aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İslam Sanatları Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İslam Sanatları Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İslam Sanatları Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

İslam Sanatları Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biri değildir?
Hat
Çini
Şiir
Tezhib
Minyatür
Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlar grubuna girer?
Resim
Heykel
Mimari
Müzik
Minyatür
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk türbe yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Fustat türbeleri
Buhara türbeleri
Kubbetü’s-suleybiyye
Gür Emir Türbesi
Ayşe Bibi Türbesi
Erken İslâm Mimarisi’nde ilk camilere örnek olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Kurtuba Camii
Nayin Camii
Elhamra Camii
Mescid-i Nebî
Samerra Camii
İslâm mimarisinin Kuzey Afrika ve İspanya’yı etkileyen en önemli mimari eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Kubbetü’s-suleybiyye
Amr Camii
Medinetü’z-Zehra
Kurtuba Camii
Hırbetü’l mefcer
Aşağıdakilerden hangisi Kubbetü’s- sahre’nin yapımında temel olmuştur?
Anıtsal yapı inşa etmek
Mozaik süsleme
Kubbeli yapı isteği
Sekizgen planlı mimari
Miraç
Aşağıdakilerden hangisi XIX.yy.dan sonra Hassa Mimarlar Ocağına isim olmuştur?
Nazırlık
Mimarbaşılık ve Şehreminlik
Belediye
Şâkirdlik
Su Yolculuğu
Aşağıdakilerden hangisi “çini” teriminin karşılığıdır?
Kalem işi
Süsleme
Kalemkâr
Malakâri
Kâşi
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinde yapılan krokilere verilen addır?
Proje
Kârnâme
Tersim
Makta
Menâzır
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam Sanatları Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin klasik dönemi özelliklerinin belirleyicisidir?
Büyüklük
Açıklık
Sadelik
Genişlik
Sağlamlık
Hz. Osman zamanında çoğaltılan mushafların hattı, aşağıdaki hat gruplarından hangisidir?
Mekki, medeni
Nesih, reyhani
Sülüs, sülüseyn
Verraki, neshi
Mail kufi, tevki
İslam’ın doğuşunda kullanılan yazı aşağıdakilerden hangisidir?
Sülüs-nesih
Yuvarlak(meşk)-Geometrik, köşeli (cezm)
Tevki-Rika
Divanı-Celi Divani
Siyakat-Kufi
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde güzel yazı yazma sanatı anlamındadır?
Resim Yazı
Hamiri Yazı
Hiyeroglif
Hüsn-i Hat
Meşk
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane sorumlusuna verilen addır?
Başusta
Sernakkaş
Hoca
Üstad
Saray Yetkilisi
Ehl-i Hiref’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Saray Sanatkârları Topluluğu
Saray Dışı Sanatkârlar
Sanat Sahibi Kişiler
Sanat Severler
Sanatı Koruyanlar
Aşağıdakilerden hangisi Nakkaşhane’de yapılmaz?
Kâğıt âharlemek
Kâğıt mührelemek
Desen çizmek
Boya hazırlamak
Kumaş boyamak
Aşağıdakilerden hangisi Timurlu döneminde minyatür sanatını ve sanatkârlarını desteklememiştir?
Ahmed Musa
Şahruh
Uluğ Bey
İskender Sultan
Gıyâseddin Baysungur
El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere ne ad verilir?
Desen
Gravür
Minyatür
Eskiz
Tezhip
İslâm dünyasında sistemli el yazması üretiminin hangi dönemde başladığı bilinir?
Emevî
Fâtımî
Memlûk
Artuklu
Abbâsî
`Varka ve Gülşah` adlı mesnevide yer alan minyatürler hangi dönemde hazırlanmıştır?
Anadolu Selçuklu
Karahanlı
Gazneli
İlhanlı
Timurlu
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam Sanatları Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: