aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2016 - 2017)

Açıköğretim Fakültesi İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi dersi 2016 - 2017 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi Ara Sınav çıkmış sorular

İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi 2016 - 2017 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Apoptozis olayında önemli rol alan organel aşağıdakilerden hangisidir?
Mitokondri
Golgi cisimciği
Ribozom
Peroksizom
Lizozom
Düz kaslarda kalsiyumu bağlayan protein aşağıdakilerden hangisidir?
Tropomyozin
Troponin
Kalmodulin
Tinin
Distrofin
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısında bulunmaz?
Protein
Sülfat
Kolesterol
Karbonhidrat
Fosfolipid
Hücre dışı sıvısı ile birlikte küçük parçacıkların hücreye alınmasına ne ad verilir?
Difüzyon
Osmoz
Fagositoz
Pinositoz
Aktif transport
Hücre zarında kapıları kimyasal maddelerle kontrol edilen kanallar aşağıdakilerden hangisidir?
Su kanalları
Sodyum kanalları
Voltaj kapılı kanallar
Ligand kapılı kanallar
Potasyum kanalları
Omurlar gibi hiçbir sınıflama içerisinde yer almayan kemik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Düzensiz kemik
Sesamoit kemik
Havalı kemik
Uzun kemik
Yassı kemik
Kemik dokunun esas hücreleri aşağıdakilerden hangisidir?
Periost
Osteoprogenitör hücre
Osteoklast
Osteoblast
Osteosit
Yarı oynar eklemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kemikler arasında testere dişi gibi girinti ve çıkıntılar mevcuttur.
Kemikler arasında eklem boşluğu vardır.
Oluşturan kemiklerin uçlarında kıkırdak bulunur.
Kemikler arasında eklem sıvısı vardır.
Eklem bölgesinde eklem bağı bulunur.
Kaslarda, kas liflerinin etrafını saran bağ doku aşağıdakilerden hangisidir?
Miyozin
Perimisyum
Epimisyum
Aktin
Endomisyum
Protein veya bir başka organik molekülden bir fosfat grubunun ayrılmasına ne ad verilir?
Opsonizasyon
Defosforilasyon
Prohormon
Fosforilasyon
Preprohormon
Parçalanarak trombositlerin oluşmasını sağlayan hücre aşağıdakilerden hangisidir?
Fagosit
Monosit
Makrofaj
Megakaryosit
Bazofil
İç kulakta denge ile ilgili yapıları içeren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Malleus
Koklea
Stapes
İnkus
Vestibüler aygıt
Beyin boşluğunun iç yüzeyini döşeyen hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
Mikroglialar
Epandimal hücreler
Oligodentrositler
Astrositler
Glialar
Kanda prokoagülan maddelerin baskın hale gelmesine neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir?
Damar zedelenmesi
Normal sağlık hali
Solunum hızı artması
Egzersiz yapılması
Hematokrit değer artması
Aşağıdakilerden hangisi mononükleer lökosittir?
Eritrosit
Lenfosit
Nötrofil
Bazofil
Eozinofil
Aşağıdakilerden hangisi aksiyon potansiyelinin evrelerinden biri değildir?
Repolarizasyon
Hiperpolarizasyon
Dinlenme
Depolarizasyon
Hipopolarizasyon
Aşağıdakilerden hangisi eritrositlerin özelliklerinden biri değildir?
Kana kırmızı rengini veren hemoglobini taşıması
Yaşam sürelerinin 120 gün olması
Kanda en çok bulunan hücre olmas
Oksijenli solunumla enerji ihtiyaçlarını karşılaması
Olgun eritrosit içinde organellerin olmaması
Beslenme merkezi olarak görev yapan beyin yapısı aşağıdakilerin hangisidir?
Hipotalamus
Talamus
Sol hemisfer
Pariyetal lob
Serebellum
Hafıza ile ilgili süreçleri kontrol eden beyin bölümü aşağıdakilerin hangisidir?
Pons
Serebellum
Hipokampüs
Singulat girus
Amigdala
Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir?
Gerekli oksijeni akciğerden dokulara taşımak
pH'ın sabit tutulmasına katkıda bulunmak
Safra oluşumu sağlamak
Vücut savunmasında ve bağışıklık sisteminde görev almak
Vitaminlerin, enzimlerin taşınmasını sağlamak
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: