aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ara Sınav çıkmış sorular

Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Durum tespiti yapan ve bir hususu bildiren belgeye ne ad verilir?
Teklifname
Beyanname
İhbarname
Mukavelename
Taahhütname
Aşağıdakilerden hangisi tüzük anlamındadır?
Teşkilatı- Esasiye
Teşri
Hükmü Şahsiyet
Ehlivukat
Nizamname
Aşağıdakilerden hangisi yasa dilinin özelliklerinden biri değildir ?
Sade
Açık
Belirsiz
Anlaşılır
Özlü
Dilin temel nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Dil tekdüze olmalıdır.
Dil bir uzlaşmayı ifade eder.
Dil bir dizgedir
Dil iletişim için kullanılır.
Dil bir aktarım-anlatım aracıdır.
Aşağıdakilerden hangisi müruruzaman anlamındadır?
Teşra
Müddeiummumi
Zamanaşımı
Esbab-ı mucibe
Mevkufiyet
Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında kullanılması gereken ifadelerin özelliklerinden biri değildir?
Kısa olması
Uygun olması
Edebi olması
Açık olması
Doğru olması
Yetkili makamlara ''yazı'' ile başvurma hakkında ne ad verilir ?
Noter belgesi
Tebligat
Tutanak
Dilekçe
Belge
Dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Daktilo ile yazılabilir.
El yazısı ile yazılabilir
Çizgisiz kağıda yazılır.
Beyaz dosya kağıdına yazılır
Renkli kalem kullanılabilir.
Davanın açıldığı mahkemenin adı dilekçede nereye yazılmalıdır ?
Sağ üste
Dilekçenin başına
Alt ortaya
Sol alta
Metin içine
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İdare davalara ilişkin dava dilekçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Davanın konusu ve dayandığı deliller yazılır.
Dava konusu idari işlemin yazılı bildirim tarihi yazılır.
Tarafların ad soyad ve adresleri yazılır.
Dilekçede,Adalet Bakanlığı'na hitaben yazılır
Varsa vekillerin ad soyad ve adresleri yazılır.
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ikinci bölümünde bulunmaz?
İlgi
Ek
Devam işareti
Adres
Gizlilik derecesi
Aşağıdakilerden hangisi Yazışma yönetmenliği'ne göre doğru tarih yazımıdır ?
14/01/1978
14.01/1978
14.01.1978
14/01.1978
1978.01.14
İngililerce imzalanmış bir durumu anlatan yazı aşağıdakilerden hangisidir ?
Dilekçe
Belge
Makbuz
Zabıt
Talimat
Gönderilen makam terimi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz ?
Gönderilme nedenini
Gönderilen kurumu
Gönderilen kuruluşu
Gönderilen kişiyi
Gönderilenin bulunduğu yeri
Tensip tutanağının yeni adı aşağıdakilerden hangisidir?
Bilirkişi raporu
Duruşmaya hazırlık tutanağı
Belge
Makbuz
Müzekkere
İdari tasarrufa yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından yasalara veya diğer hukuksal düzenlemeler uygun olarak verilip emir veya yasaklamayı içeren yahut bir sıfat veya yetki veren yahut bunları kaldıran ve içinde yerine getirilme gücü bulunan kararlara ne ad verilir?
Ara karar
Yasama organı kararı
Hukuk davalarının ilişkin karar
Ceza davalarına ilişkin karar
İdari karar
Ceza davalarındaki ara kararlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Son karara hazırlayıcı niteliktedirler.
Biçimleri konusunda yasal bir düzenleme vardır.
Ara kararlar sayesinde son karara yaklaşılır.
Duruşma safhasında alınıyorsa tutanağın sonunda ''Gereği Düşünüldü'' denilerek yazılır.
Ara kararla hakim veya mahkeme uyuşmazlıktan el çekmez.
Hukuk davalarında uyuşmazlığı ilk derece mahkemesi önünde çözen karar aşağıdakilerden hangisidir?
Hüküm
Ara karar
Keşif
Tespit
Bilirkişi
Ceza davalarında son kararda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
Esas no
Sanığın ad ve soyadı
Savcının ad ve soyadı
Zabıt katibinin ad ve soyadı
borcun konusu
Bekletici sorun ve yapma/ yapmama kararları aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Bilirkişi
Ara karar
Son karar
Tespit
Keşif
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: