aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Kamu Personel Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Kamu Personel Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Kamu Personel Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

Kamu Personel Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi kamu personel hukuku alanında mutlaka yasa ile düzenlenmek zorunda değildir?
Kamu hizmetine girme hakkı
Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması
Disiplin suç ve cezaları
Malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri
Dilekçe hakkı
Diğer kamu görevlileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Statüter ilişki çerçevesinde devlette istihdam edilirler.
Kavram olarak 1982 Anayasası ile kamu personel hukukuna girmiştir.
Asli ve sürekli görevleri yürütürler.
Kendilerine toplu sözleşme hakkı tanınmıştır.
Diğer kamu görevlilerine ilişkin tek bir kanun bulunur.
Kamu görevlilerinin sınıflandırılmasında, hâkim ve savcılar aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
Memur
Sözleşmeli personel
Diğer kamu görevlileri
Seçilmişler
İşçi
Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi göreve başlama bakımından diğerlerinden farklıdır?
Milletvekili
Fahri Trafik Müfettişi
Belediye Başkanı
Köy Muhtarı
Mahâlle Muhtarı
1982 Anayasası’na göre, aslî ve sürekli görevleri yerine getirecek kamu personeli aşağıdakilerden hangisidir?
Sözleşmeli personel
Seçilmişler
Yükümlüler
İşçiler
Memurlar ve diğer kamu görevlileri
Türk kamu personel rejiminin kurumsal yönetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı
Bakanlar Kurulu ve Devlet Personel Başkanlığı
Ekonomi Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
1880 tarihli Maâşat Kararnamesi ile düzenlenen rejimler aşağıdakilerden hangisidir?
Maaş ve emeklilik
Maaş ve kadro
Kadro ve emeklilik
Maaş ve eğitim
Maaş ve yükselme
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Personel Başkanlığı’nın görevlerinden biri değildir?
Personel rejimi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak
Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak
Kamu kuruluşlarında, personel planlaması yapılması ve uygulamasına yardımcı olmak
Maaş ve ücretlerin iç dengesi ve bütçe içerisindeki miktarını düzenlemek
Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde kamu personel rejimiyle ilgili yapılan düzenlemelerden biridir?
Memurin Kanunu
Maâşat Kararnamesi
Memûrîni Mülkiyye Terakkî ve Tekâüd Kararnamesi
Kanun-ı Esasi
Islahat Fermanı
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kamu Personel Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Tazminat öncesi dönemde, batı tipi modern memurluğu kurmak yönünde düzenlemeler yapan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
II. Selim
I. Murad
I. Osman
II. Mehmed
II. Selim
Mimar, jeolog, istatistikçi gibi görevleri yürüten kişiler aşağıdaki memur sınıflarından hangisine girer?
A) Yardımcı hizmetler
Mülki idare amirliği hizmetleri
Genel idare hizmetleri
Teknik hizmetler
Eğitim ve öğretim hizmetleri
Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak olarak tanımlanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Liyakat ilkesi
Sınıflandırma ilkesi
Kariyer ilkesi
Kadro ilkesi
Eşitlik ilkesi
Devlet Memurları Kanunu kapsamında yönetim, icra, büro gibi hizmetleri gören ve torba sınıf olarak da adlandırılan hizmet sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Teknik hizmetler
Yardımcı hizmetler
Mülki idare amirliği hizmetleri
Eğitim ve öğretim hizmetleri
Genel idare hizmetleri
Görev ve sorumlulukların değil, görev ve sorumlulukları yerine getirecek memurun sahip olduğu kişisel niteliklerin esas alındığı sınıflandırma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Rütbe sınıflandırması
Hiyerarşik sınıflandırma
Kadro sınıflandırması
Teknik sınıflandırma
Karma sınıflandırma
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan memur sınıflarından biri değildir?
Milli istihbarat hizmetleri sınıfı
Ziraat işleri sınıfı
Genel idare hizmetleri sınıfı
Avukatlık hizmetleri sınıfı
Emniyet hizmetleri sınıfı
Hastalık iznini tamamen kullandığı hâlde iyileşmeyen memur hakkında uygulanan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
İyileşene kadar mazeret izinli sayma
Tedavi için yurt dışına gönderme
İstifa etmiş sayılma
Görev yerini değiştirme
Emeklilik işlemi
İki yıl bir kamu kurumunda çalıştıktan sonra herhangi bir sebeple ayrılan bir devlet memuru, ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle ayrıldığı kuruma karşı bir iş veya görev alamaz?
1
2
3
4
5
Devlet Memurları Kanunu’nda memurların çalışma süresi haftada kaç saattir?
50
45
40
35
30
Aşağıdakilerden hangisi memurlar için getirilmiş yasaklardan biri değildir?
Yapı kooperatifi yönetiminde bulunmak
Kamu hizmetini toplu eylem yaparak yavaşlatmak
Komandite şirkete komandite ortak olmak
Siyasi partiye üye olmak
Gizli bilgileri görevinden ayrıldıktan sonra açıklamak
Aşağıdakilerden hangisi bir memurun, üstünden gelen emri hukuka aykırı bulduğunda göstereceği davranıştır?
Emri üst makama ileterek, üst makamın onayı hâlinde yerine getirmelidir.
Durumdan üst makamı sadece haberdar etmesi yeterlidir.
Emri derhâl yerine getirmelidir.
Emri yerine getirmeyerek hukuka aykırılığı emri verene bildirmelidir.
Emri yerine getirip getirmemek hususunda takdir yetkisine sahiptir.
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Kamu Personel Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: