aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İşletme Yönetimi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İşletme Yönetimi Ara Sınav çıkmış sorular

İşletme Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkinin özelliklerinden biri değildir?
Satış müdürünün muhasebe müdürünün altındaki maliyet muhasebesi elemanından bir ürünün birim maliyetine dair bilgi isteyebilmesini sağlayan yetki türü olması
Kendi uzmanlık konularında yardım, öneri ve danışmanlık yapan yöneticilerin sahip olduğu yetki türü olması
Danışma yetkisi olarak da adlandırılması
Yöneticilerin koordinasyonu sağlamalarına katkıda bulunması
Empati sağlamaya ve ortak akıl oluşturmaya katkıda bulunması
İşletmede bir düşünceyi risk alma ve yenilik yapma yoluyla katma değeri yüksek talep gören nihai bir ürün ve/veya hizmete dönüştürme sorumluluğunu üstlenerek risk alan profesyonel yöneticiye ne ad verilir?
Uzman
Danışman
Kurmay
İşletme Sahibi
İş girişimci
Yöneticilerin motive etme, koordine etme, çatışmalara çözüm getirme becerileri ve insanlarla iletişim kurmadaki başarıları aşağıdaki hangi yetkinlik düzeyine bağlıdır?
Kavramsal yetkinlik
Beşeri yetkinlik
Finansal yetkinlik
Temsil etme yetkinliği
Teknik yetkinlik
Aşağıdaki yönetimin öğelerinden hangisi işlerin kimler tarafından yapılacağının, ne kadar yetkiyle ve hangi fiziksel ortamda gerçekleştirileceğinin belirlenmesini sağlar?
Örgütleme
Denetim
Koordinasyon
Yöneltme
Planlama
Sorumlulukları açısından yöneticiler göz önüne alındığında, insan kaynakları müdürü hangi yönetici grubuna dâhildir?
Orta düzey yönetici
Alt düzey yönetici
Fonksiyonel yönetici
Genel yönetici
Personelden sorumlu yönetici
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un yönetim öğretisindeki on dört ilkeden biri değildir?
Disiplin
Planlama
Yönetim Birliği
Hiyerarşi zinciri
İnisiyatif
Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerden biri değildir?
Sistem 1 – Sistem 4 Modeli
Yönetsel Kafes Modeli
Olgunlaşma Modeli
Bürokrasi Modeli
Hijyen Modeli
Tuğlayla duvar örme işinde hareket etüdü yardımıyla gereksiz hareketleri ortadan kaldırarak standardizasyon çalışmaları yapan ve işin yeniden yapılandırılarak verimliliğin artırılması konusunda bilimsel yönetim yaklaşımına katkıda bulunan bilim insanları aşağıdakilerden hangisidir?
Lawrence ve Lorsch
Burns ve Stalker
Frank ve Lillian Gilberth
Blake ve Mouton
Emery ve Trist
Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından biri değildir?
İnsanlar fiziksel ve düşünsel çabalarını çalışırken oynuyormuş ya da dinleniyormuş gibi gerçekleştirebilirler.
İnsan zaten sorumluluğunu üstlendiği amaçlar doğrultusunda çalışırken kendi kendini yönlendirebilir ve denetleyebilir.
İnsanı sorumluluk almaya güdüleyebilmek için önerilebilecek en iyi ödül, bireysel beklentilerin karşılanmasıdır.
İnsanlar genellikle yönetmekten çok yönetilmeyi tercih ederler.
İnsanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkılarda bulunabilirler.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İşletme Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Frederick W. Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımının ilkelerinden biri değildir?
Gerçek bir bilimsel çalışmanın yapılması
İşçilerin bilimsel yöntemlerle seçilmesi ve sürekli eğitilmesi
Üzerinde bilimsel çalışma yapılan iş ile bilimsel olarak seçilip eğitilen işçilerin bir araya getirilmesi
Sosyal tarafların sürekli dostluğuna dayanan bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi
İşyerindeki çalışma koşullarının belirlenmesinde işçilerin söz sahibi olması
Belirli girdilerin kullanılarak istenilen çıktılara dönüştürme faaliyetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sinerji
Süreç
Planlama
İşlem
Girdi-Çıktı
Aşağıdakilerden hangisi mikro bakış açısıyla “sistem”in temel özelliklerinden biri değildir?
İletişim
Girdi
Süreç
Çıktı
Geri bildirim
Aşağıdakilerden hangisi stokastik (rastsal) sistemdir?
Müzik seti
Hesap makinası
Kütüphane sistemi
İnsan
Ekonomik sistemler
Her koşulda geçerli en iyi tek bir örgüt yapısı olmadığını, en iyi örgüt yapısı ve yönetim tarzının örgütün içinde bulunduğu koşullara göre farklılık gösterdiğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Yönetim Süreci Yaklaşımı
Neo Klasik Yaklaşımı
Bürokrasi Yaklaşımı
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Durumsallık Yaklaşımı
Çevreyi basit-karmaşık ve statik-dinamik boyutlarıyla ele alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Burns ve Stalker
Emery ve Trist
Lawrence ve Lorsch
Robert Duncan
James Thompson
İşletmedeki çalışanlara davranışlarında ve yapacakları işlerde yol gösteren genel davranış planı aşağıdakilerden hangisidir?
Prosedür
Kurallar
Politika
Programlar
Proje
İşletmenin misyonu doğrultusunda üst düzey yöneticiler tarafından belirlenen ve geniş kapsamlı ve genel konuları ele alan amaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Stratejik amaçlar
Fonksiyonel amaçlar
Taktik amaçlar
Genel amaçlar
Bütüncül amaçlar
Aşağıdakilerden hangisi sürekli planlar arasında yer almaz?
Prosedürler
Projeler
Politikalar
Kurallar
Düzenlemeler
Yapılan planların ne kadar bir süre için yapıldığını ifade eden kavrama ne ad verilir?
Zamanlama
Programlar
Planlama ufku
Stratejik planlar
Planklama yönetimi
Stratejik planın belirli bir kısmını hayata geçirmek üzere tasarlanan, üst ve orta düzey yönetimin sorumluluğunda olan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
Özel planlar
Stratejik planlar
Fonksiyonel planlar
Taktik planlar
Genel planlar
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İşletme Yönetimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: