aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Mesleki Yazışmalar Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Mesleki Yazışmalar dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Mesleki Yazışmalar Ara Sınav çıkmış sorular

Mesleki Yazışmalar 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi taranabilir içerikli bir yazının sahip olması gereken formatlardan biri değildir?
Madde işaretli listeler
Kısa paragraflar
Metin ile bağlantılı grafik ve imajlar
Önemli sözler için kalın yazı biçimi
Sayı ve evrak kayıt numarası
“Yazı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hazırlayanın kimliğini yansıtır.
Belleğe yardımcı olur.
Çevre ve ilişki kurma aracıdır.
Herhangi bir konuda bilgi verir.
Bir ifadenin nasıl olduğunu belirtir.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim gerçekleşebilmesi için gerekli ilkelerinden biri değildir?
İlham
Düzenli olmak
Odaklanma
Destekleme
Farkındalık
Aşağıdakilerden hangisi etkili yazma ilkeleri arasında yer almaz?
Argo deyimler kullanılmaması
Kısaltma kullanılması
Olumlu ifadeler kullanılması
Tekil-çoğul uyumuna dikkat edilmesi
Basmakalıp ifadelerden kaçınılması
Aşağıdakilerden hangisinde özel adlar özgün biçimleriyle yazılır?
Çince
Japonca
Latin yazı sistemi
Türk Devlet ve Topluluklarında
Yunanca
Noktalı virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırır.
Hitap sözcüklerinden sonra kullanılır.
Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırır.
Öznenin cümlede diğer öğelerle karışma olasılığı varsa özneden sonra kullanılır.
Ama, fakat, yoksa, çünkü gibi bağlaçlarla bağlanabilen cümleler arasında birinci cümleden sonra kullanılır.
İnsan, hayvan, yer adlarından sonra gelen çekim ekleri aşağıdaki hangi noktalama işareti ile ayrılır?
Tırnak
Uzun çizgi
Kesme
Kısa çizgi
Parantez
Yazılış ve söylenişleri aynı fakat aralarında anlam ilişkisi olmayan sözcüklere ne ad verilir?
Eş sesli (sesteş) sözcükler
Karşıt anlamlı sözcükler
Eş anlamlı sözcükler
Çok anlamlı sözcükler
Yan anlamlı sözcükler
Sayıların yazıyla gösterilmesi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Saat, para tutarı ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.
Bilimsel nitelikli yazılarda sayılar yazıyla yazılır.
Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.
Çok sıfırlı büyük sayıların ana sayılarından sonraki basamaklar yazıyla gösterilir
Alıntı ve deneme türü yazılarda küçük sayılar yazıyla yazılır.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Mesleki Yazışmalar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi biçimle ilgili bozukluklardan biri değildir?
Tamlama yanlışları
Özne yüklem uyumsuzluğu
Noktalama eksikliği ya da yanlışlığı
Tümleç yanlışları
Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması
Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma çalışmaları sırasında bireylerin elde ettikleri kazanımlardan biri değildir?
Bir yazının nasıl incelendiğini, eleştirildiğini anlayabilmek
Eleştirmeyi öğrenebilmek
Okuyucular ile aynı açıdan bakmayı öğrenebilmek
Topluluk karşısında rahat bir biçimde davranabilmek
Zihindeki düşünceleri açık bir biçimde aktarabilmek
Düşüncelerin mantıklı ve sistematik bir sıra ile devam etmesi adına konular, kavramlar veya düşünceler arasındaki benzerlik veya farklılıkları tanımlarken kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Sıralama yöntemi
Karşılaştırmalı yöntem
Sorun-çözüm yöntemi
Konusal yöntem
Nedensellik yöntemi
Aşağıdakilerden hangisi yazı yazma eyleminde bireyin kazanması gereken temel davranışlardan biri değildir?
Okunaklılık
Hızlılık
Akıcılık
Saydamlık
Süreklilik
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yazı için gelişme bölümünde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
Metnin genel düzenlemesi
İşlenen konunun ayrıntılarının gösterilmesi
Olasılıkların yeniden gözden geçirilmesi
Yazının görünümünün belirlenmesi konu ve temanın açıklanması
Öneri yapılması ve bir sonuca bağlanması
Canlı ve cansız varlıkların dikkat çeken özelliklerini diğer varlıklarla ortak yada ayrışan yönlerini ifade ederek kullanan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Öyküleyici
Tartışmacı
Betimleyici
Açıklayıcı
Özetleyici
Resmi yazılarda sayfa numarası yazı alanının neresine yazılır?
Sağ alta
Sol alta
Sağ üste
Sol üste
Alt orta
Tüm resmi dairelerin yazışmalarında, yazıların bir örnekliliğini ve kurallara uygun biçimde hazırlanması sağlamak için Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yönetmeliği hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
İçişleri Bakanlığı
Türk Dil Kurumu
Kültür Bakanlığı
Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Sayısı B.02.0.PPG.0.12-383-00258/253 olarak gösteriln bir resmi yazının kurum ve evrak kayıt numarası aşağıdakilerden hangisidir?
00258/253
00258
383
253
12
Aşağıdakilerden hangisi üst makamlara yazılan resmi yazılarda kullanılan bitiş ifadelerinden biri değildir?
Bilgilerinize arz olunur.
Bilgilerinize arz ederim.
Arz olunur.
Tensiplerinize sunulur.
Rica ederim.
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazılarda yazıların bir örnekliliğini ve kurallara uygun biçimde hazırlanmasını sağlayan bölümlerden biri değildir?
Başlık
Tarih
Ekler
Dosya Planı
Gizlilik
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Mesleki Yazışmalar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: