aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

İktisada Giriş I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi İktisada Giriş I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF İktisada Giriş I Ara Sınav çıkmış sorular

İktisada Giriş I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı iş, üretilen çıktı bakımından diğerlerinden farklıdır?
Avukat
Doktor
Sanayici
Öğretmen
Perakendeci
Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi mal değildir?
Bilgisayar
Cep telefonu
Kahve
Otomobil
Hava
Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Malın fiyatının pozitif değer alması
Malın talebinin sıfır olması
Malın bir firmaca arz edilmesi
Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz edilen miktardan büyük olması
Fiyatı pozitif iken arzının talebinden büyük olması
Sermayenin kullanılması karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir?
Rant
Kredi
Kâr
Ücret
Faiz
Aşağıdakilerden hangisi iki ürün üreten bir ekonomide bir üründen daha fazla üretebilmek için her defasında diğerinden daha fazla miktarda vazgeçilmesi zorunluluğunu ifade eder?
Fisher denkliği
Laffer eğrisi
Birincil üretim
Artan fırsat maliyeti
Terkip hatası
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?
Tüketici gelirinin artışı
Tüketici tercihlerinin değişmesi
Alıcı sayısının değişmesi
İlişkili malların fiyatının değişmesi
Mal fiyatının değişmesi
Talep edilen miktar nedir?
Tüketicilerin belli bir dönemde, satın almaya niyetli ve satın alma gücüne sahip olduğu mal miktarıdır.
Üreticilerin belli bir dönemde ürettikleri mal miktarıdır.
Tüketicilerin belli bir dönemde vadeli hesapta tuttukları nakit para miktarıdır.
Üreticilerin bir yıl sonra üretmeyi planladıkları mallar için ellerinde tuttukları nakit para miktarıdır.
Tüketicilerin spekülasyon amacıyla ellerinde tuttukları nakit para miktarıdır.
Piyasada oluşan fiyat, piyasayı temizleyen fiyattan yüksek olduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Talep fazlası
Tüketici artığı
Arz fazlası
Refah kaybı
Terkip hatası
Aşağıdakilerden hangisi, bir malın fiyatı arttığında, hem söz konusu maldan hem de diğer mallardan satın alınabilecek miktarların azalacağını ifade eder?
İkame etkisi
Talep denklemi
Talep eğrisi
Gelir etkisi
Talep kanunu
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İktisada Giriş I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
İkame mal
Tamamlayıcı mal
Normal mal
Kıt mal
Düşük mal
Y malının fiyatındaki yüzde değişmenin X malının talep edilen miktarında ne kadarlık bir değişmeye neden olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?
Talebin gelir esnekliği
Çapraz talep esnekliği
Toplam talep esnekliği
Toplam değişim katsayısı
Marjinal esneklik katsayısı
Bir hastanede gerçekleştirilen aşağıdaki operasyonlardan hangisinde fiyat esnekliği diğerlerine göre daha düşüktür?
Estetik ameliyatı
Saç ekim uygulaması
Organ nakli
Akupunktur tedavisi
Check-up hizmeti
Aşağıdaki durumlardan hangisi bir mal için talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğunu gösterir?
Malın fiyatı %10 artınca talep edilen miktar %1 azalmıştır.
Malın fiyatı %10 artınca talep edilen miktar %10 azalmıştır.
Tüketicinin geliri %10 artınca talep edilen miktar %10 azalmıştır.
Malın fiyatı %10 artınca talep edilen miktar %25 azalmıştır.
Tüketicinin geliri %10 artınca talep edilen miktar %25 azalmıştır.
A firmasının ürettiği battaniyelerin fiyatının kışın da gelmesiyle birlikte yüzde 25 artması ve firmanın da üretimini yüzde 5 artırması durumunda, söz konusu mala ait arz esnekliği yüzde kaç olur?
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Bir talep eğrisinin fiyat eksenine paralel bir doğru olması durumunda talebin fiyat esnekliğinin değeri nedir?
0’dan küçük
0
0 ile 1 arasında
1’den büyük
Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir?
Sabit girdiler
Marjinal girdiler
Optimum girdiler
Alternatif girdiler
Değişken girdiler
Azalan marjinal fayda varsayımı altında, aşağıdaki durumlardan hangisinde toplam fayda maksimum olur?
Ortalama faydanın maksimum olduğu
Ortalama faydanın sıfır değerini aldığı
Marjinal faydanın sıfır olduğu
Marjinal faydanın sonsuz olduğu
Tüketimin maksimum olduğu
MPPL / PL = MPPK / PK denkliği aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
İki mal tüketen bir tüketici için optimal tüketim düzeyini
İki girdi kullanan bir firma için optimal faktör bileşimini
Sermayenin maksimum verimliliğini
Marjinal ürün değerini
Sermayenin marjinal fiziki verimliliğini
Faydasını maksimize eden bir tüketicinin dondurma ve bisküvi tüketmesi durumunda bu tüketici için her iki ürünün de marjinal faydasının aynı olduğu biliniyorsa, dondurmanın birim fiyatının 5 Türk Lirası olduğu koşulda bisküvinin birim fiyatı kaç Türk Lirası olmalıdır?
5
10
15
20
25
Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Marjinal ürün değeri
Toplam ürün değeri
Ortalama ürün değeri
Kâr miktarı
Girdinin satın alma maliyeti
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
İktisada Giriş I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: