aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İşletme Bilgi Sistemleri Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İşletme Bilgi Sistemleri dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İşletme Bilgi Sistemleri Ara Sınav çıkmış sorular

İşletme Bilgi Sistemleri 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sistemi yürütme faaliyetlerinden biri değildir?
Sistemi kullanma
Veri dönüştürülmesi
Donanım edinilmesi
Kullanıcı eğitimi
Dönüşüm
Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinin kurulmasının ya da yenilenmesinin nedenlerinden biri değildir?
Sisteme yeni bilgi türlerinin katılması
Fayda-maliyet analizi yapılması gerekliliği
Eskiyen teknolojinin maliyetleri artırması
Bilgi sisteminin yetersiz kalması
Gelişen teknolojiden yararlanma isteği
Bilgi yönetimi sürecinde elde edilen ya da üretilen bilgilerin, işletmenin gelişmesinde ve rakiplerine karşı üstünlük sağlamasında ne ölçüde katkı sağladığı, aşağıdaki yönetim süreçlerinin hangisinde belirlenir?
Depolama
Yayma
Kullanma-uygulama
Bilgi edinme
Ölçme-değerlendirme
İşletme bir sistem olarak ele alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu sistemin çevresinde yer almaz?
Müşteriler
Tedarikçiler
İşletmenin kurulduğu arazi
Rakipler
Rakipler
Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojisi uzmanlarından biri değildir?
Sistem analisti
Son kullanıcı
Yazılım geliştiricisi
Sistem operatörü
Büro personeli
Bilginin açıklık, ayrıntı, düzen, sunum, iletişim aracı olarak ele alınan boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Güncellik
Zaman
Biçim
Özlük
İçerik
Verilecek karara ilişkin süreçte, karar vericinin doğru kararı verebilmesi için izleyebileceği, önceden belirlenmiş bir prosedürün veya kuralların bulunmadığı karar yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Yarı yapılandırılmış
Yapılandırılmamış
Yapılandırılmış
Esnek
Rutin
Bilgi sistemi geliştirme konusunda kullanılan en eski yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Prototipleme işlemi
Uygulama yazılım paketleri
Son kullanıcı geliştirme yaklaşımı
Sistem geliştirme yaşam döngüsü
Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
Veri işleme ve enformasyon işleme göz önüne alındığında, mühendis, mimar, bilim adamı gibi, ürün ve hizmetleri tasarlayıp, enformasyonu işleyerek bilgiye dönüştürme sorumluluğuna sahip olan çalışanlar aşağıdakilerden hangisidir?
Veri işçisi
Fabrika işçisi
Bilgi işçisi
Tasarım işçisi
Ürün işçisi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İşletme Bilgi Sistemleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşletmelerde gerçekleşen günlük işlemleri toplayan, depolayan ve sorgulayan bilgi sistemine ne ad verilir?
Kayıt işleme
Sorgulama
Veri saklama
Muhasebe
Stok
Aşağıdakilerden hangisi işletme sisteminin temel bölümlerinden biri değildir?
Pazarlama
Üretim
İnsan kaynakları
Satıcılar
Muhasebe-Finansman
Veritabanı tablolarındaki nesnelerin özellikleri, aşağıdakilerden hangisinde temsil edilir?
Sütunlar
Satırlar
Tablolar
Hücreler
Kayıtlar
İş ya da faaliyetlerdeki değişikliklere uyum sağlamak için mevcut fonksiyonların düzenlenmesi ile ilgili bakım faaliyetlerine ne ad verilir?
Düzeltici
Mükemmelleştirici
Önleyici
Dengeleyici
Uyarlamalı
Merkezi işlem biriminde işlenecek bilgi ve komutlar aşağıdakilerden hangisinde saklanır?
Merkezi işlem
Girdi
Depolama
Dahili bellek
Çıktı
Sistem çözümü için gerekli olmayan fizibilite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Teknik boyut
Operasyonel boyut
Çizelgeleme boyutu
Ekonomik boyut
Taktik boyut
İşletme çalışanlarının elde ettikleri veri ve enformasyonu kendi geçmiş bilgi ve tecrübeleriyle bütünleştirerek, amaca yönelik biçime dönüştürmeleri ile oluşan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
Nesnel bilgi
İşletme bilgisi
Bireysel bilgi
Kurumsal bilgi
Öznel bilgi
İşletmelerde her düzey karar vericinin karar vermede ihtiyaç duyabileceği, iç ve dış veri kaynaklarını birleştiren geniş veritabanlarına ne ad verilir?
Üst veri
Çevrimiçi analitik veri
Veri madenciliği
Veri ambarı
Büyük veriler
İşletmelerden bilgiye erişim aracı olarak kullanılan ve işletmede hangi bilginin var olduğunu ve nerede bulunduğunu gösteren rehber aşağıdakilerden hangisidir?
Defter-i kebir
Bilgi haritası
İşletme yıllığı
Fihrist
Bilgi tarayıcı
Aşağıdakilerden hangisi bilgi akışında kullanılan iletişim araçlarından biri değildir?
Yazılı iletişim araçları
Sözlü iletişim araçları
Görsel ve işitsel iletişim araçları
Elektronik iletişim araçları
Teorik iletişim araçları
İşletme dışındaki kullanıcıların kullanımına kısmen açık olan işletme İnternet sitelerine ne ad verilir?
A) Extranet
E-posta
İntranet
İnternet
Telekonferans
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İşletme Bilgi Sistemleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: