aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Psikoloji Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Psikoloji dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Psikoloji Ara Sınav çıkmış sorular

Psikoloji 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin ilgili olduğu bilim dallarından biri değildir?
Tıp
Ekonomi
Astroloji
Biyoloji
Sosyoloji
Bilinçaltına odaklanarak hastalıkların sebeplerinin fiziksel olmadığını savunan psikoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Yapısalcılık
Gestalt
İşlevselcilik
Davranışçılık
Psikanaliz
Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkisini araştırmanın bilimsel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Değerlendirme
Betimleme
Tahmin etme
Değiştirme
Açıklama
Davranışçılara göre insanı anlamak için çalışılması gereken en önemli süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Öğrenme
Düşünme
Bilme
Algılama
Psikanaliz
Doğumdan yaşlılığa kadar insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Bilişsel psikoloji
Örgüt psikolojisi
Gelişimsel psikoloji
Klinik psikoloji
Eğitim psikolojisi
Ders çalışırken kahve içmenin öğrenme üzerindeki etkisinin ölçüleceği bir deneysel araştırmada kontrol grubu kimlerden oluşur?
Deney grubundan farklı ders metinlerini okuyan kişilerden
Deney grubundan farklı ders metinlerini kahve içerek okuyan kişilerden
Deney grubuyla aynı metinleri farklı sürelerde okuyup kahve tüketmeyen kişilerden
Deney grubuyla aynı ders metinlerini aynı sürede okuyan ve bu süre içerisinde kahve tüketmeyen kişilerden
Deney grubuyla aynı ders metinlerini aynı sürede okuyan ve bu süre içerisinde kahve tüketen kişilerden
Aşağıdakilerden hangisi bilimi, sözdebilimden ayıran özelliklerden biridir?
Bulguların konferanslarda paylaşılması
Önermelerin kitaplaştırılması
Kitapların meşhur kişiler tarafından yazılması
Bilimin bilimsel ilke ve süreçleri takip etmesi
Kitapların birçok kişi tarafından okunması
Neden sonuç ilişkisi gösterebilen bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Anket
Test
Saha araştırması
Korelasyonel çalışma
Deney
Bir şirketin kurum kültürünü tanımlamak için sahip olduğu değerleri sayıya dönüştürme işlemine ne ad verilir?
Kavramsal geçerlilik
İşlemsel tanım
Ölçümsel güvenilirlik
İşlemsel sınıflandırma
Ölçüm
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Psikoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Bir deneyden çıkan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenileceğini gösteren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
İç geçerlilik
Rastgele tahsis
Ölçümsel güvenilirlik
İçsel güvenilirlik
Korelasyon katsayısı
Broca alanının işlevini bozan patolojik bir durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Konuşma bozukluğu
Anlama bozukluğu
Görme kaybı
Yürüme bozukluğu
Refleks kaybı
Nörotransmiterlerle etkileşime girerek hücresel yanıtları başlatan moleküllere ne ad verilir?
Hormon
Reseptör
Protein
Enzim
DNA
Merkezi sinir sisteminin hiyerarşik düzenlenmesinde en üst düzeyi temsil eden yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Hipotalamus
Talamus
Korteks
Bazal gangliyonlar
Serebellum
Aşağıdakilerden hangisi bir refleks yayı içinde bulunmaz?
Reseptör
Afferent (duysal) sinir
Efferent (motor) sinir
Motor korteks
Yanıt organı
Merkezi sinir sisteminde sinir hücresinin miyelin kılıfını hangi tip hücreler oluşturur?
Mikroglialar
Astrositler
Epandim hücreleri
Oligodendroglialar
Damar hücreleri
Aşağıdakilerden hangisi unutmayı kolaylaştıran bir unsurdur?
Sık tekrar yapılması
Geri getirici ipuçlarının kullanımı
Kodlamanın derin yapılması
Bilişsel kaynakların kullanımı
Analogların yanlış kullanılması
İnşaat sesine uzun bir süre maruz kaldıktan sonra bu sesi duymamak aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?
Mutlak eşik
Fark eşiği
Duyusal adaptasyon
Yapay zekâ
Algısal süreç
Almanca öğrenmeye başlayan bir kimsenin daha önceden öğrendiği İngilizceyi unutmaya başlaması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
İleriye dönük bozma
Geriye dönük bozma
Kodlama hatası
Bellek dolması
Belleğin bozulması
Duyusal deneyimler ile bu deneyimleri ortaya çıkaran çevresel uyaranların fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Psikofizik
Psikoloji
Biyoloji
Psikobiyoloji
Fizyoloji
Ellerin temas yoluyla üç boyutlu bir objeyi tanıma işlemine ne ad verilir?
Seçici dikkat
Haptik algı
Dokunma
Dikkat
Nörolojik kapı
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Psikoloji Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: