aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Sağlık Kurumları Yönetimi I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Sağlık Kurumları Yönetimi I Ara Sınav çıkmış sorular

Sağlık Kurumları Yönetimi I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık statüsünün belirleyicileri arasında yer almaz?
Çevre
Yaşam tarzı
Kalıtım
Sağlık hizmetleri
Yönetim
Aşağıdakilerden hangisi sağlığın tanımını farklılaştıran ve çeşitlendiren nedenlerden biri değildir?
Sağlık profesyonellerinin çoğalması
Tanımın yapıldığı dönemin özellikleri
Sağlığa yönelik bakış açısı
Sağlığı tanımlamada kullanılan kavramların belirsizliği
İyinin ve kötünün sübjektif değerlendirmeleri içermesi
Milton A. Roomer’ın çalışmasına göre ülkelerin sağlık sistemlerinde etkili olan ana öğeler nelerdir?
Yönetim, finansman, hizmet sunum organizasyonu, tedarikçiler, hizmet sunumu
Temiz su kaynakları, tedarikçiler, finansman, hizmet sunumu, iş sağlığı ve iş güvenliği
Hava kirliliğinin kontrolü, yönetim, hizmet sunumu, finansman, atıkların kontrolü
Atıkların kontrolü, yönetim, finansman, hizmet sunum organizasyonu, tedarikçiler
İş sağlığı ve iş güvenliği, hizmet sunumu, tedarikçiler, hizmet sunum organizasyonu, yönetim
Hangi modelde sağlık, sadece hastalığın yokluğu şeklinde değil de sağlığın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönlerine de yer verilerek tanımlanır?
Tıbbi model
İyilik modeli
Holistik model
Çevre modeli
İşlevsellik modeli
Dünyada sağlık hizmetlerinin finansmanı açısından kullanılan modellerden hangisi sağlık hizmetinin sunum aşamasından finansmanına kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde kamunun belirleyici bir rol üstlenmesini öngörür?
Bismarch modeli
Beveridge modeli
Roomer modeli
Hygieia modeli
Aggleton modeli
Hastaneden alındığı kanıtlanan enfeksiyon sayısı - x100 Ölen ve taburcu edilen toplam hasta sayısı Yukarıdaki formül, klinik çalışmalarını verimlilik, kalite ve performans açısından değerlendirmede kullanılan göstergelerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır?
Kaba enfeksiyon hızı
Ameliyat sonrası enfeksiyon hızı
Ameliyat öncesi enfeksiyon hızı
Ortalama enfeksiyon hızı
Net enfeksiyon hızı
Aşağıdakilerden hangisi her türlü acil vak’a ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerin yapıldığı en az elli yataklı sağlık kurumudur?
A) Gün hastanesi
İlçe/belde hastanesi
Genel hastane
Özel dal hastanesi
Eğitim ve araştırma hastanesi
Bir veya daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle sıkı bakım gereksinimi olan, yaşamsal göstergelerin sürekli izlenmesi gereken hastalara hizmet veren servis aşağıdakilerden hangisidir?
Acil servis
Yoğun bakım servisi
Poliklinik
Klinik
Yeni doğan servisi
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerine göre sağlık kurumları gruplarından biri değildir?
Koruyucu sağlık hizmeti sunan kurumlar
Tedavi edici sağlık hizmeti sunan kurumlar
Rehabilite edici sağlık hizmeti sunan kurumlar
Ayakta sağlık hizmeti sunan kurumlar
Sağlığın geliştirilmesi hizmeti sunan kurumlar
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sağlık Kurumları Yönetimi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kuruluşları ve laboratuvarların hizmet birimleri ve iş süreçlerini değerlendirmek, iyileştirmek üzere yayımlanan standartlar kapsamındaki boyutlardan biri değildir?
Kurumsal hizmet yönetimi
Sağlık hizmeti yönetimi
Destek hizmeti yönetimi
İstihdam ve terfi yönetimi
İndikatör yönetimi
Türkiye’de ülke genelinde aile hekimliği uygulamasına hangi yıl geçilmiştir?
2012
2011
2010
2009
2008
3 Mayıs 1920’de Türkiye’de sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesiyle görevli ilk Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Behçet Uz
Besim Ömer
Adnan Adıvar
Refik Saydam
Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde yönetimin, özellikle de planlama ve koordinasyonun önemini artıran nedenler arasında yer almaz?
A) Birbirinden oldukça farklı çok sayıda bölüm olması
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunun sorunlu olması
Çok farklı disiplinlerde öğrenim görmüş personel bulunması
Bölüm ve grupların tamamlayıcı, birbirine bağlı ve bağımlı çalışması
Aşırı iş bölümü ve uzmanlaşma gerektirmesi
Aşağıdakilerden hangisi “Tıp Kanunu” adlı önemli tıp eserinin yazarıdır?
Hammurabi
Hipokrat
İbn-i Sina
Galen
Razi
Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin keşfiyle ve bakteriyolojinin babası unvanıyla bilinir?
A) Andreas Vesalius
Louis Pastör
İbn-i Sina
Razi
Gerolamo Francastoro
Yöneticinin yönettiği örgütün tamamını bir bütün olarak görebilmesi ve aynı zamanda örgütün içinde yer aldığı dış çevrede meydana gelen gelişmeleri doğru okuması ve yorumlaması ile ilgili yönetsel beceri aşağıdakilerden hangisidir?
Teknik beceri
İletişim becerisi
İnsanları etkileme becerisi
Kavramsal beceri
İnsanlarla birlikte çalışma becerisi
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını daha iyi yönetmede sağlık yöneticilerinin kullandıkları yönetim teori ve yaklaşımları arasında yer almaz?
Açık defter yönetimi
Kaynak bağımlılığı
Toplum odaklı stratejik yönetim
Sürekli iyileşme
Büyüme yönelimli hareket
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin tek başına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek bir grup halinde gayret, bilgi ve yetenekleri birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan işbölümü ve koordinasyon sisteminin karşılığıdır?
Sistem
Grup
Ekip
Tasarım
Organizasyon
Hangi yönetim yaklaşımına göre yönetici, teknik uzman olarak sorumlulukları tanımlayarak, iş akışının nasıl olacağını söyleyerek, program yaparak, yazılı iletişim araçlarını kullanarak, karar verme şeklini formal hale getirerek ve lojistik destek sağlayarak koordinasyonu ve verimliliği artırmaya çalışır?
İnsan ilişkileri modeli
Açık sistemler modeli
Rasyonel hedef modeli
Sosyal fayda modeli
İçsel süreç modeli
Aşağıdakilerden hangisi örgütün içsel temel yeterlilik alanları ile çevreden gelen beklenti ve baskıların uyumlu olması gerekliliğine dayanan yönetim yaklaşımıdır?
Stratejik yönetim yaklaşımı
Nüfus ekolojisi yaklaşımı
Kurumsal teori
Durumsallık teorisi
Kaynak bağımlılığı teorisi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Sağlık Kurumları Yönetimi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: