aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Hellen ve Roma Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Hellen ve Roma Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Hellen ve Roma Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Hellen ve Roma Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Akhalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Akhaların konuştuğu Yunanca, Aiol ve Ion lehçelerinden oluşmuştur.
Akha sarayları sur duvarı ile çevrilmiştir.
Kralın yanında çalışan ve orduya komuta eden kişi telestai adını taşımaktadır.
Halkın en alt sınıfını köleler oluşturmaktadır.
Akhaların parlak dönemi olan M.Ö. 14 ve 13. yüzyıllar büyük sarayların inşa edilmiş olduğu bir dönemdir.
Tunç Çağı, Girit’te aşağıdaki hangi ad ile adlandırılmıştır?
Kiklad
Hellas
Dodekanesa
Thalassokrasi
Minos
Linear B yazısı aşağıdaki kişilerden hangisinin çabalarıyla çözülmüştür?
Carl Blegen
John Chadwick
Michael Ventris
A. Evans
H. Schliemann
Akhalar’ın kuzeybatı Anadolu’da bir üsse sahip olmak ve böylece Karadeniz’e açılma arzularını gerçekleştirebilmek için yaklaşık M.Ö. 1300 yıllarında gerçekleşen tahta at hilesiyle ünlü savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Cannae Meydan Savaşı
Pön Savaşı
Befaus Savaşı
Korupedion Savaşı
Troia Savaşı
Mısırlılar, Girit Adasına ne ad vermişlerdir?
Kyklopes
Thalassokrasi
Periokoi
Keftiu
Metroon
Aşağıdakilerden hangisi kent-devletlerinde yaşayanların kendilerini tek bir Yunan ulusu olarak görmelerinde tarihçi Herodotos’un belirtiği ortak unsurlardan biri değildir?
Ataları
Coğrafyaları
Dilleri
Dinleri
Adetleri
Atina’da demokratik rejimin kurucusu olarak kabul edilen ve demokratik sürecin tiranlarca kesintiye uğratılmaması için Halk Meclisi’ne yetki vererek onun yılda bir kez “Çanak Çömlek Mahkemesi” olarak çalışmasına olanak sağlayan kişi kimdir?
Kleisthenes
Solon
Drakon
Peisistratos
Harmodios
Aşağıdakilerden hangisi Dorların altı kentten (Heksapolis) oluşan birlikleri içerisinde yer almaz?
Knidos
Lindos
Kamiros
Lagaş
Kos
M.Ö. 8 yüzyıldan itibaren Ege dünyasında pek çok yerde krallıklar ortadan kalkmaya başlarken krallığın sürdüğü tek yer aşağıdakilerden hangisidir?
Taşoz
Sparta
Limni
Midilli
Sisam
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Hellen ve Roma Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ’da demokrasiyi savunan kişilerden biridir?
Sokrates
Aristophanes
Ksenophon
Platon
Aristoteles
Satrap Kyros’un ayaklanmasını Anabasis adlı eserine konu edinen ünlü tarihçi kimdir?
Heredotos
Thukyidides
Hesidos
Ksenophon
Strabon
Peloponnesos Savaşı kaç yıl sürmüştür?
3
7
13
19
27
Tarihe “Ionia Ayaklanması” olarak geçen ayaklanma kimlere karşı yapılmıştır?
Spartalılar
Atinalılar
Persler
Seleukoslar
Akhalar
M.Ö. 371’deki Leuktra Savaşı kimler arasında yaşanmıştır?
Spartalılar ve Persler
Atinalılar ve Spartalılar
Thebailılar ve Spartalılar
Persler ve Atinalılar
Spartalılar ve Ephesoslular
Birinci Delos Deniz Birliği çerçevesinde M.Ö. 468’de Eurymedon Irmağı’nın ağzına mevzilenmiş olan Pers donanmasını bozguna uğratan Atinalı komutan aşağıdakilerden hangisidir?
Perikles
Peistratos
Mardonios
Arkhidamos
Kimon
M.Ö. 305’te yaptığı seferde o zamana değin bilinen en gelişmiş savaş makinelerini kullanarak Rhodos Adası’nı kuşatan ve bu kuşatmadan dolayı “Poliorketes” (kuşatıcı) lâkabıyla anılmaya başlayan komutan (kral) aşağıdakilerden hangisidir?
Perdikkas
Demetrios
Krateros
Seleukos
Antigonos
Büyük İskender ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bilimsel çalışmaları desteklemiştir.
Sikkelerinde basileus unvanını kullanmıştır.
Aristoteles’ten felsefe ve siyaset bilimi dersleri almıştır.
İmparatorluğu’nun her bölgesinde ayrı bir para sisteminin kullanılmasını kabul etmiştir.
Kurduğu İmparatorluğun yönetiminde Pers sisteminden yararlanmıştır.
Hellenistik Çağ hangi tarih aralığı için kullanılan bir adlandırmadır?
M.Ö. 331 – M.Ö. 30
M.Ö. 400 – M.Ö. 50
M.Ö. 450 – M.Ö. 100
M.Ö. 480 – M.Ö. 130
M.Ö. 500 – M.Ö. 150
Eski Yunanca lider, önder anlamındaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Phalanks
Hegemon
Hoplit
Bouleuterion
Prytaneion
Büyük İskender ve Doğu Seferi hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı “İskender’in Anabasisi” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Arrianos
Tacitus
Sallustius
Ammianus
Livius
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Hellen ve Roma Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: