aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Medeni Hukuk II Ara Sınav Çıkmış Sorular (2013 - 2014)

Açıköğretim Fakültesi Medeni Hukuk II dersi 2013 - 2014 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Medeni Hukuk II Ara Sınav çıkmış sorular

Medeni Hukuk II 2013 - 2014 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi hukuki anlamda eşyanın özelliklerinden biri değildir?
Belirli olma
Sayılabilir olma
Kişi dışı olma
Maddi varlığı olma
Devredilebilme
Taşınır davası iyiniyetli zilyetlere karşı aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde açılabilir?
1 yıl
2 yıl
5 yıl
10 yıl
20 yıl
Aşağıdaki sınırlı ayni haklardan hangisi sahibine hak konusu şey üzerinde tasarruf etme yetkisi sağlar?
Rehin hakkı
Geçit hakkı
Oturma hakkı
Üst hakkı
İntifa hakkı
Malvarlığının konu edilebildiği ayni hak türü aşağıdakilerden hangisidir?
Oturma hakkı
Üst hakkı
Kaynak hakkı
İntifa hakkı
Geçit hakkı
Ayni hakkı diğer malvarlıksal mutlak haklardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Aracısız hâkimiyet sağlama
Herkese karşı ileri sürülebilme
Başkalarına devredilebilir olma
Eşyayı konu alma
Doğrudan hâkimiyet sağlama
Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz rehninin türlerinden biridir?
Varant
İrat senedi
Makbuz senedi
Konişmento
Alacak senedi
Aşağıdakilerden hangisi paylaşmaya engel hallerden biridir?
Paydaşlardan birinin ölmesi
Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmesi
Paydaşlar arasında ergin olmayan küçüğün bulunması
Malın eşit şekilde bölünmeye elverişsiz olması
Paylı malın konusunu taşınmazların oluşturması
Aşağıdakilerden hangisi arasında asıl eşya- eklenti ilişkisi yoktur?
Dolap ile anahtarı
At ile eyeri
Araba ile tekerlekleri
Pencere ile panjuru
Gözlük ile kabı
Aşağıdakilerden hangisi mutlak biçimde kişiye bağlı olarak kurulması gereken sınırlı ayni haklardan biridir?
İntifa hakkı
Üst hakkı
Taşınmaz yükü
Hapis hakkı
Kaynak hakkı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Medeni Hukuk II Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi karma irtifaklardan biri değildir?
Oturma hakkı
Üst hakkı
Geçit hakkı
Mecra hakkı
Kaynak hakkı
Hukuki işlemin konusunun kişilik haklarına aykırı olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Yokluk
İptal edilebilirlik
Kesin hükümsüzlük
Eksiklik
Kısmi hükümsüzlük
Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biridir?
Kullanım ödüncü
Alt Kira
Taşınmaz satımı
Bağışlama
Eser
Aşağıdakilerden hangisi geciktirici nitelikteki def’ilerden biridir?
Zamanaşımı def’i
Ayıp def’i
Takas def’i
Karşı def’i
Peşin dava def’i
Aşağıdakilerden hangisi sebepten bağımsız (soyut) hukuksal işlemlerden biridir?
Taşınmaz kirası
Kefalet
Taşınır mülkiyetinin devri
Bağışlama
İbra
Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğüne getirilen yasal sınırlardan biri değildir?
Sözleşmenin konusunun imkânsız olması
Sözleşmenin tarafları arasında muvazaa bulunması
Sözleşmenin konusunda hata edilmiş olması
Sözleşmenin konusunun ahlaka aykırı olması
Sözleşmenin konusunun kişilik haklarına aykırı bulunması
Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğüne getirilen iradi sınırlamalardan biri değildir?
Alım hakkı
Önalım hakkı
Ön sözleşme
Hapis hakkı
Geri alım hakkı
Hukuksal işlemde mutlak muvazaa bulunmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Yokluk
Kesin hükümsüzlük
Kısmi hükümsüzlük
Eksiklik
İptal edilebilirlik
Aşağıdakilerden hangisi saikte yanılmaya dayanılarak sözleşmenin iptal edilebilmesinin koşullarından biri değildir?
Sözleşmeyi yapmaya yönelten temel etken niteliğindeki bir konuda yanılma söz konusu olmalıdır.
Yanılma, yanılgıya düşen açısından sözleşmenin olmazsa olmaz koşulu olmalıdır.
Alışveriş yaşamına egemen olan doğruluk ve dürüstlük kurallarına göre yanılgıya düşülen husus, esaslı yanılma sayılmalıdır.
Yanılma konusu saikin, sözleşmenin yapılmasında temel etken olduğu sözleşmenin karşı tarafınca da bilinmelidir.
Yanılan, sözleşmenin karşı tarafınca esaslı bir konuda yanıltılmış olmalıdır.
Birden çok kişinin aralarında bir bağlantı olmadan zarara sebep olduğu ve her birinin fiilinin zararı doğurmaya elverişli bulunduğu hallerde aşağıdaki illiyet bağlarından hangisi söz konusudur?
Önüne geçilen illiyet
Seçimlik illiyet
Uygun illiyet
Ortak illiyet
Yarışan illiyet
Aşağıdakilerden hangisi sözlü şekilde de yapılabilen hukuksal işlemlerden biridir?
Bağışlama taahhüdü
Taşınmaz satışı
Kefalet
Vasiyetname
Taksitle satış
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Medeni Hukuk II Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: