aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Karşılaştırmalı Siyasal Eylemler Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Karşılaştırmalı Siyasal Eylemler dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Karşılaştırmalı Siyasal Eylemler Ara Sınav çıkmış sorular

Karşılaştırmalı Siyasal Eylemler 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Demokrasi kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soğuk Savaş döneminde, eşitliği vurgulayan totaliter rejim uygulamalarına liberal demokrasi adı verilmiştir.
Soğuk Savaş döneminde bireyin özgürlüğünü vurgulayan demokrasi uygulamalarına batı demokrasisi adı verilmiştir.
Aristoteles’e göre demokrasi; çoğunluğun yönetimi olarak tanımladığı timokrasi kavramının bozulmuş biçimidir.
Abraham Lincoln demokrasiyi halkın halk için halk tarafından yönetilmesi olarak tanımlamıştır.
Dahl demokrasi kavramı yerine poliarşi kavramını önermiştir.
Kurumsal-yapısal yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Yapısal işlevsel yaklaşım
Kuramsal yaklaşım
Bağımlılık yaklaşımı
Kolektif eylem yaklaşımı
Yeni kurumsalcılık yaklaşımı
Toplumdaki her kurumun, hükümet ve ajanları tarafından denetim altında tutulduğu, özgürlüklerin hiç olmadığı ve hatta rejim için tehdit olarak kabul edildiği rejimlere ne ad verilir?
Otoriter rejimler
Demokratik rejimler
Teknokrat rejimler
Totaliter rejimler
Teokratik rejimler
I. Fark yöntemi II. Uyuşma yöntemi III. Pekişme yöntemi Yukarıdakilerden hangileri, John Stuart Mill’in siyasal olay ve gelişmeleri açıklamak üzere ortaya koyduğu yöntemler arasında yer alır?
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir konfederasyondur?
Fransa
İsviçre
Japonya
Norveç
Hollanda
Britanya parlamenter rejiminin dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Çoğunlukçuluk
Oydaşmacılık
Parlamenter monarşi
Doğrudan demokrasi
Çoğulculuk
Aşağıdakilerden hangisi Britanya’yı oluşturan bölgelerden biri değildir?
İngiltere
İzlanda
İskoçya
Galler
Kuzey İrlanda
Westminster Demokrasisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yasama organı tek bir meclisten oluşmaktadır.
Yasama kurumunun aldığı kararlar yasal olarak bağlayıcıdır.
Yasama kurumu istediği gibi karar alabilir.
Yasama kurumunun aldığı kararlar demokratik olarak meşrudur.
Yürütme gücü tek bir parti ve onun oluşturduğu kabinede toplanmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Britanya siyaseti aşağıdaki hangi iki parti arasındaki rekabet ortamında şekillenmektedir?
Muhafazakâr Parti-Liberal Demokrat Parti
Muhafazakâr Parti-İşçi Partisi
İşçi Partisi-Liberal Demokrat Parti
Liberal Demokrat Parti-Yeşiller Partisi
İşçi Partisi-Yeşiller Partisi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Karşılaştırmalı Siyasal Eylemler Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Birleşik Krallığın, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne rakip bir uluslararası kuruluşun başına geçmesini sağlamıştır.
A) Birleşik Krallığın, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne rakip bir uluslararası kuruluşun başına geçmesini sağlamıştır.
Katolik Hristiyanlara karşı Anglikan bir birlik kurmayı sağlayarak Britanya Kralı’na büyük bir dini etki alanı sağlamıştır.
Kraliyetin gücü ve yetkilerini yeniden oluşturarak İmparatorluğun sürmesini sağlamıştır.
Kuzey Atlantik Paktı(NATO)’na karşı alternatif olarak kurulan bir askeri organizasyon olarak Britanya’nın NATO üzerindeki nüfuzunun artmasını sağlamıştır.
Britanya’nın eski sömürgeleriyle olan özel ilişkilerini ekonomik ve kültürel olarak yeniden tanımlayarak sürdürmüş, uluslararası siyasal ilişkilerinin de yeni bir içerikte devam etmesini sağlamıştır.
Fransa, kamu siyasetlerini oluştururken aşağıdaki hangi kurumun koyduğu çerçeveleri öncelikle dikkate alır?
İşçi sendikaları
Esnaf odaları
Ordu
NATO
Avrupa Birliği
- Batı Avrupa coğrafyasının en eski devletlerinden biridir. - Yarı başkanlık rejimini öngörür. - Önemli siyasal sorunlarında en yetkili makam Cumhurbaşkanlığıdır. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki hangi ülkeye aittir?
Britanya
Almanya
Portekiz
Fransa
İsviçre
I. Senato II. Millet meclisi III. Lordlar kamarası Yukarıdakilerden hangileri Fransız parlamentosunu oluşturan meclisler arasında yer alır?
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
Fransa’da 1958 yılında halk oylaması sonucu kabul edilen rejim aşağıdakilerden hangisidir?
1. Cumhuriyet
2. Cumhuriyet
3. Cumhuriyet
4. Cumhuriyet
5. Cumhuriyet
Fransa Cumhurbaşkanlarının görev süresi kaç yıldır?
3
4
5
7
10
ABD siyasetindeki “lobicilik” faaliyetlerinin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Siyasetçileri illegal yollardan ele geçirmek
Otel lobilerinde siyaset yapmak
Çıkar gruplarına maddi yardım sağlamak
Kongre üyeleriyle birebir konuşarak bir yasa tasarısı hakkındaki görüşlerini etkilemek
Etnik grupların siyasete katılmalarını sağlamak
ABD vatandaşlarının haklarını belirleyen ve bireysel özgürlüklerle kanun önünde yargılanma sürecini güvence altına alan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Bağımsızlık Bildirgesi
Habeas Corpus
Haklar Kanunu
Ex Post Facto
Magna Carta
ABD Başkanı Obama kapsamlı bir sağlık reformu yasasını Kongre’den geçirmeyi başarmıştır. Bu yasayı kaldırmayı aşağıdakilerden hangisi hedeflemektedir?
Demokratlar
Yüksek Mahkeme
Devletler Konseyi
Cumhuriyetçiler
Avam Kamarası
1775 yılında, Amerika’da İngiliz yönetimine karşı başlatılan ayaklanmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
İngiltere’den gelen göçmenlerin sayısındaki büyük artış
İngiliz sömürge yönetiminin halktan topladığı vergileri giderek artırması
İngiliz yönetimindeki yolsuzluk olayları
İngiliz dış politikasına karşı duyulan tepki
Amerika’da başlayan büyük ekonomik kriz
ABD Kongresi’nin en önemli örgütsel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Dünyanın en büyük yasama organı olması
Üyelerinin yarısından çoğunun kadın olması
Kanton meclislerinin bulunması
Bilgeler Kurulu’nun bulunması
İki meclisli olması
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Karşılaştırmalı Siyasal Eylemler Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: