aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İngilizce I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İngilizce I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İngilizce I Ara Sınav çıkmış sorular

İngilizce I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
A: How are you? B: ……….. , thanks. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
See you
And you
Me too
I’m fine
You too
A: Am I in Room 6? B: Yes, ……….. . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
you are
your
we are
I'm
they are
A: What’s your phone number? B: ……….. 841-628-1562. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
It's
I'm
It
My
You're
I’m Laura. ……….. Susan. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
You’re not
We're not
I’m not
Am'I
Are you
A: Is David sick? B: No, ……….. . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
we’re not
they’re no
he’s not
she’s not
I’m not
A: Where’s your bag? B: It’s ……….. my chair next to the wastebasket. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
İn
front
at
under
on
A: Do you have your credit card? B: Oh, no! It’s in my ……. at home! Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
Pen
cell phone
snack
wallet
watch
A: Are you tired? B: No, ……….. . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
you’re not
he's not
they’re not
she’s not
I'm not
Feyza’s parents have three children: two sons and one ………... . Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
sister
daughter
brother
mother
father
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İngilizce I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Jack and Simon are football players. ……….. favorite team is Manchester United. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
our
my
his
their
your
I ……….. drive to college. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
Aren't
don't
doesn’t
not
isn't
Tuesday, ……….. , Thursday. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
Monday
Friday
Saturday
Sunday
Wednesday
We all play ……….. on the weekend. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
sports
lessons
shopping
television
laundry
A: Does your sister do her homework after school? B: Yes, she ……….. . Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
does
is
do
am
are
I ……….. reality shows. I think they’re really stupid. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
love
like
really like
don't love
hate
Mum’s favorite ……….. is on TV every day at 6 o’clock. She loves all the actors. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
news
soap opera
documentary
game show
talk show
A: ……….. do you usually go on weeknights? B: I often go to the gym. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar?
what
when
why
who
where
The new Italian restaurant is very expensive but the food is very ……….. , so it’s OK! Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
bad
small
good
cheap
big
……….. no swimming pool in my town. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
ıt's
There’s
he's
There are
they're
We go to ……….. clubs because we love music Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar?
no
a couple
a lot of
any
a lot
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İngilizce I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: