aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi imparator Teodosios’un ölümünün ardından 395 yılında ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’nun Batı bölümünün merkezi olmuştur?
Milano
İstanbul
Roma
Sparta
Polenza
İspanya’nın 718 yılında Emevilerin eline geçmesi üzerine İspanya’dan ayrılarak kuzeydeki Frank Krallığı’na sığınan halk aşağıdakilerden hangisidir?
Angolo-Saksonlar
Vizigotlar
Lombardlar
Hunlar
Vandallar
Aşağıdakilerden hangisi Hunların etkisiyle 375 yılında başlayan Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
Avrupa’nın demografik yapısının değişmesi
Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi
Merkezi krallıkların güçlenmesi
Cermen kavimlerin batıya doğru hareket etmesi
Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesi
Aşağıdakilerden hangisi Merovenj hanedanı döneminde Frank Krallığı sınırlarına dahil değildir?
Belçika
Akitanya Bölgesi
Burgundy
Provença
Britanya Adası
434 yılında gerçekleşen Margus Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?
Vandal - Batı Roma
Ostrogot - Avar
Hun - Doğu Roma
Lombard - Hun
Vizigot - Batı Roma
Capet hanedanının Fransa’da güç kazanması aşağıdaki krallardan hangisi döneminde gerçekleşmiştir?
I. Philip
VI. Louis
II. Henry
IX. Louis
II. Philip
Aşağıdakilerden hangisi İber Yarımadası’ndaki Hıristiyan krallıklardan biri değildir?
Leon Krallığı
Aragon Krallığı
Galiçya Krallığı
Sicilya Krallığı
Navara Krallığı
IV. Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Pierre l’Ermite önderliğinde yapılmıştır.
Kudüs’ün Eyyübilerden geri alınması için düzenlenmiştir.
Friedrich Barbarossa, I. Richard ve Philippe Auguste’nin önderliğinde gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Latinler tarafından yağmalandı.
IV. Haçlı Seferi tüm Haçlı ordusunun esir düşmesiyle sonuçlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi orta dönem Ortaçağ’da İngiltere’de hüküm süren krallardan biri değildir?
I. Edward
I. Henry
I. William
III. Henry
III. Charles
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Engizisyon mahkemeleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde diğerlerine göre daha geç bir tarihte uygulamaya konmuştur?
İngiltere
Fransa
Portekiz
Almanya
İtalya
Yüzyıl Savaşlarının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmıştır?
Bretigny Antlaşması
Troyes Antlaşması
Velpujd Savaşı
Tour Anlaşması
Verdun Anlaşması
1389 yılında Bosna, Sırp ve Bulgar krallarının Osmanlı’ya karşı ittifak kurarak yaptıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?
I. Kosova Savaşı
Niğbolu Savaşı
Varna Savaşı
II. Kosova Savaşı
Çirmen Savaşı
Aşağıdakilerden hangisi Moskova Knezliğinin Rus Devleti’ne dönüşmesini sağlayan nedenlerden biri değildir?
Altın Orda Hanlığının Timurlularla mücadeleye girmesi
Polonya ve Litvanya’nın birleşmesi
II. Vasili’nin Novgorod Knezliğine kesin üstünlük sağlaması
Altın Orda Hanlığının dört ayrı hanlığa bölünmüş olması
1461 yılında Rus Ortodoks Kilisesinin bağımsızlığını ilan etmesi
Ortaçağ’da yaşanan kara veba ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Batı Avrupa’da ilk olarak İtalya’da ortaya çıktı.
Kalabalık kentler ve yoksullar vebadan daha fazla etkilendi.
En etkili dönemi 1348-1350 yılları arasında oldu.
Kara veba nedeniyle her üç Avrupalıdan biri öldü.
Birçok kral ve papanın ölümüne neden oldu.
.Papayı Katolik kilisesinde reform yapmaya zorlayan konsil aşağıdakilerden hangisidir?
Siena Konsili
Konstanz Konsili
Basel Konsili
Pisa Konsili
İznik Konsili
Güller Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Savaşa adını veren armalardaki güllerdir.
1455-1485 yılları arasında yaşanmıştır.
Fransa’da gerçekleşmiştir.
Bosworth Field çarpışması savaşı sona erdirmiştir.
Lancaster-York hanedanları arasında yaşanmıştır.
Fransa’ya, İtalyan Rönesansını tanıma fırsatını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Evlilikler
Savaş
Din
Diplomasi
Ticaret
Yüzyıl Savaşları sonrası Fransa’sı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Nüfus yarı yarıya azaldı.
Fransızlar arasında “milli duygu” uyandı.
Krallık otoritesi güçlendirildi.
Feodal ailelerinin gücü arttı.
Düzenli vergi ve düzenli ordu sistemine geçildi.
Hümanizma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İtalya’da ortaya çıkmıştır.
Antik dünyanın tanınmasını sağlamıştır.
Matbaanın gelişimini ile yaygınlık kazanmıştır.
Hollandalı Erasmus ünlü hümanistlerdendir.
Fikir babası Froben’dir.
XV. yüzyılın ortasından itibaren Afrika’da yer alan Mali İmparatorluğu ile altın ve köle ticaretini geliştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Fransa
İngiltere
İspanya
Portekiz
İtalya
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: