aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Reklamcılık Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Reklamcılık dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Reklamcılık Ara Sınav çıkmış sorular

Reklamcılık 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Yenilik yapma, aşağıdaki reklam işlevlerinden hangisiyle ilişkilidir?
Hatırlatma
Belirginliği artırma
Diğer pazarlama çabalarını destekleme
Değer katma
Etkileme
Yerel medya olarak ifade edilen reklamlar, aşağıdakilerden hangisine dahil edilir?
Hedef kitlesine göre reklamlar
Kaynak kullanımına göre reklamlar
Açıkça yapılıp yapılmamasına göre reklamlar
Aracına göre reklamlar
Coğrafik alana göre reklamlar
Aşağıdakilerden hangisi reklamcılığın işlevlerinden biri değildir?
Bilgilendirme
Etkileme
Değer katma
Şirket çabalarını destekleme
Belirginliği azaltma
Aşağıdakilerden hangisi, kuruluş ile sosyal paydaşları arasında, karşılıklı iletişim, anlayış ve işbirliği sağlayıp, sürdürmeye yönelik bir yönetim fonksiyonudur?
Halkla ilişkiler
Reklam
Pazarlama iletişimi
İkna edici iletişim
Kurumsal iletişim
Aşağıdakilerden hangisi ortama özel medya olarak adlandırılan aracına göre reklam türlerinden biridir?
İnternet
Ambient
Sinema
Açık alan
Poster
Aşağıdakilerden hangisi reklamların sınıflaması arasında yer almaz?
Hedef kitlesine göre reklamlar
Amacına göre reklamlar
Aracına göre reklamlar
Demografik alana göre reklamlar
Kaynak kullanımına göre reklamlar
Aşağıdakilerden hangisi talep yaratma sanatı olarak ifade edilir?
Halkla ilişkiler
İkna edici iletişim
Reklam
İletişim
Ağızdan ağıza iletişim
Aşağıdakilerden hangisi 7P’yi oluşturan öğelerden biri değildir?
Ürün
Süreç
Maliyet
Hedef kitle
Fiyat
Tüketicinin satın alarak karşılığında para ödediği ve ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı, pazarlamanın en temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Dağıtım
Ürün
Demografik
Halkla İlişkiler
Ekonomi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Reklamcılık Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimine ihtiyaç duyulmasının sebeplerinden biri değildir?
Geleneksel reklam mecralarının artan maliyetleri
Reklam ajansı yapılarının değişmemesi
Tüketicilerin değişmesi
Küreselleşen pazar yapıları
Geleneksel reklam mecralarının etkililik sorunu
Aşağıdakilerden hangisi ürünün somut özelliklerinden biri değildir?
İmaj
Ambalaj
Renk
Performans
Ebat
Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların fuarlara katılmaktaki temel amaçlarından biri değildir?
Kitle iletişim araçlarını etkin kullanmak
Satış anlaşmaları yapmak
Hedef kitlenin kuruluş ve ürünleri hakkındaki görüşlerini öğrenmek
Fuarın prestijini markaya transfer etmek
Potansiyel hedef kitlelerin iletişim bilgileri ve verilerine ulaşmak
Aşağıdakilerden hangisi ambalajın fiziksel faydalarına örnek olamaz?
Yapışkanlı açım yeri tasarımı sayesinde yeniden kapatılabilen makarna poşeti
Buzdolabında daha az yer kaplayan gazlı içecek kutusu
Öğütücü değirmeni içinde satılan deniz tuzu
Normalden daha uzun raf ömrü sağlayan günlük süt kutusu
Kadife kaplı bir parfüm kutusu
Kitlesel değil yüz yüze iletişim tekniklerinden yararlanan bütünleşik pazarlama iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Kişisel satış
Kurumsal satış
Reklam
Halkla ilişkiler
Fuar
Bütünleşik pazarlama iletişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tüketiciyle kısa vadeli ve satışa odaklı iletişimin ötesine geçmeyi, marka ve tüketici arasında uzun dönemli bir ilişki kurmayı amaçlar.
Tutundurma karması araçlarının avantaj ve dezavantajlarını yürütülen iletişim kampanyası özelinde analiz eder, en verimli ve maliyet-etkin şekilde kullanılmalarını sağlar.
Reklam ve halkla ilişkiler gibi markaların ticari amaçlı iletişimlerinin ayrı mesajlar taşıması prensibi üzerine kuruludur.
Bütünleşik bir marka mesajına işaret eder.
Farklı dinamiklere sahip tutundurma karması araçlarının yönetimini kolaylaştırır.
Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma tekniklerinden biridir?
İmaj
Prestij
Kalite
Demografi
Azalan
Rossiter-Percy Planlama Izgarası’nda belirtilen, reklam etkinliğiyle ilgili boyut aşağıdakilerden hangisidir?
İstek
İlgi
İlginlik
Geribildirim
Güncellik
Farkına varma, kavrama, beğenme, tercih, ikna ve satın alma aşamalarından oluşan reklam modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Beyin Yarı Küreleri Modeli
Rossiter-Percy Planlama Izgarası
Alfabetik Model
Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
Etkiler Hiyerarşisi Modeli
Aşağıdakilerden hangisi AIDA Modeli’ni oluşturan aşamalardan biridir?
İçtenlik
İmaj
Algı
İstek
İrade
Reklam alanında, tüketicinin herhangi bir reklamın varlığından, söz konusu reklamı var ya da yok şeklinde bilmesine ne ad verilir?
Reklam algılama
Marka imajı
Konumlandırma
Reklam farkındalığı
Marka ilişkisi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Reklamcılık Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: