass
J . Drury ve A.M Hogg
S. Reicher ve T. Postman
K. Young ve F. Allport
H. Kelman ve L. Hamilton
“Kişiler kendi kişisel özgürlüklerine sahiptirler; bu özgürlüklerin tehdit edildiğini hissettiklerinde bu tehdide karşı ellerinde ne varsa yaparlar” teorisindeki temel düşünce aşağıdakilerden hangisine aittir?
Kaygı
Risk
Tepki
Kıskançlık
Baskı
İlk en iyi bilinen uyum araştırmaları kaç yılında yapılmıştır?
1930
1935
1940
1945
1950
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sosyal Psikoloji I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: