aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İstatistik Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İstatistik dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İstatistik Ara Sınav çıkmış sorular

İstatistik 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bu testteki soruların cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve formüller kitapçığın sonunda verilmiştir. Bir araştırmada otomobil istatistik birimi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bu birim için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
Gerçek birim
Ani birim
Doğal birim
Devamlı birim
Maddi birim
İncelenen özellikleri bakımından aynı sonuçları veren olaylara ne ad verilir?
Tipik olay
Yığın olay
İstatistiğin konusu olan olay
Doğa olayları
Rassal değişken
X bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin planlanan ağırlıkta olup olmadığının araştırılması istenmektedir Buna göre, bu araştırmada incelenen değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Fabrika
Bisküvi paketlerinin ağırlığı
Üretilen Bisküviler
Bisküvi paketleri
Herhangi bir bisküvi kutusunun ağırlığı
Aşağıdakilerden hangisi nitel değişken değildir?
Bisküvi markası
Doğum yeri
Kot pantolon rengi
Barınma yeri türü
Gömlek beden numarası
Belirli bir konuda belirli bir amaç için derlenmiş olan rakam, sayı ve simgeler topluluğuna ne ad verilir?
Yığın olay
İstatistik
Evren
Örnekleme
Tipik olay
Veri derleme yöntemlerinden görüşmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Deneklerden canlandırma yapmaları istenir.
Veriler yazılı olarak kayıt altına alınabilir.
Veriler görüntü kaydedici yardımıyla kayıt altına alınabilir.
Görüşmeci sorunları bireylere okuyabilir.
Görüşmeci genel çerçeve içerisinde değişik sorular sorarak bilgiyi açığa çıkarabilir.
SERVİS KALİTESİ MÜSTERİ SAYISI Mükemmel 5 iyi 12 orta 24 kötü 16 çok kötü 9 Yukarıdaki seriye ne ad verilir?
Basit seri
Gruplandırılmış seri
Nitel dağılma serisi
Zaman serisi
Mekan serisi
Bir gruplandırılmış seriye ilişkin -den az serisi aşağıda verilmiştir: UZUNLUK -DEN AZ 10-30 1 30-50 7 50-70 19 70-90 29 90-110 36 110-130 40 Bu gruplandırılmış frekans serisinde 70 ve 70’den daha büyük değer alan kaç tane gözlem birimi vardır?
7
11
19
21
29
Histogram ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Her sınıf yüksekliği sınıf frekansını temsil eder.
Her sınıf tabanı bir birim uzunluktadır.
Sürekli değişkenler için oluşturulur.
Nicel değişkenler için oluşturulur.
Nitel değişkenler için oluşturulur.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İstatistik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdaki veri derleme araçlarından hangisi maddi araçlardan biri değildir?
Termometre
Baskül
Mezro
Anketör
Anket formu
İstatistikte duyarlı ortalamalar arasındaki matematiksel ilişkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Xmin < GO < AO < KO < Xmax
Xmin <KO < AO < Xmax
Xmin < AO < GO < Xmax
Xmin < KO < AO < GO < Xmax
Xmin < AO < GO < Xmax
En büyük gözlem değeri ile en küçük gözlem değeri arasındaki farka dayanan değişkenlik ölçüsüne ne ad verilir?
Değişim aralığı
Standart sapma
Değişim katsayısı
Asimetri ölçüsü
Simetri ölçüsü
Eskişehir taşıyıcılar kooperatifinde yük için bekleyen kamyoncuların sayıları ve bekleme sürelerine ilişkin frekans serisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Xi (bekleme süresi-gün) Kamyoncu Sayısı 2 3 2 12 5 10 8 5 Bu frekans serisine göre, bu kamyoncular için bekleme süresi ortalama kaç gündür?
2
3
4
5
6
Xi ni 2 2 4 4 6 6 8 8 Yukarıdaki serinin kareli ortalaması kaçtır?
5
6,12
6,32
36
40
Gözlem değerlerinin çarpımının gözlem sayısına eşit dereceden köküne eşit olan ortalama türüne ne ad verilir?
medyan ortalama
Mod ortalama
Kareli ortalama
Geometrik ortalama
Aritmetik ortalama
Bir maddeye ilişkin, I1/0=120, I2/0=140 ve I3/0=150 endeks değeri verilmiştir. Buna göre, I3/2 endeks değeri kaçtır?
100
107,14
116,67
120,25
145,45
Dört maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin Fisher miktar endeksi 150 ve paasche miktar endeksi 140 olarak verilmiştir. 17. Buna göre Laspeyres miktar endeksi kaça eşittir?
147,58
148,63
149,74
150,21
160,71
X maddesinin 2010 yılına ilişkin sabit esaslı basit fiyat endeksi I20=115 olarak hesaplanmıştır. Buna göre bu endeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?
X maddesinin 2010 yılındaki fiyatı, 2009 yılına göre %15 artmıştır.
X maddesinin 2010 yılındaki fiyatı, 2009 yılına göre %15 azalmıştır.
X maddesinin 2010 yılındaki fiyatı, 2008 yılına göre %15 azalmıştır.
X maddesinin 2010 yılındaki fiyatı, 2008 yılına göre %15 artmıştır.
X maddesinin 2010 yılındaki fiyatı, 2009 yılına göre değişmemiştir.
Aşağıdaki tabloda bir değişkene ilişkin sabit esaslı endeks (SEE) serisi verilmiştir. YILLAR S.E.E (%) 2009 100 2010 80 2011 110 2012 120 Buna göre, 2011 yılının endeks değerinin doğru yorumu nedir?
Bu değişkenin 2011 yılındaki değeri 2010 yılına göre %10 artmıştır.
Bu değişkenin 2011 yılındaki değeri dört yılın ortalamasına göre %10 artmıştır.
Bu değişkenin 2011 yılındaki değeri 2010 yılına göre %30 artmıştır.
Bu değişkenin 2011 yılındaki değeri 2009 yılına göre %10 azalmıştır.
Bu değişkenin 2011 yılındaki değeri 2009 yılına göre %10 artmıştır.
Bir iş yerinin günlük gelen müşteri sayısına ilişkin sabit esaslı endeks değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. GÜNLER S.E.E(%) Pazartesi 100 Salı 90 Çarşamba 80 Perşembe 90 Cuma 120 Cumartesi 200 Buna göre, cuma gününe ilişkin değişken esaslı endeks değeri kaçtır?
120,25
127,14
133,33
150,45
166,67
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İstatistik Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: