aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Ara Sınav çıkmış sorular

Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Finansal piyasalar, fon arz eden birimlerle fon talep eden birimleri karşılaştırarak taraflara nasıl katkı sağlamaktadır?
Gelişim düzeylerini artırarak
Modernleşme düzeylerini artırarak
Faiz düzeylerini artırarak
Refah düzeylerini artırarak
Kur düzeylerini artırarak
Finansal sistemdeki hukuki ve idari düzenlemelerin varlık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Adil, şeffaf ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek
Tasarruf sahiplerini izlemek
Yatırımcıların işlemlerini sınırlandırmak
Yatırım araçlarını fiyatlandırmak
Likiditeyi azaltmak
Bir menkul kıymetin vergi öncesi getiri oranı %12 ve vergi oranı %10 ise, bu menkul kıymetin vergi sonrası getiri oranı yüzde kaçtır?
9,5
10,8
11,4
11,8
12,3
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonominin temel birimleri arasında yer almaz?
Hane halkı
Bireyler
İşletmeler
Dernekler
Devlet
Aşağıdakilerden hangisi fon açığı veren birimlerle fon fazlası veren birimlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştiği piyasalardır?
Finansal piyasa
Reel piyasa
İşgücü piyasası
Mal piyasası
Emtia piyasası
Aşağıdakilerden hangisi bir işleme taraf olanların dışındakilerin, söz konusu işlem nedeniyle etkilenmelerini ifade eder?
Oynaklık
Nedensellik
Dışsallık
Yetkinlik
Yetersizlik
Finans kurumlarının birçok işlemde yatırımcılar adına vekâleten işlem gerçekleştirmesi, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır?
Asimetrik bilgi
Asil-vekil problemleri
Volatilite
Dışsallık
Manipülasyon
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların devletler tarafından düzenlenmesinin nedenlerinden biridir?
Enflasyondan korunmak
Stagflasyondan korunmak
Deflasyondan korunmak
Yüksek faiz oranlarından korunmak
Makroekonomik istikrarı korumak
Devletin finans piyasalarına sağladığı güvencelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Asimetrik bilgi
Manipülasyon
Ahlaki çöküntü
Dışsallık
Spekülasyon
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olarak 1983 yılında kurulmuştur?
NATO
OECD
UNDP
IOSCO
FED
1980 öncesinde hisse senedi işlemlerinin yapıldığı, İstanbul Sirkeci’de yer alan mekân aşağıdakilerden hangisidir?
IV. Vakıf Han
Kız Kulesi
Haydarpaşa İstasyonu
Dolmabahçe Sarayı
Kapalıçarşı
Finansal araçların alım satımının belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlayan, oluşan fiyatların ve işlem bilgilerinin kamuya duyurulması ile yetkili olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Sendika
Vakıf
Dernek
Takasbank
Borsa
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biridir?
Emisyonu artırmak
Risk yönetmek
Portföy yönetmek
Likidite sağlamak
Döviz mevduatı yapmak
Borsa İstanbul’da (İMKB) hisse senedi işlem kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Daha yüksek fiyatlı satış emirleri, daha düşük düşük fiyatlı satış emirlerinden önce işlem görür.
Daha düşük miktarlı satış emirleri, daha yüksek miktarlı satış emirlerinden önce işlem görür.
Daha düşük fiyatlı satış emirleri, daha yüksek fiyatlı satış emirlerinden önce işlem görür.
Daha yüksek miktarın alış emirleri daha düşük miktarlı alış emirlerinden önce işlem görür.
Daha düşük fiyatlı alış emirleri, daha yüksek fiyatlı alış emirlerinden önce işlem görür.
Bir devlet tahvili ya da hazine bonosunun, işlemin başlangıç valöründe geri alım vaadiyle satılması işlemine ne ad verilir?
Repo
Ters repo
Depo
Volatilite
Libor
Sermaye Piyasası Kurulu aşağıdakilerden hangisinin kuruluşuna ve faaliyete geçmesine izin veremez?
Yatırım ortaklıklarının
Bankaların
Yatırım fonlarının
Genel finans ortaklıklarının
Risk sermayesi yatırım fonlarının
Borsa İstanbul’un (İMKB) üst karar organı olan Genel Kurul aşağıdakilerin hangisinden oluşur?
Yatırımcılardan
Anonim şirket yöneticilerinden
SPK üyelerinden
Bağımsız denetim şirketi yöneticilerinden
Borsa üyelerinden
Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN ve CIF kodunu aşağıdakilerden hangisi tahsis etmektedir?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Takasbank
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa İstanbul (İMKB)
Karşılaştırma ölçütünde ağırlıklı olarak 0 - 90 gün vadeli menkul kıymet ve işlemlere ilişkin endeksler olan fonlar aşağıdakilerden hangisidir?
Likit fonlar
Para piyasası fonları
Uluslararası hisse fonları
Özel fonlar
Esnek fonlar
I. Aracı Kurumlar II. Bankalar III. Yetkili takas ve saklama kuruluşları Yukarıdakilerden hangileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na üye olabilir?
Yalnız
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: