aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İslam İnanç Esasları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İslam İnanç Esasları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İslam İnanç Esasları Ara Sınav çıkmış sorular

İslam İnanç Esasları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Haricilerin iman-amel ilişkisi konusundaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
İman dil ile ikrar kalp ile tasdiktir.
İman sadece kalben tasdik etmektir.
İman dil ile ikrar kalp ile tasdik etmek ve bunları yerine getirmektir.
İman sadece inanılanları uygulamaktır.
İman sadece dil ile söylemektir.
Aşağıdakilerden hangisi temel olarak dinin karşılandığı kelimelerden biri değildir?
İtaat
Ahiret
Ceza
Hüküm
Tutulan yol
Muharref din nedir?
Allah tarafından gönderilen dinlerdir.
İnsanlar tarafından icat edilen dinlerdir.
Allah tarafından gönderilip orijinalliğini koruyan dinlerdir.
Allah tarafından gönderilen önemli dinlerdir.
İlahi vahye dayanmakla birlikte Allah’tan geldiği şekli koruyamayan dinlerdir.
İslam’ın diğer dinlerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Allah inancına dayanması
Son, evrensel ve bozulmamış olması
Ahiret inancının olması
Tek tanrılı olması
Peygamber inancının bulunması
Akaid’in kelime anlamı nedir?
Doğru düşünmek
Ahlaklı olmak
İyi davranışlar yapmak
Gönülden bağlanmak
Doğru işler yapmak
İslam dininin özünü oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Tevhid inancı
Cennet inancı
Cehennem inancı
Namaz inancı
Meleklere iman
Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir?
Zorlamanın olmaması
Kesin bilgi vermesi
Açık ve sade olması
Müphem ve muğlak olması
Toptan kabul edilmek zorunda olunması
İslam dininin davranışlarla ilgili kurallarına ne ad verilir?
Ukubat
İtikad
Muamelat
İlim
Ahlak
İslam’da Allah’ın varlığını ispat için yapılan tüm faaliyetlere ne ad verilir?
Takva
İsbât-ı vâcib
Sıfat
Akıl yürütme
Beka
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam İnanç Esasları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
Semi
Hayat
İlim
Vahdaniyet
Basir
“Allah inancı doğuştan var olan bir özelliktir.” cümlesinde geçen doğuştan var olan özellik tabirini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Mucize
Hasiyet
Sıfat
Mana
Fıtrat
Kabirde sorgu işi ile görevli melekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Azrail-Cebrail
Harut-Marut
Zebani-Malik
Rıdvan-Malik
Münker-Nekir
Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevleri arasında yer almaz?
Allah’ı hamd ile yüceltmek
Peygamberlere salat ve selam getirmek
İnsanları Allah’a inanmaya zorlamak
Müminlere ahirette şefaat etmek
İnsanları iyi işlere sevk etmek
Tabiat olaylarıyla görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
Mikail
Azrail
İsrafil
Cebrail
Nekir
Kur’an’da aşağıdaki peygamberlerden hangisine sahifeler verildiğinden açıkça bahsedilir?
Hz. Nuh
Hz. Âdem
Hz. İbrahim
Hz. Harun
Hz. İsmail
Aşağıdakilerden hangisi vahiy şekillerinden biri değildir?
Soru sormayla vahyetme
Doğrudan vahyetme
Melek aracılığıyla vahyetme
Rüyada vahyetme
Kalbe yerleştirme
Kutsal kitapların Allah’ın gönderdiği orijinal halini koruyamayıp bozulmasına ne ad verilir?
Taklit
Tafdil
Tadil
Tariz
Tahrif
Peygamberlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Peygamberlik Allah tarafından verilir.
Her ümmete peygamber gönderilmiştir.
Peygamber gönderilmeyen bir topluma azap edilmez.
Peygamber istedikleri her zaman ve her koşulda gaybı bilirler.
Peygamberlerin sayısını tam olarak bilmek mümkün değildir.
Aşağıdakilerin hangisi Kur’an’da peygamberi ifade eden kelimelerden biri değildir?
A) Resul
Gafur
Nebi
Hadi
Nezir
İnsanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları akli kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşan mucizelere ne ad verilir?
Bilgi mucizesi
Hissi mucize
Haberi mucize
Dinsel mucize
Edilgin mucize
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam İnanç Esasları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: