aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İnfaz Hukuku Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İnfaz Hukuku dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İnfaz Hukuku Ara Sınav çıkmış sorular

İnfaz Hukuku 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İslam hukukunda temelde aşağıdaki ceza türlerinden hangisi egemendir?
Bedene yönelik cezalar
Hürriyeti bağlayıcı cezalar
Para cezaları
Sürgün cezaları
Müsadere
Aşağıdakilerden hangisi lehe kanunun uygulanması ilkesinin geçerli olduğu infaz hukuku kurumlarından biridir?
Dava zamanaşımı
Hükümlüyü ziyaret
Koşullu salıverme
Ön ödeme
Şikâyet
Kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünde yer alan cezanın infazına başlandıktan sonra, kanunlardaki düzenlemeler uyarınca ceza çekilinceye kadar infaza ara verilmemesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Eşitlik
Sosyal devlet
İnfazın kesintisizliiği
İnfazın bireyselleştirilmesi
Gizlilkten kaçınma
Cezanın infazının bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen bir yöntemle yapılamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
İnfazın kesintisizliği
İnfazın bireyselleştirilmesi
Sosyal devlet
Gizlilikten kaçınma
Eşitlik
Ortaya çıkışı, genç bir hırsızın idam ile cezalandırılması yerine devlet tarafından eğitilmesine ilişkin mahkeme kararına dayanan ve ilk modern hapishane örneklerinden olup; diğer devletlere de örnek teşkil eden hapishane tipi aşağıdakilerden hangisidir?
İrlanda hapishaneleri
Amsterdam hapishaneleri
Brüksel hapishaneleri
Newyork hapishaneleri
Pensilvanya hapishaneleri
Aşağıdakilerden hangisi kesinleşen ilamlara karşı başvurulabilecek kanun yollarından biridir?
İtiraz
Temyiz
Olağanüstü itiraz
İstinaf
Ön ödeme
İlamların infazını izleme ve denetimle yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
Hükmü veren mahkeme
Sulh ceza hâkimi
Ağır ceza mahkemesi
Vali
Cumhuriyet savcısı
Aşağıdakilerden hangisi kesin hükmün etkilerinden biridir?
Bağlayıcılık
Denetlenemezlik
Uygulanmazlık
Takdirilik
İdarilik
Aşağıdakilerden hangisi cezası,infaz kurumuna cuma günü saat 19:00 'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları infaz edilebilir?
Altı ay ve daha az süreli hapis cezasına mahküm olanların
Kısa süreli hapis cezasına mahküm olanların
65 yaşından büyük olanların
Kadınların
Açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazananların
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İnfaz Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi TCK'da yer alan cezalardan biri değildir?
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
müebbet hapis cezası
Süreli hapis cezası
İdari para cezası
Adli para cezası
Hükümlünün bir alt kültür normu olarak cezaevi yaşamına uyumuna ne ad verilir?
Özgürleşme
Hükümlüleşme
Evcilleşme
İnfaza dair evrimleşme
Cezaevilileşme
Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde gözleme tabi tutulmayacak hükümlülerden biridir?
Mükerrer suçlular
Terör suçluları
Altmış beş yaşından büyük olanlar
Kısa süreli hapis cezasına mahkûm olanlar
İki yıldan az hapis cezasına mahkûm olanlar
Hükümlünün açlık grevinde bulunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Yalnızca idari para cezasını gerektiren bir kabahattir.
Yalnızca disiplin cezasını gerektiren bir disiplin suçudur.
Yalnızca ceza hukuku anlamında cezai yaptırıma bağlanmış bir suçtur.
Hem disiplin cezasını gerektiren bir disiplin suçu hem de cezai yaptırıma bağlanmış ceza hukuku anlamında bir suçtur.
İfade özgürlüğünün bir yansıması olması sebebiyle herhangi bir hukuka aykırılık oluşturmaz.
Avukatlık mesleğinin icrası kapsamında, avukatın vekâletnamesiz olarak hükümlü ile görüşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Vekâletnamesi olmaksızın hiçbir şekilde görüşemez.
Herhangi bir sınırlama olmaksızın istediği kadar görüşebilir.
Savcılığın oluruna bağlı olarak en fazla bir kez görüşebilir.
En fazla iki kez görüşebilir.
En çok üç kez görüşebilir.
Hükümlünün infaz kurumundaki numarası aşağıdakilerden hangisidir?
T.C. kimlik numarası
Dava dosya numarası
Vergi numarası
Doğum günü, ayı ve yılının sırasıyla, yan yana yazılması suretiyle elde edilen numara
Hükümlü defterindeki sıra numarası
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir?
Onarma, tazmin etme ve eski hale getirme
İznin ertelenmesi
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
Kapalı ceza infaz kurumuna iade etme
Odaya kapatma
Aşağıdakilerden hangisi infaz kurumunda bulundurulabilecek hayvanlardan biridir?
Küçük kafes kuşu
Küçük kedi
Küçük köpek
Keçi, koyun gibi küçükbaş hayvanlar
Et veya sütünden yararlanılabilecek her türlü hayvan
Hükümlüyle görüşebilecektir dışındaki kişilerin hükümlüyle görüşmesine izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Sulh ceza hakimine
Hükmü veren mahkemeye
İnfaz kurumu müdürüne
Cumhuriyet Başsavcılığı'na
İnfaz kurumu disiplin kuruluna
Aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü ziyaret edebilecek kişilerden biridir?
En yakın arkadaşı
Eşinin amcası
Nişanlısı
Kuzeni
Öğretmeni
Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek hükümlüye ait özelliklerden biri değildir?
Suç sicili
Etnik kökeni
Kişisel doğası
Cezasının süresi
Geçmişi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İnfaz Hukuku Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: