aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Halkla İlişkiler Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Halkla İlişkiler Ara Sınav çıkmış sorular

Halkla İlişkiler 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bireylerin, ülkelerin ve örgütlerin karar alma sürecindeki siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar almasını sağlamaya yönelik çalışmalara ne ad verilir?
İtibar yönetimi
Lobicilik
Duyurum
Propaganda
Kurumsal kimlik
Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında ülke çapında sistemli ilk halkla ilişkiler kampanyası hangi konuda gerçekleştirilmiştir?
Çok partili sisteme geçiş
Karayolları ağının genişletilmesi
Kurumlar arası rekabet
Merkezi yönetim
Nüfus planlaması
İki yönlü asimetrik model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hedef kitleden gelen tepkiler ikna amaçlı kullanılmaktadır.
Daha çok birbiriyle rekabet eden kuruluşlarca kullanılmaktadır.
Hedef kitleden gelen tepkiler önemlidir.
Amaç hedef kitle ile kurum arasındaki anlayışı geliştirmektir.
Çoğunlukla yapılan araştırmalardan yararlanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi propagandanın özelliklerinden biri değildir?
İnsanların düşüncelerini biçimlendirmesi
İletişimin tek yönlü işlemesi
Mesajların doğru sunulması
Hedef kitle yararının gözetilmemesi
Savunulan fikrin doğruluğunun aşılanmaya çalışılması
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından ilişki kavramının özelliklerinden biri değildir?
Araca yönelik olması
İletişime dayalı olması
Uzmanlaşma gerektirmesi
Amaca yönelik olması
Karşılıklı etkileşime dayanması
İletileri hedef kitleye ulaştıracak her türlü iletişim araç ve yönteme ne ad verilir?
Alıcı
Kaynak
Mesaj
Kanal
Geri beslenme
Aşağıdakilerden hangisi yeni bir fikrin kabul edilme sürecini açıklayan Difüzyon Kuramı'nın adımlarından biri değildir?
Pazar oluşturma
Farkındalık yaratma
Paylaşma
İlgi uyandırma
Uyum
Kurumun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik çabalarına ne ad verilir?
Reaktif halkla ilişkiler
Bağımsız halkla ilişkiler
Proaktif halkla ilişkiler
Sorun yönetimi
Kriz yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sosyal medya kategorileriyle ilişkide bulunmalarının temel nedenlerinden biri değildir?
Eğlence
Rekabet
İletişim
İşbirliği
Eğitim
Aşağıdakilerden hangisi bireylerin ilişkide bulunduğu sosyal medya kategorilerinden biri değildir?
İçerik üretme siteleri
Sosyal ağ siteleri
Video paylaşım siteleri
Haber bültenleri
Sanal oyun ortamları
Halkla ilişkiler kampanyasının stratejik planlamasında kısa vadeli hedeflere ulaşmada kullanılan kararlara ve aksiyonlara ne ad verilir?
Taktik
Vizyon
Misyon
Hedef
Politika
Görüşmeci ile katılımcının bire bir olarak yüz yüze yaptığı, süresi en az 30 dakika ile 2 saat arasında olan nitel veri toplama yöntemine ne ad verilir?
Vaka çalışmaları
Gözlem
Derinlemesine görüşme
Odak grup görüşmesi
SWOT analizi
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkiler ortam ve araçlarından biri değildir?
Yıllık çalışma raporları
Duyuru panoları
İntranet
Dilek - şikâyet kutuları
Açılış ve yıldönümü törenleri
Organizasyonda iç ve dış durum değerlendirilmesinin yapılmasına ne ad verilir?
Bütçe Analizi
RACE Planı
SMART Uygulaması
İnteraktif Fırsat Analizi
SWOT Analizi
Aşağıdakilerden hangisi John Marston’un halkla ilişkiler planı olan RACE’i oluşturan anahtar kavramlardan biri değildir?
Araştırma
Sonuç
Eylem
İletişim
Değerleme
Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler uzmanının, dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilmesi gerekenlerden biri değildir?
Medya kurumunun yayın politikası
Çalışanlar ve ailelerine yönelik etkinlikler
Hedef kitlelere ulaşma oranı
Halkla ilişkiler mesajlarının yayınlanma şansı
Halkla ilişkiler materyallerinin teslim zamanlaması
Kuruluş tedarikçileri, bayileri, yatırımcıları farklı şehir ve ülkelerdeki iş ortaklarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan internet temelli ağa ne ad verilir?
Extranet
İntranet
Sosyal paylaşım ağları
Web günlüğü
Elektronik posta
Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkiler organizasyon faaliyetlerinden biri değildir?
Festivaller
Sergiler
Yarışmalar
Törenler
Sosyal paylaşım ağları
Belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün / hizmetlerini tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlara ne ad verilir?
Sergi
Festival
Toplantı
Fuar
Tören
Aşağıdakilerden hangisi internet temelli araçlardan biri değildir?
Blog
Web sitesi
Haber bülteni
Elektronik posta
Web günlüğü
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: