aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İslam İbadet Esasları Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İslam İbadet Esasları dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İslam İbadet Esasları Ara Sınav çıkmış sorular

İslam İbadet Esasları 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi “kifâî ibâdet” kavramına bir örnektir?
Beş vakit namaz
Ramazan orucu
Cenaze namazı
Tilavet secdesi
Sehiv secdesi
Aşağıdakilerden hangisi ibadetin özelliklerinden biri değildir?
Gönüllülük esastır.
Bireysel farklılık dikkate alınır.
Bireysel ve toplumsal faydaları vardır.
Allah’a muhabbetin yansımasıdır.
Maddi zenginliğe vesiledir.
Aşağıdakilerden hangisi sadece bedenle yapılan ibadetlerden biridir?
Hac
Zekât
Keffaret
Namaz
Cihad
Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de bedenle yapılan ibadetlerdendir?
Hac
Namaz
Oruç
Keffaret orucu
Zikir-tesbih
“Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrarın tamamen kesilmesi için bir süre beklemektir.” şeklindeki tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
İstinca
İstinka
İstibrâ
İstifta
İstikra
Gerek büyük hades gerekse küçük hades durumunda gusül ve abdest almak imkânsız olursa bunlara alternatif olarak aşağıdaki temizlik şekillerinden hangisine başvurulur?
Teyemmüm
Gusül
Abdest
Mesh
Normal duş
Aslen veya geçici olarak temiz olmayıp hijyen kurallarına aykırı olan şeye ne ad verilir?
Cenis
Hades
Necis
İstinca
Nazif
Aşağıdakilerden hangisi dinen necis sayılan maddelerden biri değildir?
Kan
Domuz eti
Sarhoş edici içkiler
İnsanın teri
İnsan idrarı
Aşağıdaki durumlardan hangisinde namazı kesmek (bozmak) vacip değil, câizdir?
Kalp krizi geçirmekte olan birini tedavi etme
Yemeğin yanmasından endişe etmek
Boğulmakta olan birini kurtarmak
Bir yangını söndürmek
Kalp krizi geçirmekte olan kişiyi hastaneye götürmek
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam İbadet Esasları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Namazın aşağıdaki rükünlerinden hangisi kulun Allah’a en yakın olduğu durumunu ifade eder?
Secde
Rükü
İftitah tekbiri
Ka‘de-i ahire
Kıyam
Nezir namazlarının dinî hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Mendup
Farz
Müstehap
Vacip
Sünnet
Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre “şafak” terimi akşamleyin batı ufkundaki “kızıllık”tan sonra meydana gelen “aydınlığı” ifade eder?
İmam Şâfiî
İmam Mâlik
Ebû Hanife
Ebû Yusuf
İmam Muhammed
Şâfiîler’e göre bayram namazlarının dini hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Müstehap
Vacip
Farz-ı kifâye
Mendup
Sünnet-i müekkede
Aşağıdaki fakihlerden hangisine göre cuma namazının en az cemaat sayısı otuz kişidir?
İmam Şâfiî
İmam Mâlik
Ebû Hanife
Ebû Yusuf
Ahmed Hanbel
I. Diş fırçalamak II. İftar oldu zannederek güneş batmadan su içmek III. Denize girmek IV. Nafile oruç tutarken ziyafete katılmak V. Kabuklu fındık yutmak Yukarıdakilerden hangileri orucu bozmaz?
I ve III
II ve III
III ve IV
III ve V
I , II ve III
Fitre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Fitrenin fakir olan anneye verilmesi daha sevaptır.
Küçük çocuklar için fitre verilmez.
Evli bir erkek, eşinin fitresini vermekle yükümlüdür.
Fitreyi bayramda vermeyenler daha sonra iki kat verirler.
Fitre yükümlülüğünün başlangıç vakti bayram sabahı imsak vaktinin girmesidir.
Sünnet olan i‘tikâf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İ‘tikâfa en azından beş vakit namazın cemaatle kılındığı bir mescitte girilmelidir.
İ‘tikâfa girenin oruçlu olması şarttır.
İ‘tikâf yerinden ancak tuvalet, abdest gibi zorunlu hallerde çıkılır.
İ‘tikâfa mutlaka niyetle girilmelidir.
İ‘tikâfa niyet eden kimse guslü gerektiren bir halde olmamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların zekâta tâbi olması için gereken sâimelik şartıyla ilgili değildir?
Senenin tümünü kırlarda geçirmelidir.
Senenin yarısından çoğunu kırlarda geçirmelidir.
Üretkenlik, sâime olmakla gerçekleşir.
Meralara, beslenmeleri, süt alınması ve üreyip çoğalması için gönderilmelidir.
Evcil veya anası evcil olmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi fakirlere ve miskinlere nisap miktarı zekât ödemeyle ilgili yanlış bir ifadedir?
Mekruhtur, önerilmez.
Bütün görüşlere göre hiçbir sakıncası yoktur.
Borçlu ve ailesi kalabalıksa ödenebilir.
Ailesi kalabalıksa, her birine nisap miktarı düşmemelidir.
Hanefiler dışındakiler, kifâyet (yeterlik) miktarını esas almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi menkul veya gayrimenkul sermaye geliri mal için kullanılır?
Sâime
Havelân-ı Havl
Nisâb-ı Gınâ
Müsteĝallat
Nisâb-ı İstiğnâ
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İslam İbadet Esasları Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: