aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İletişim Bilgisi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilgisi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İletişim Bilgisi Ara Sınav çıkmış sorular

İletişim Bilgisi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim bağlamı türlerinden biri değildir?
Ayrıştırıcı bağlam
Fiziksel bağlam
Kültürel bağlam
Zamansal bağlam
Sosyal-psikolojik bağlam
Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardan biridir?
Duygu alanı
Düşünme
Çatışma ortamı
Süreç
İletişim ortamı
Tuvalet kapılarında yer alan kadın veya erkek figürleri aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir?
Görüntüsel göstergeler
Belirtisel göstergeler
Nedensiz göstergeler
Bitişik göstergeler
Yazısız göstergeler
Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü veya sözsüz tepki verme sürecine ne ad verilir?
Denem alanı
Kaynak
Kod açımı
Kodlama
Geri bildirim
Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?
Başarı
Çatışma
Gelişme
Süreç
Değişme
Konuşmanın ilkel insanda da çocukta da çevresini denetim altına alma güdüsü ile rastgele görsel ve işitsel davranışlarla başladığını öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
İş şarkısı
Fizyolojik denetim
Yansıtma
Toplumsal denetim
Ünlem
Aşağıdakilerden hangisi çengel çeşitlerinden biri değildir?
Bir hikâye, anekdot ya da kişisel deneyimi paylaşmak
Adını söylemek
Güncel bir şeye referans göstermek
Bir alıntı ile açılış yapmak
Bir fıkra ya da komik bir hikâye ile başlamak
Aşağıdakilerden hangisi dilin temelini oluşturan faktörlerden biridir?
Paylaşmak
Öğrenmek
Geri bildirimde bulunmak
Anlamak
Soyutlamak ve sınıflandırmak
Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Veri
Kod
Anlayış
Enformasyon
Bilgelik
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İletişim Bilgisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının niteliklerinden biri değildir?
Dinleyiciyi yakından tanıması
Konuşmada kişiliğin önemini göz önünde bulundurması
Amacına uygun yönde ve mantıklı bir akış içinde düşünmesi
Ekonomik gücünü artırmış olması
Kendisini eleştirebilir olması
Kişilerin arzu ettikleri mahremiyet düzeyine ulaşamadıkları ya da istenilenden fazla sosyal ilişkinin olduğu durum şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Yoğunluk
Topluluk
Kalabalık
Kitle
Nüfus
Amerikan İşaret Dili için geliştirilen alfabe aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Sesli-sözel iletişim davranışlarına
Sessiz-sözel iletişim davranışlarına
Sesli-sözsüz iletişim davranışlarına
Sessiz-sözsüz iletişim davranışlarına
Sözsüz-yazılı iletişim davranışlarına
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
İletişim yokluğunu olanaksız kılma
Güvenilir iletiler aktarma
Tamamlama ve sonuçlanma
Kültüre göre biçimlenme
Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme
Aşağıdakilerden hangisi sözel ve sözsüz iletişimin karşılaştırılma boyutlarından biri değildir?
Toplumsal açıdan yaygın olma ya da yaygın olmama
Beyin sağ ya da sol lobunda işlenmiş olma
Linguistik olma ya da olmama
Sürekli ya da kesintili olma
Doğuştan gelme ya da öğrenilmiş olma
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Çevresel faktörler
Kişisel faktörler
Sosyal faktörler
Amaç ilişkili faktörler
Fiziksel faktörler
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?
Sürecin kurallarla yönetilir olması
Unsurların birbirine bağlı olması
Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması
Geri alınamaz olması
Kültür tarafından belirlenmiş olması
Bireylerarası iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilir.
Şimdi ya da araç nedeniyle gecikmiştir.
Uzaktan ve resmi ilişkilerde daha aktiftir.
Farklı amaçlarla ve nedenlerle yapılır.
Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmi olabilmektedir.
Bir kişinin kulağına bir şey fısıldamak için yaklaşıldığında aşağıdaki alanlardan hangisine girilmiş olunur?
Kişisel alan
Özel alan
Sosyal alan
Kamusal alan
Fiziksel alan
Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?
Çatışma
Alma
Anlama
Hatırlama
Karşılık verme
Dil ve diyalekt farklılıkları, karmaşık terimler ve jargon kullanılması gürültü türlerinden hangisine örnektir?
Fiziksel gürültü
Anlamsal gürültü
Fizyolojik gürültü
Psikolojik gürültü
Dışsal gürültü
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İletişim Bilgisi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: