aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Para ve Banka Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Para ve Banka dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Para ve Banka Ara Sınav çıkmış sorular

Para ve Banka 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Kişilerin değer saklama aracı olarak parayı tercih etmelerindeki en temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Likidite
Finansal getiri
Değer saklama
Hesap birimi olma
Servet unsuru olma
Aracılık yüklenimi (Underwriting) işleminin gerçekleştiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
İkincil piyasa
Para piyasası
Sermaye piyasası
Spot piyasa
Birincil piyasa
Likiditenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir finansal varlığın ikinci el piyasasının olması likiditesini azaltmaktadır.
Bir araba, bir hazine bonosuna göre daha likittir.
Likidite finansal varlık talebini azaltmaktadır.
Likidite herhangi bir finansal varlığın paraya dönüşme hızıdır.
Bir finansal varlığın likiditesinin artması paraya çevrilmesi esnasında katlanılan işlem maliyetini de arttırmaktadır.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi ödemeler sisteminin gelişim aşamaları arasında yer almaz?
Mevduat sertifikası
Mal para
İtibari para
Çek
Elektronik para
Senyorajla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Devlet para basımından herhangi bir senyoraj geliri elde etmez.
Paranın üretim maliyeti ile üzerindeki değer arasındaki farktır.
Özel bankaların da senyoraj geliri elde etme hakları vardır.
Finansal aracı kurumlar senyoraj geliri elde ederler.
Sigorta şirketleri mükellefleri üzerinden senyoraj geliri elde ederler.
Bir tahvilin vadeye kadar verimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Tahvilin alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır.
Tahvilin satın alma fiyatını, vadesi boyunca tahvilin sahibine yapılacak tüm ödemelerin toplamına eşitler.
Tahvilin satış fiyatını, vadesi boyunca tahvilin sahibine yapılacak tüm ödemelerin bugünkü değerine eşitler.
Tahvilin satış fiyatını, vadesi boyunca tahvilin sahibine yapılacak tüm ödemelerin toplamına eşitler.
Tahvilin satın alma fiyatını, vadesi boyunca tahvilin sahibine yapılacak tüm ödemelerin bugünkü değerine eşitler.
Riski artan bir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Talebi artar.
Faizi düşer.
Faizi artar.
Fiyatı artar.
Likiditesi artar.
Beklenen enflasyon oranının %16 ve nominal faiz oranının %19 olması durumunda ekonomideki beklenen reel faiz oranı yüzde kaçtır?
3
6
9
18
25
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tahvil talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?
Tahvil fiyatı
Servet
Para piyasası koşulları
Beklenen enflasyon
Vergi
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin temel işlevleri arasında yer almaz?
Tasarrufların ekonomiye aktarılması
Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı
Risk yönetimini kolaylaştırma
Mal, hizmet ve finansal araçların değişiminin kolaylaştırılması
Sektörlere ait sübvansiyonlar belirlemesi
Aşağıdaki finansal istikrarsızlık durumlarından hangisinin giderilmesinde bedavacılık sorunu ortaya çıkar?
Ahlâki tehlike
Bilgi asimetrisi
Eksik bilgi
Ters seçim
Bilgi simetrisi
Limon piyasası terimi aşağıdaki sorunlardan hangisini tanımlamak için kullanılır?
Ahlaki tehlike
Asil-vekil problemi
Ters seçim
Bedavacılık
Batmak için çok büyük olmak
Finansal sektörde varlıkların önemli bir miktarına sahip olunması açısından, dünyada en önemli finansal aracı kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Bankalar
Para piyasaları
Sermaye piyasaları
Merkez Bankası
Emtia Borsaları
Finansal gelişme ve iktisadi aktivite ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Etkin çalışan bir finansal sistem ekonomide kaynak dağılımının etkinliğini arttırarak sermaye birikiminin hızlanmasına yol açar.
Teknolojik gelişmeler finansal sistemin daha etkin çalışmasına yol açar.
Ekonomilerin kurumsal yapıları, adalet sisteminin işleyişi ve siyasi istikrar durumları finansal sektörün işleyişinde etkili değildir.
Etkin çalışan bir finansal sistem teknolojik yenilik yapacak yatırımcıların daha kolay kaynak bulmasını sağlayarak teknolojik yeniliklerin hızlanmasına yol açar.
İktisadi büyüme finansal sektöre olan talebi de arttırarak finansal sektörün büyümesine yol açar.
Finansal piyasaların, büyümenin gerçekleşmesine katkı sağlayan fonksiyonel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Finansal değişim
Likiditeyi arttırma
Risk yönetimini kolaylaştırma
Sermaye birikimi
Yatırımlar hakkında bilgi edinmek ve kaynak dağılımı
Bankaların toplam döviz cinsinden varlıkları ile döviz cinsinden yükümlülükleri arasındaki farka ne ad verilir?
Cari pozisyon
Döviz pozisyonu
Serbest rezerv
Döviz tevdiat hesabı
Kapalı pozisyon
Banka yönetiminde “sermaye yeterliliği sağlamak” aşağıdaki spesifik yönetim biçimlerinden hangisi içinde yer alır?
Likidite yönetimi
Varlık yönetimi
Yükümlülük yönetimi
Özkaynak yönetimi
Risk yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerden biri değildir?
Kredi riski
Yatırım riski
Likidite riski
Faiz riski
Kur riski
Bir banka kârının faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Açık analizi
Risk analizi
Likidite analizi
Özkaynak analizi
Piyasa analizi
Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz?
Vadeli mevduat
Tüketici kredileri
Repodan sağlanan fonlar
Özkaynaklar
Merkez bankasından kullanılan krediler
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: