aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya) Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya) dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya) Ara Sınav çıkmış sorular

Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya) 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Portekiz sömürgeciliğini başlatan Prens Denizci Henry ile birlikte hareket eden bilim adamı Azurara’nın eserinde, yapılacak keşiflerin en önemli hedefi olarak aşağıdakilerden hangisini belirtmiştir?
Hristiyanlığı yaymak
Burjuva sınıfını güçlendirmek
İpek yolunu canlandırmak
Yeni yerler fethetmek
Yeni bitki ve hayvan türlerini keşfetmek
Brezilya’da yerliler, göçmenler ve kölelerin karışımı ile oluşan melez ırka ne ad verilir?
Caltitus
Kara ırk
Caboclo
Sarı ırk
İndian
İspanya ve Portekiz’in denizlerde sağladığı egemenlik ve tekel özellikle aşağıdaki hangi iki devletin harekete geçmesiyle sarsılmaya başlamıştır?
İtalya ve Osmanlı
Rusya ve Almanya
İngiltere ve Fransa
Japonya ve Hollanda
Norveç ve Venedik
İspanya sömürgelerinden Mariana, Palaos ve Caroline Adaları’nı aşağıdaki ülkelerden hangisine satmıştır?
İngiltere
Danimarka
Hollanda
Almanya
Japonya
Portekiz Sömürge İmparatorluğu’nun dağılma sürecini hızlandırıp, Gine, Angola, Mozambik gibi ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarına yol açan 1973 yılındaki önemli dönüm noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Ekim Devrimi
Hüzün Devrimi
Karanfil Devrimi
Kara Devrim
Şanlı Devrim
1638 yılında Avrupalı tüccarların Japonya’yı terk etmeleri istendiğinde aşağıdaki ülkelerden yalnız hangisine ikamet izni verilmiştir?
İngiltere
Fransa
İtalya
Hollanda
İspanya
Afrika’nın güney ucunda yer alan Kaapstad (Cape Town) şehrinde genellikle çiftçilikle uğraşan gruplardan oluşan ilk Hollandalı yerleşimcilere ne ad verilmiştir?
Pedriler
Boerler
Wallonlar
Batavyalılar
Hotantolu yerlileri
XVI. yüzyılda Hollanda aşağıdaki devletlerden hangisinin egemenliği altında bulunmuştur?
Fransa
İngiltere
İtalya
Almanya
İspanya
1654 yılındaki Recife Teslim Anlaşması aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?
Hollanda ve Portekiz
Rusya ve Almanya
Fransa ve İngiltere
Japonya ve Çin
İtalya ve İspanya
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya) Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
1927 yılında Endonezya’nın tam bağımsızlığını amaçlayan Endonezya Milliyetçi Partisi aşağıdaki kişilerden hangisinin başkanlığında kurulmuştur?
Muhammed Ahmed
Jawaharlal Nehru
Mahatma Gandi
Muhammed Ali Cinnah
Ahmed Sukarno
Afrika’daki sömürgeciliğin geçmişi aşağıdakilerden hangisine kadar uzanmaktadır?
Amerika’nın keşfi
Endülüs’ün çöküşü
Hindistan yolunun keşfi
Haçlı Seferleri
Süveyş Kanalı’nın açılması
Aşağıdakilerden hangisi Afrika’da Fransa’ya karşı başlayan yerli muhalefet hareketlerinden biri değildir?
Senüsiler
Cezayir Ulema Hareketi
Genç Tunuslular
Genç Faslılar
Sudan Mehdi Hareketi
Afrika’da sömürge altındaki bölgelerin bağımsızlıklarını alma sürecinde sınırlar nasıl belirlenmiştir?
Etnik kimliklere ayrılarak
Sömürgeci devletin ihtiyaçları ve menfaatleri göz önüne alınarak
Dinî inanışlar dikkate alınarak
Sömürgenin geçmişteki tarihi sınırları esas alınarak
Dil birliği sağlanarak
Osmanlı Devleti’nin 1885 yılında Berlin’de toplanan Kongo Konferansı’na en üst seviyede katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Avrupa sömürgeciliğini desteklemek
Afrika’daki değerli madenlerden yararlanmak
Afrika kıtası üzerinde mutlak söz sahibi olduğunu göstermek
Köle ticaretinde söz sahibi olmak
Avrupalı devletlerle yakınlaşmak
Afrika’da modern anlamda ilk sömürgeciliği geliştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
İngiltere
Fransa
İtalya
Portekiz
Hollanda
Hindistan toprakları üzerinde 1526 yılından itibaren güçlü bir şekilde hüküm süren Türk devleti hangisidir?
Babürlüler Devleti
Büyük Selçuklu Devleti
Anadolu Selçuklu Devleti
Harezmşahlar Devleti
Gazneli Devleti
İngilizlerin XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Amerika ve Asya’da yoğunlaştırdıkları sömürge faaliyetleri öncelikle aşağıdaki hangi alanda olmuştur?
Hukuk
Din
Kültür
Eğitim
Ekonomi
Yerli kültür ve hayat tarzının eğitim sisteminde uygulanan değişiklikle sömürgeci devletin kültürüyle değiştirilmesi amacına yönelik yapılan çalışmalar için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Panslâvizm
Macaulayizm
Liberalizm
Nasyonalizm
Totalitarizm
İngiliz İmparatorluğu’ndan ayrılan son yer aşağıdakilerden hangisidir?
Mısır
Hong Kong
Hindistan
Pakistan
Sri Lanka
İngiltere Yedi Yıl Savaşları’nda hangi ülkeye karşı büyük bir zafer kazanmıştır?
Fransa
İtalya
İspanya
Hollanda
Portekiz
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya) Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: